Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ “Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; σύ εἶ ὁ Θεός ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος”

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΥΓΗ «η Κορυφαία Στρατηγική Επένδυση είναι η ΥΓΕΙΑ του Ελληνικού Λαού»

Η αγιογραφία της εικόνας αυτής που επονομάζεται «η ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΥΓΗ» αφορά την ΚΥΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ που εκραύγασε με πόνο, όταν είδε τον ΥΙΟ της και ΘΕΟ ημών κρεμάμενον επί του Ξύλου του Σταυρού. Με όλα αυτά που βιώνουμε τούτες τις ώρες μπορούμε να πούμε ότι η ΠΑΝΑΓΙΑ μας το ίδιο κάνει που βλέπει την ανθρωπότητα σε αυτή την δεινή  κατολίσθηση.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Με πόνο γράφουμε και εμείς και αναρωτιόμαστε. Αν ένας λαός δεν έχει υγεία πως θα μπορέσει να πολεμήσει, όταν τον περιβάλλουν απειλές αγαρηνών ήτοι τούρκων; Πως μπορεί να λειτουργήσει, πως μπορεί να έχει ανάπτυξη και προκοπή;

Οί τρεις εύχές της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

Μία άπό τίς τρεις προσευχές πού σώζονται καί υπάρχει στό βίο τής 'Αγίας άπό τό Συμεών τό Μεταφραστή είναι ή ακόλουθη:
«’Άναρχε Θεέ, ό τόν ουρανόν τείνας ώσεί κάμαραν, την δε γην έφ’ ύδάτων έδράσας,  νεφέλαις ΰειν προστάττων, ήλιον τε φωταγωγόν πάσι παραστησάμενος καί τάς κοινάς ταύτας απολαύσεις δικαίοις τε καί άδίκοις, άγαθοΐς άμα καί πονηροϊς χορηγών, αυτός καί νϋν, έμοϋ δεομένης, είσάκουσον, Βασιλεύ, καί ός άν του Σοϋ ονόματος καί τής έμής άθλήσεως τω οίκω αύτοϋ έπισκήφειε, μη άλλο τι μηδέν τω λωβάσθαι σώματα καί λυπεΐν δυναμένων. Οιδας γάρ, Κύριε, ότι σαρξ ημάς καί αίμα, ποίημα των Σών άχράντων χειρών καί είκόνι Σή καί ομοιώσει τετιμημένοι. Αμήν».

ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ στην Λέσβο.

Έτσι όπως το ακούτε, 26 Φεβρουαρίου εορτάζει η ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ στην Λέσβο και στην κυριολεξία το νησί πήρε ΦΩΤΙΑ με αυτά που γίνονται.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Εκεί στην Κεντρική Λέσβο, λίγο πιο εκεί στους γραφικούς  Λάμπους Μύλους, μέσα σε ένα ελαιώνα υπάρχει ένα εκκλησάκι της ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και Μεγαλομάρτυρος ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ της Σαμαρείτιδος. Οι νησιώτες του Αρχιπελάγους μας από την  Κάρπαθο μέχρις επάνω την ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ την προσφωνούν ως ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ.

Το ζούμε πλέον, ώρα με την ώρα πάμε στο σημείο ΜΗΔΕΝ. Ποιο θα είναι αυτό το σημείο;

«Ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος άρχισε από το 1980 να μας μιλάει  για τα δύσκολα χρόνια που θα έρθουν.  Συχνά επαναλάμβανε ότι ίσως ζήσουμε και εμείς πολλά από αυτά που γράφει η Αποκάλυψη.»  Η Καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου  του ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Φιλοθέη Μοναχή, όπου βρίσκεται και ο χαριτόβρυτος τάφος του.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Όλοι μάθαμε από έξω τα λόγια του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ. Λες και ένα ανεξίτηλο μολύβι τα έγγραψε στις καρδιές μας. «Μπόρες – μπόρες θα περνούμε» έλεγε ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ του Έθνους μας και ολάκερης της οικουμένης.

Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής, 26 Φεβρουαρίου

Ο διάλογος με τον Χριστό
Η Αγία Φωτεινή καταγόταν από τη Σαμάρεια. Δυστυχώς δεν βάδισε τον καλό δρόμο. Ζούσε στην αμαρτία. Άλλαζε αλληλοδιαδόχως άνδρας. Ήταν στιγματισμένη στην Σαμάρεια.  Γι αυτό τη βλέπομε να πηγαίνει για νερό στο πηγάδι το καταμεσήμερο, πού ησύχαζαν οι άλλοι και ήταν ερημιά.
Ένα μεσημέρι όμως συνάντησε εκεί τον Ιησού, ο οποίος επίτηδες πέρασε από εκεί για να σώσει αυτό το απολωλός πρόβατο. Ο Κύριος της ζήτησε νερό. Εκείνη παραξενεύθηκε. Πώς συ, πού είσαι Ιουδαίος, ζητάς νερό από μένα πού είμαι Σαμαρείτισσα; «Οὐ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις».

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...