Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ “Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; σύ εἶ ὁ Θεός ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος”

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

«Οἴμοι μέλαινα ψυχή…»

"Οἴμοι μέλαινα ψυχή! ἕως πότε τῶν κακῶν οὐκ ἐκκόπτεις; ἕως πότε τῇ ῥαθυμίᾳ κατάκεισαι; τί οὐκ ἐνθυμῇ τὴν φοβερὰν ὥραν τοῦ θανάτου; τί οὐ τρέμεις ὅλη τὸ φρικτόν Βῆμα τοῦ Σωτῆρος; ἆρα τί ἀπολογήσῃ, ἢ τί ἀποκριθήσῃ; τὰ ἔργα σου παρίστανται πρὸς ἔλεγχόν σου· αἱ πράξεις σου ἐλέγχουσι κατηγοροῦσαι. Λοιπὸν ὦ ψυχή, ὁ χρόνος ἐφέστηκε· δράμε, πρόφθασον, πίστει βόησον· Ἥμαρτον Κύριε, ἥμαρτόν σοι, ἀλλ᾽ οἶδα Φιλάνθρωπε τὸ εὔσπλαγχνόν σου· ὁ ποιμὴν ὁ καλός, μὴ χωρίσῃς με, τῆς ἐκ δεξιῶν σου παραστάσεως, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος." (Δοξαστικὸν τῶν Ἀποστίχων την Κυριακή της Απόκρεω. Ἦχος πλ. δ’.)
Αδελφοί η σημερινή Κυριακή δεν ενδείκνυται για να τρομάξουμε και να φοβίσουμε τον κόσμο αλλά είναι από μόνη της  μεγάλη και φοβερή καθώς είναι αφιερωμένη στη μέλλουσα Κρίση και την δεύτερη παρουσία του Κυρίου.
Και εμείς τι κάνουμε; Βλέπουμε τα σημεία των καιρών ή διαβάζουμε μόνο τα σημεία του ουρανού; (….καὶ πρωΐ· σήμερον χειμών· πυῤῥάζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι; Ματθ. 16,3)

ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙ!...;

«Δέν θά ἐπιτρέψει ὁ Θεός!...», «Δέν θά μᾶς ἀφήσει ὁ Θεός!...»
Φράσεις, πού ἀκοῦμε καθημερινά ἀπό ἀρκετούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὀσφρίζονται δεινά γιά τήν πατρίδα μας, ἀλλά ἐκφράζουν μία σιγουριά γιά τήν σωστική καί ἔγκαιρη ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ.
Ὡστόσο, γεννᾶται μία ἀπορία. Πῶς εἶναι τόσο σίγουροι; Ἀπό ποῦ ἀντλοῦν αὐτήν τήν πεποίθηση γιά τήν ἀπαλλαγή μας ἀπό κάποια ἐπερχόμενα δεινά; Ποιός μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ὁ Θεός θά μᾶς γλυτώσει ἀπό τίς ἐπεκτατικές – γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους- διαθέσεις τῶν γειτόνων μας, τίς ἀρπαχτικές ἐπιδιώξεις τῶν «φίλων» μας καί ἀπό τίς συνέπειες πού ἀπορρέουν καί ἀπό τά δύο; Καί ἐν πάσει περιπτώσει, γιατί νά τό κάνει;

Απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από χωριά κωμοπόλεις και πόλεις όπου υπάρχουν κρούσματα του Covid-19; Λαμβάνουν μέρος οι Ένοπλες Δυνάμεις; Ένα δυνατό σενάριο διαχείρισης κρίσης για την ΕΛΛΑΔΑ;

Στην Φώτο: μεταφορά ασθενών που προσβλήθηκαν από τον Covid-19 . Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας , είναι η καθημερινότητα μας που δεν πρέπει να μας φοβίζει, αλλά να μας ανοίξει τα μάτια για αυτά που συμβαίνουν στην ανθρωπότητα. Κάποτε θα μάθουμε την αλήθεια και σύντομα μάλιστα.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
«Προς το παρόν  καλούμαστε όλοι μας οι Πιστοί  στην Ορθόδοξη Ελλάδα που την βρήκαν τόσα , να μην της έρθει και αυτό , να κλίνουμε  τα γόνατα να προσευχηθούμε  λίγο πριν εισέλθουμε στην Μεγάλη και Αγία Σαρακοστή ώστε να μην δοκιμαστούμε σφόδρα και από αυτή την πληγή του Φαραώ»

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: “Η χάρις διατηρείται με την ταπείνωση”

Η χάρις διατηρείται με την ταπείνωση και την ευχαριστία εις τον Θεό. Η ταπείνωσις ότι «εγώ δεν είμαι άξιος κληθήναι υιός Σου, ποίησόν με ως ένα των δούλων σου» (Λουκ. 15,19). Πηγή: Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, Έκδοση Ι. Ησυχαστηρίου «Άγιος Εφραίμ» Κατουνάκια Αγίου Όρους, Α’ έκδοση 2000. www.diakonima.gr

ο φούρνος στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ να μένει από ψωμιά; Και η Ελλάδα να λέει το ψωμί- ψωμάκι; Τι ¨Σαρακοστή¨ ΘΕΕ μου θα γραφεί στην νεότερη ιστορία μας;

Οι άγιοι προλέγουν σημεία  και προδιαγράφουν  το σωτήριο παιδαγωγικό σχέδιο του Ουρανού για την ανθρωπότητα στις δύσκολες από όλες τις πλευρές εποχή μας. Άραγε βιώνουμε στην πράξη τις μνημειώδεις φράσεις του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ «Λίγα είναι τα ψωμιά της ΕΟΚ» και « μετά την εμπλοκή με τους τούρκους η Ελλάδα θα πει το ψωμί- ψωμάκι» ; Συγκλίνουν αυτά τα δυο  γεγονότα;
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Μια ματιά στην επικαιρότητα και ο προβληματισμός μας κορυφώνεται και αναθυμάται τα παραπάνω.
«Δυστυχώς, δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής, καθώς πρόκειται για ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα, ειδικά μετά το Brexit", τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά το πέρας των διήμερων εργασιών της συνόδου των ηγετών των 27 χωρών - μελών της ΕΕ.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...