Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Απολυτίκιο Κυριακή της Πεντηκοστής «Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών...

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Μήπως πρέπει να ασχοληθεί η ΕΕ με το μείζον της διαχείρισης των αυξανόμενων προσφυγικών ροών , της επιδημιολογικής διασποράς του κορονοϊού 2019-nCoV και των δυσμενών υγειονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες;

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ασχολήθηκαν και έχουν ήδη πλάνα αντιμετώπισης. Οι προκλήσεις της ανθρώπινης ασφάλειας και εύρυθμης  λειτουργίας της κοινωνίας μεγιστοποιούνται. Ουδείς περίμενε τέτοια πράγματα δηλ. αδιέξοδα πάνω  στα αδιέξοδα , όπως είναι το φλέγον ζήτημα του προσφυγικού. Πρέπει να συνδράμουμε όλοι με ψυχραιμία και ανθρωπιά γιατί ο ιός αυτός δεν κάνει εξαιρέσεις, όλοι είμαστε  ίσοι απέναντι του.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Αυτοί που άφησαν το πρόβλημα να αυξηθεί πρέπει να δώσουν λύσεις προληπτικού στην αρχή χαρακτήρα.  Προς το παρόν η  Κομισιόν: Θέλει διευκρινίσεις για τον πλωτό φράχτη! Ο Έλληνας είναι  ανθρωπιστής και Θεανθρωπιστής γιατί είναι ΕΝΘΕΟΣ από αρχαιοτάτων χρόνων.

ΣΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
Ἐκείνη τὴν προγονικὴ κατάρα καὶ καταδίκη πρὸ Χριστοῦ τὴν εἴχαμε ὅλοι κοινὴ καὶ ἴδια, ἐκχυμένη σὲ ὅλους ἀπὸ ἕναν προπάτορα, σὰν νὰ ἀναπτυσσόταν ἀπὸ τὴ ρίζα τοῦ γένους καὶ νὰ ἦταν συνημμένη μὲ τὴ φύσι. Ὁ καθένας ἐπέσυρε ἢ τὴν μομφὴ ἢ τὸν ἔπαινο ἀπὸ τὸν Θεό, μὲ ὅσα ἔπραττε προσωπικῶς, ἐνῶ δὲν μποροῦσε νὰ κάμη τίποτε ἀπέναντι σ' ἐκείνη τὴν κοινὴ κατάρα καὶ καταδίκη καὶ ἀπέναντι στὸν πονηρὸ κλῆρο πού κατεβαίνει ἀπὸ ἐπάνω σ' αὐτὸν καὶ διʼ αὐτοῦ στοὺς ἀπογόνους του. Ἀλλ' ἦλθε ὁ Χριστὸς ἐλευθερωτὴς τῆς φύσεως, πού μετέβαλε τὴν κοινὴ κατάρα σὲ κοινὴ εὐλογία· ἀφοῦ ἀνέλαβε τὴν ἔνοχη φύσι μας ἀπὸ τὴν ἀκήρατη Παρθένο καὶ τὴν ἥνωσε στὴν ὑπόστασί του νέαν, χωρὶς νὰ ἔχη μετάσχει σὲ παλαιὸ σπέρμα, τὴν κατέστησε ἀθῶα καὶ δικαιωμένη, ὥστε καὶ οἱ γεννώμενοι ἀπὸ αὐτόν ἔπειτα κατὰ πνεῦμα νὰ μένουν ὅλοι ἔξω ἀπὸ τὴν προγονικὴ ἐκείνη κατάρα καὶ καταδίκη.

Λόγος εις την Υπαπαντή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εις την Θεοτόκον και εις τον Συμεών (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Δεν φορεί μόνο σάρκα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αλλά και περιτέμνεται σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, για να μην έχη πρόφασι η απιστία των Ιουδαίων. Γιατί έρχεται προς τον νόμο για χάρι του ίδιου του νόμου, για να ελευθερώση τους μαθητές του μέσω της πίστεως που βασιζόταν στον νόμο. Και παίρνει σάρκα και περιτέμνεται κι αυτός μαζί με τους Ιουδαίους. Πήρε το ίδιο με αυτούς σώμα, πήρε και την ίδια περιτομή. Έκανε α­ναντίρρητη την συγγένειά Του με αυτούς, ώστε να μη τον αρνη­θούν, Αυτόν, ο οποίος ήταν ο Χριστός που έρχεται από την γενιά του Δαυίδ, και που αυτοί προσδοκούσαν. Έδειξε το γνώρισμα της συγγενείας Του με αυτούς. Γιατί, αν ακόμη και μετά την περιτομή Του έλεγαν «δεν ξέρουμε από πού είναι»[1], εάν δεν είχε περιτμηθή κατά σάρκα, η άρνησίς τους θα είχε κάποια εύλογη πρόφασι.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...