Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Λίαν εὔφρανας τούς ὀρθοδόξους, καί κατῄσχυνας τούς κακοδόξους, Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε"

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

15 Ιανουαρίου 2020. Εμφανίζεται ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ σε καθηγητή Πανεπιστημίου και του λέει …

Ξημερώματα ίδιας ημέρας μνήμης του ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ του Καλυβίτου  από την Κωνσταντινούπολη.
« - πολύ μου άρεσε που χθες το βράδυ διάβασες και συγκινήθηκες από τον βίο του ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ του  Καλυβίτου .

Με αυτό το συναξάρι έμαθα να διαβάζω τα γράμματα στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ.

Να διαβάζετε τώρα τους ΑΓΙΟΥΣ της Εκκλησίας, θα σας φωτίσουν τώρα στα δύσκολα που έρχονται.

Να ξέρεις ότι όλοι οι ΑΓΙΟΙ με πρώτη την ΠΑΝΑΓΙΑ, την ΜΗΤΕΡΑ του ΘΕΟΥ  επιστρατευθήκαμε για εσάς γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος  να σας βοηθήσει»

Μετά από αυτά ,τα πολλά που συμβαίνουν στις μέρες μας , μπορούμε να πούμε πολλάκις ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ο ΘΕΟΣ εν τοις ΑΓΙΟΙΣ αυτού.

Ακούγεται σαν φάρσα. Ανήμερα της μνήμης της Αγιοκατατάξης του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ (13 Ιανουαρίου) επισκέφτηκε ο Ζάεφ και ο πρωθυπουργός του το Φανάρι για να συζητήσουν για τη «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία»


Δεν είναι φάρσα είναι αλήθεια ΘΛΙΒΕΡΗ και ανυπόφορη; Κάποιοι έγιναν ανυπόφοροι και θλιβεροί για την Παγκόσμια Ιστορία και σε σχέση με τους ΑΓΙΟΥΣ μας;
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Τι λένε οι  δημοσιογραφικές πηγές; Σπασόφσκι: Συζήτησα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
«Στη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, εξέφρασα την ελπίδα ότι θα συνεχίσει, με πνεύμα ανεκτικότητας και κατανόησης, να προωθεί το διάλογο για να βρει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο η Ορθοδοξία όσο και οι πιστοί», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Όλιβερ Σπασόφσκι.

Μέγιστες και ενάρετες δυνάμεις

"Την εγκράτεια, την ανεξικακία, τη σωφροσύνη, την καρτερία, την υπομονή και τα όμοιά τους, τις έχουμε πάρει σαν μέγιστες και ενάρετες δυνάμεις από το Θεό. Αυτές αντιπαρατάσσονται και αντιστέκονται και βοηθούν σε όλες εκείνες τις δυσκολίες που προέρχονται από τον αντικείμενο εχθρό — τον διάβολο.

Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Άναψε τη ψυχή με τη προσευχή. Πίστεψέ με, δεν έχει τόσο την ικανότητα να καθαρίζει τη σκουριά η φωτιά, όσο η νυχτερινή προσευχή τη σκουριά των αμαρτιών μας.
Ας ντραπούμε, αν όχι κανέναν άλλον, τους νυκτερινούς φύλακες. Εκείνοι περιέρχονται τους δρόμους για τον ανθρώπινο νόμο, φωνάζοντας δυνατά μέσα στην παγωνιά και περπατώντας μέσα από τα στενά, και πολλές φορές βρέχονται και παγώνουν για σένα και την σωτηρία σου και για τη φύλαξη των χρημάτων σου. Εκείνος για τα χρήματα σου παίρνει τόσα προνοητικά μέτρα, ενώ εσύ ούτε για τη δική σου ψυχή; Και μάλιστα εγώ δεν σε αναγκάζω να περιφέρεσαι έξω στο ύπαιθρο όπως εκείνος, ούτε να πιέζεσαι φωνάζοντας δυνατά, αλλά μένοντας μέσα σ’ έναν απόμερο χώρο, στο ίδιο το δωμάτιο σου, γονάτισε, παρακάλεσε τον Δεσπότη.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
«Και ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τον φτωχό, βοηθός στην κατάλληλη στιγμή των θλίψεων» (Ψαλμ. 9, 10).
Αυτός, λέγει ο Προφήτης Δαυίδ, με ασφάλισε, διότι τίποτε δεν είναι ίσο με αυτό το καταφύγιο, τόσο εύκολο και τόσο ασφαλές. Επειδή τα άλλα καταφύγια είναι δυνατόν να τα επιβουλευτούν και δεν μπορεί κανείς να τα βρει γρήγορα και έτοιμα, αλλά εμποδίζονται και από τον τόπο, και από τον χρόνο και από χιλιάδες άλλους παράγοντες, ενώ αυτήν πάντα την βρίσκεις κοντά σου, εάν μόνον την επιζητήσεις με σωστό τρόπο. Διότι «τότε θα φωνάξεις και ο Θεός θα σε ακούσει, και ενώ εσύ ακόμα μιλάς θα σου πει, να εγώ είμαι κοντά σου» (Ήσ. 58, 9). Και «εγώ ο Θεός που είμαι κοντά σου και όχι Θεός απόμακρος» (Ιερ. 23, 23)· δεν χρειάζεται λοιπόν να διανύσουμε απόσταση, ούτε να πάμε σε άλλους τόπους, αλλά μπορούμε αυτό το καταφύγιο να το βρούμε και στο σπίτι μας.

† Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης (15 Ιανουαρίου)

Ὁ ὅ­σιος Ἰ­ω­άν­νης ὁ Κα­λυ­βί­της ὁ διὰ Χριστὸν πτω­χός
 ­σιος ­ω­άν­νης  Κα­λυ­βί­της γεν­νή­θη­κε στὴν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη τὴν ­πο­χὴ ποὺ βα­σί­λευ­ε  Λέ­ων  Α΄ (457-474), ­πὸ ­πι­φα­νεῖς καὶ ­ρι­στο­κρά­τες γο­νεῖςτὸν συγ­κλη­τι­κὸ Εὐτρό­πιο καὶ τὴ Θε­ο­δώ­ρα.
Στὸ πλού­σιο ἀρ­χον­τι­κό του ὁ μι­κρὸς Ἰ­ω­άν­νης ἀ­πο­λάμ­βα­νε ὅ­λες τὶς ἀ­νέ­σεις. Τί­πο­τε ὑ­λι­κὸ δὲν στε­ρή­θη­κε. Ἀλ­λὰ καὶ στὴ γνώ­ση μορ­φώ­θη­κε ἀ­πὸ φη­μι­σμέ­νους δα­σκά­λους τῆς ἐπο­χῆς του. Ὅ­μως ὅ­λα αὐ­τὰ δὲν τὸν ἱ­κα­νο­ποι­οῦ­σαν. Ἡ καρ­διά του ἀλ­λοῦ στρε­φό­ταν. Στὸ Θε­ό! Ἐ­κεῖ ἔ­βρι­σκε πλή­ρω­μα εὐ­φρο­σύ­νης καὶ εὐ­τυ­χί­ας. Ὁ γνή­σιος πό­θος νὰ ἀφιερωθεῖ στὸν Κύ­ριο ὅ­λο καὶ με­γά­λω­νε μέ­σα του. Με­τὰ δὲ ἀ­πὸ μιὰ «τυ­χαί­α» ἐ­πι­κοι­νω­νί­α ποὺ εἶ­χε μὲ μο­να­χὸ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀ­κοι­μή­των, ἀ­πο­φά­σι­σε νὰ ἐ­πι­σπεύ­σει τὴν ἔξοδό του ἀ­πὸ τὸν κό­σμο καὶ νὰ ἀ­κο­λου­θή­σει τὴ μο­να­χι­κὴ πο­λι­τεί­α.

Ένας χρόνος χωρίς τον Μακαριστό Σισανίου & Σιατίστης Παύλο

Τι είχε πει ο Μακαριστός Σισανίου & Σιατίστης Παύλος, την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2018

† Όσιος Παύλος ο Θηβαίος, εορτάζει στις 15 Ιανουαρίου

Καταγωγή
Ο Όσιος Παύλος ο Θηβαίος έζησε κατά την εποχή του Δεκίου και Ουαλλεντιανού των βασιλέων το έτος 255, καταγόμενος από την Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Όταν είδε τον μεγάλο διωγμό, που εξαπέλυσε ο Δέκιος, φοβήθηκε τα βάσανα και σκεπτόταν να φύγει σε μέρος κρυφό.

Στην βαθειά έρημο
Ο Όσιος ήταν δέκα πέντε χρονών όταν έμεινε ορφανός, είχε δε μόνον μία αδελφή παντρεμένη, της οποίας ο άνδρας πήγε και τον πρόδωσε στους τυράννους ως χριστιανό, με σκοπό να κληρονομήσει το μερίδιο της πατρικής κληρονομιάς του Οσίου.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...