Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Απολυτίκιο Κυριακή της Πεντηκοστής «Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών...

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΜΕΛΕΤΙΑΣ ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΦΥΠΝΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝ ΖΩΗ «ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ» ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. "Πλην ο υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει την πίστιν επί της γης;"


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...