Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Λίαν εὔφρανας τούς ὀρθοδόξους, καί κατῄσχυνας τούς κακοδόξους, Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε"

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

☦Βίος και πολιτεία της Αγίας και Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας

Η  Αγία Ευφημία έζησε κατά τούς χρόνους του Διοκλητιανού καί ήθλησε τό έτος 303. Κατήγετο από την Χαλκηδόνα. Ήτο θυγάτηρ του περιφανούς και πλουσίου Συγκλητικού Φιλόφρονος και της ευσεβούς και φιλοπτώχου Θεοδοσιανής. Η  Αγία επαιδαγωγήθη «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου»  διό ηγάπησε τόν Χριστό, την παρθενίαν και την μετά ζήλου ομολο­γίαν του Χριστού.
O ανθύπατος της  Ανατολής Πρίσκος εχων συγκάθεδρον τον φιλόσοφον και ιερέα του Άρεως  Απελιανόν, εκήρυξε,  κατά την απόφασιν και εντολήν του Διοκλητιανού, διωγμόν κατά των Χριστιανών εις την Ανατολήν. Κατά την εορτήν του ψευδωνύμου Θεού Άρεως εζήτησε άπαντες οι κάτοικοι να  προσέλθουν εις την εορτήν. Όσoι δεν θα προσήρχοντο θα ετιμωρούντο με φοβερά κολαστήρια.

☦ Το αγαπημένο ποίημα του Αγίου Παϊσίου που ήθελε να ακούει λίγο πριν φύγει από την ζωή.

☦ Σε «ευχαριστούμε» Ερντογάν γιατί με αυτά που κάνεις μας παραδίδεις πιο γρήγορα την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.

Το παγκόσμιο  πολιτισμικό και  πνευματικό ανοσιούργημα επιτελείται εν ψυχρώ από κάποιον που μετρά μέρες πάνω στην εξουσία και γίνεται ο καλύτερος διαφημιστής των ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ.
«Το ανώτατο δικαστήριο της Τουρκίας ενέκρινε αίτημα να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί, ανέφερε την Πέμπτη ο αρθρογράφος Abdulkadir Selvi.

“Αρχαίο κακό, καινούργιο καλό δεν γίνεται”

Από το Γεροντικό
Η ακόλουθη διήγησις που προέρχεται μάλλον από κάποια λιγότερο γνωστή παραλλαγή της συστηματικής συλλογής του Γεροντικού σκοπό έχει να διδάξη πόσο μεγάλη είναι η φιλανθρωπία του Θεού και ότι κανένας αμαρτωλός δεν πρέπει να απελπίζεται, ακόμη κι αν νομίζη ότι έχει γίνει όμοιος στην αμαρτία με τον διάβολο.
Κάποιος άγιος γέροντας, μεγάλος και διορατικός, έχοντας νικήσει και ξεπεράσει όλους τους πειρασμούς των δαιμόνων, είχε λάβει το χάρισμα να βλέπη οφθαλμοφανώς το πώς επιδρούν στην ζωή των ανθρώπων οι άγγελοι και οι δαίμονες· πώς δηλ. ο καθένας από την πλευρά του αγωνίζονται για την ψυχές των ανθρώπων.

“ΦΕΡΟΜΕΝ ΕΔΩ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ, ΔΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΝ ΕΔΩ ΕΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ”

Καθώς βλέπεις εις το Κοιμητήριον οι Πατέρες ημών είχον ένα δωμάτιον, όπου ησύχαζεν εις παπά Ματθαίος προσευχόμενος συνεχώς.
Μίαν ημέραν ήκουσεν ο παπά Ματθαίος θόρυβον. Ανοίγει την θύραν του Κοιμητηρίου και βλέπει πολλούς ωραίους νέους, εκ των οποίων άλλοι μεν έφερον οστά και τα ετοποθέτουν εκεί, άλλοι δε λαμβάνοντες οστά ανεχώρουν. Έμεινεν εκστατικός ο παπά Ματθαίος. Τότε εις από τους λαμπρούς νέους είπε προς αυτόν:

☦ Εἴμαστε ἔνοικοι σέ προσωρινές καλύβες!

Σώσόν με από πηλού, ίνα μη εμπαγώ» (Ψαλ. 68,15)
Αδελφοί, οι ψυχές μας είναι ντυμένες με πηλό· και τα πήλινα, χοϊκά. σώματά μας έχουν δοθεί για την υπηρεσία της ψυχής μας.
Είθε οι ψυχές μας να μη βουλιάξουν μέσα στο χώμα! Είθε οι ψυχές μας να μη σκλαβωθούν στο πήλινο σαρκίο! Είθε η ζωντανή φλόγα να μη σβηστεί μέσα στο χοϊκό τάφο! Είναι απέραντη και αχανής η χοϊκή γη που μας έλκει προς τον εαυτό της, αλλά απείρως πλατύτερο είναι το απροσμέτρητο βασίλειο του Πνεύματος που καλεί την ψυχή μας, ως δικιά του.

☦Άγιος Παϊσιος: "Η Παναγία απαντά αμέσως στην προσευχή μας"

–Γέροντα, γιατί η Παναγία άλλοτε µου δίνει αµέσως αυτό που της ζητώ και άλλοτε όχι;
–Η Παναγία, όποτε έχουµε ανάγκη, απαντά αµέσως στην προσευχή µας• όποτε δεν έχουµε, µας αφήνει, για να αποκτήσουµε λίγη παλληκαριά.
Όταν ήµουν στην Μονή Φιλοθέου, µια φορά, αµέσως µετά την αγρυπνία της Παναγίας µε έστειλε ένας Προιστάµενος να πάω ένα γραµµα στην Μονή Ιβήρων. Ύστερα έπρεπε να πάω κάτω στον αρσανά της µονής και να περιµένω ένα γεροντάκι που θα ερχόταν µε το καραβάκι, για να το συνοδεύσω στο µοναστήρι µας – απόσταση µιαµιση ώρα µε τα πόδια.

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

☦ Η Aγία Ευφημία: ο βίος της, η ανάμνηση του θαύματος με τους Ορθοδόξους και τους Μονοφυσίτες, η εμφάνισή της στον Άγιο Παΐσιο

Η μνήμη της εορτάζεται στις 16 Σεπτεμβρίου. Η ανάμνηση του θαύματος στις 11 Ιουλίου.
Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ
Η Αγία Ευφημία έζησε και μαρτύρησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Γεννήθηκε στη Χαλκηδόνα από οικογένεια θεοσεβή και ευγενική. Οι γονείς της Ψιλόφρων και Θεοδωριανή φρόντισαν ώστε η Θυγατέρα τους να αναπτύξει κάθε χριστιανική αρετή.

☦ Τα Στιχηρά Προσόμοια των Αίνων του Όρθρου της Αγίας Ευφημίας

Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς
Χαίροις παρθενομάρτυς Χριστοῦ, ἡ ἐξ Ἑῴας ὡς ἀστὴρ ἀνατείλασα, καὶ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην φωταγωγοῦσα φαιδρῶς, ψυχῆς διαυγείᾳ καὶ φαιδρότητι, δι’ ἧς θεῖον θέσπισμα, τῶν Πατέρων κεκύρωται, καὶ κατηργήθη, Εὐτυχοῦς γλῶσσα βλάσφημος Διοσκόρου τε, τοῦ δεινοῦ καὶ παράφρονος, Χαίροις ἡ ἀποστάζουσα, κρουνοὺς τῶν αἱμάτων σου, καθαρτικοὺς μολυσμάτων, ἐκ τῶν ἁγίων λειψάνων σου, Χριστοῦ τῇ δυνάμει, τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμω, τὸ μέγα ἔλεος.

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.
Χαίροις παρθενομάρτυς Χριστοῦ, ἡ ἐξ Ἑῴας ὡς ἀστὴρ ἀνατείλασα, καὶ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην φωταγωγοῦσα φαιδρῶς, ψυχῆς διαυγείᾳ καὶ φαιδρότητι, δι’ ἧς θεῖον θέσπισμα, τῶν Πατέρων κεκύρωται, καὶ κατηργήθη, Εὐτυχοῦς γλῶσσα βλάσφημος Διοσκόρου τε, τοῦ δεινοῦ καὶ παράφρονος, Χαίροις ἡ ἀποστάζουσα, κρουνοὺς τῶν αἱμάτων σου, καθαρτικοὺς μολυσμάτων, ἐκ τῶν ἁγίων λειψάνων σου, Χριστοῦ τῇ δυνάμει, τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμω, τὸ μέγα ἔλεος.

☦ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ πληροφορίες «πλησίον της μνήμης της εορτής του ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ επίσημα η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ τζαμί»

Είχαν και έχουν άχτι στα λεγόμενα του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ που τόσα χρόνια τα διάβαζαν και έφριτταν. Έτσι περίμεναν αυτή την στιγμή για να κάνουν το πολιτισμικό ανοσιούργημα.
«Τουρκία - Αντιπρόεδρος AKP: Ελπίζουμε η Αγιά Σοφιά να ανοίξει για προσευχή πριν τις 15/7» Μακάρι να διάβασαν και να κατάλαβαν καλά τα λεγόμενα του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει κισμέτ, υπάρχει ΠΙΣΤΗ ότι όσα λαλεί το ΠΝΕΥΜΑ το ΑΓΙΟΝ Πραγματοποιούνται.

☦ -ΓΕΡΟΝΤΑ που βρισκόμαστε; -Σε ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ, πέρασε ο ΟΡΘΡΟΣ, αλλά κοντεύει να τελειώσει και η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Φώτο από τον ΘΗΒΑΙΟ ΠΟΛΙΤΗ
Πολλά λεχθέντα του Οσίου Παϊσίου επιβεβαιώθηκαν και άλλα έρχονται στην σειρά για να επιβεβαιωθεί ο Πνευματοκίνητος Λόγος του που σφραγίσθηκε άνωθεν.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Πλησιάζει η παγκόσμια μνήμη ενός μεγάλου ΑΓΙΟΥ (12 Ιουλίου) που μας τον χάρισε ο Ουρανός στις δύσκολες μέρες μας.
Θαύματα γίνονται για τους πιστούς, αλλά πρόκειται να συνεχιστούν για να αποπαγιδέψουν ένα ολάκερο ΟΡΘΟΔΟΞΟ Έθνος που το φυλάκισαν σε δαιμονικά αδιέξοδα.

☦ Ὁ Γέροντας καί ὁ ἀμελής ὑποτακτικός

O Πάτερ Δαμασκηνός, από την έρημο του Αγίου Βασιλείου, Γέροντας της ασκητικής Καλύβης «Εισόδια της Θεοτόκου» είχε την καλοσύνη, προς οικοδομήν των αδελφών, να μου διηγηθεί το ακόλουθο γεγονός:
Στην Σκήτη των Καυσοκαλυβίων και συγκεκριμένα στην Καλύβη «Τρεις Ιεράρχαι» ο Γέροντας της Καλύβης αυτής Γρηγόριος, ο λεγόμενος «Καρότσας» είχε έναν από τους υποτακτικούς του άρρωστο.

☦Μια ψυχούλα είδε τον ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ μέσα στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και της είπε: « οι φανατισμένοι έχουν τα κόλλυβα στο ζωνάρι τους, θα γίνει ότι ειπώθηκε»

Ενώ οι τούρκοι και τα τουρκικά ΜΜΕ μετρούν αντίστροφα για την μεγάλη απόφαση της μετατροπής της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ σε τζαμί , μια απόφαση που φαίνεται να είναι ειλημμένη, αλλά χρειάζεται το  νομικό περιτύλιγμα της , οι ισχυροί της γης συναγωνίζονται σε δηλώσεις για  να παραμείνει το καθεστώς της όπως έχει παλαιά δηλ. να λειτουργεί ως μουσείο.

☦Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας;

Σκοπὸς τῆς ζωής μας εἶναι νὰ γίνουμε τέλειοι καὶ ἅγιοι. Νὰ ἀναδειχθοῦμε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ κληρονόμοι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἂς προσέξουμε μήπως, γιὰ χάρη τῆς παρούσας ζωής, στερηθοῦμε τὴ μέλλουσα, μήπως, ἀπὸ τὶς βιοτικὲς φροντίδες καὶ μέριμνες, ἀμελήσουμε τὸ σκοπὸ τῆς ζωής μας.
νηστεία, ἀγρυπνία καὶ προσευχή ἀπὸ μόνες τους δὲν φέρνουν τοὺς ἐπιθυμητοὺς καρπούς, γιατί αὐτὲς δὲν εἶναι σκοπός τῆς ζωής μας, ἀποτελοῦν τὰ μέσα γιὰ νὰ πετύχουμε τὸ σκοπό.

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Άγιος Παΐσιος: «Ἡ Παναγία στόν Χριστό τά πηγαίνει ὅλα»

–Γέροντα, ποιά εἰκόνα τῆς Παναγίας τὴν ἀποδίδει περισσότερο;
Ἡ Παναγία ἡ Ἱεροσολυµίτισσα. Μία φορὰ τὴν εἶδα ἐκεῖ στὸ Καλύβι, στὴν Παναγούδα … Ἄν σοῦ τὸ πῶ, σὲ πόσους θὰ τὸ πῆς;
–Σὲ κανέναν, Γέροντα.
–Λοιπόν, εἶδα σὲ ὄραµα ὅτι θὰ πήγαινα µακρινὸ ταξίδι καὶ ἔπρεπε νὰ ἑτοιµάσω τὰ χαρτιά µου, διαβατήριο, συνάλλαγµα κ.λπ., ἀλλὰ οἱ ὑπάλληλοι δὲν µοῦ ἔκαναν τὰ χαρτιά. Ἐκεῖ ἦταν πολλοὶ ἄνθρωποι, ὅµως δὲν ὑπῆρχε κανεὶς νὰ µὲ βοηθήση. «Ποιός θὰ µὲ βοηθήση; λέω. Μὰ δὲν βρίσκεται κανένας, γιὰ νὰ ἐνδιαφερθῆ;». Εἶχα µιὰ ἀγωνία!… Καὶ ξαφνικὰ παρουσιάζεται µία Γυναίκα µὲ λαµπερὸ πρόσωπο, ντυµένη στὰ χρυσαφένια.

Όσιος Παΐσιος: Ο κόσμος θέλει να αμαρτάνει και θέλει τον Θεό καλό…

Οι απομακρυσμένοι άνθρωποι από τον Θεό πάντα απαρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται.
Όποιος δεν πιστεύει στον Θεό και στην μέλλουσα ζωή, εκτός που μένει απαρηγόρητος, καταδικάζει και την ψυχή του αιώνια.
Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθής. Αν δουλεύης στο μαύρο αφεντικό, σου κάνει τη ζωή μαύρη από εδώ. Αν δουλεύης στην αμαρτία, θα πληρωθής από τον διάβολο. Αν εργάζεσαι την αρετή, θα πληρωθής από τον Χριστό. Και όσο εργάζεσαι στον Χριστό, τόσο θα λαμπικάρεσαι, θα αγάλλεσαι. Αλλά εμείς λέμε: “Χαμένο τόχουμε να εργασθούμε στον Χριστό;”

Η Παναγία Θεοτόκος – Η Χώρα του Αχωρήτου

Η Παναγία Θεοτόκος - Η Χώρα του Αχωρήτου
«Τείχισόν μου τας φρένας, Σωτήρ μου
το γαρ Τείχος του κόσμον ανυμνήσαι τολμώ,
την Άχραντον Μητέρα Σου
εν πύργω ρημάτων ενίσχυσόν με,
και εν βάρεσιν εννοιών οχύρωσόν με·
Συ γαρ βοάς των αιτούντων πιστώς τας αιτήσεις πληρούν.
Συ ουν μοι δώρησαι γλώτταν,
προφοράν, και λογισμόν ακαταίσχυντον
πάσα γαρ δόσις ελλάμψεως πάρα Σου καταπέμπεται, Φωταγωγέ, ο μήτραν οικήσας Αειπάρθενον»
Κάθε φορά που πηγαίνω στην Κωνσταντινούπολη, Πόλιν αφιερωμένη στην Παναγία Θεοτόκο, επισκέπτομαι και τη γνωστή Μονή της Χώρας. Μονή αφιερωμένη στον Θεάνθρωπο Χριστό, την Χώραν των ζώντων. 

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης - Μνήμη θανάτου

Αγιορείτης μοναχός δοκιμάζει τον τάφο του (ΠΗΓΗ)
-Γέροντα, τι πρέπει να σκέφτεται κανείς την ημέρα που γεννήθηκε;
-Να σκέφτεται την ημέρα που θα πεθάνη και να ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι.
- Γέροντα, όταν κατά την εκταφή βρεθή άλειωτο το σώμα του νεκρού, αυτό οφείλεται σε κάποια αμαρτία για την οποία δεν μετάνοιωσε ο άνθρωπος;
- Όχι, δεν είναι πάντα αιτία κάποια αμαρτία. Μπορεί να οφείλεται και σε φάρμακα που έπαιρνε ή στο χώμα του νεκροταφείου. Όπως και νάναι όμως, όταν κάποιος βγη άλειωτος, εξιλεώνεται κάπως με το ρεζίλεμα που παθαίνει μετά τον θάνατό του.

☦Ο Καμηλιέρης και ο «Περαστικός» (Διδακτική ιστορία)

Θ.Π.: την παρακάτω διδακτική ιστορία την αναδημοσιεύω στη μνήμη του αδελφού και φίλου Νικολάου ο οποίος έφυγε έτσι ξαφνικά πριν από ένα χρόνο αλλά "έτοιμος" όπως ήταν,  πέταξε προς τους ουρανούς παραμονές της κοιμήσεως του μεγάλου Οσίου και πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου (με το νέο ημερολόγιο) και της μεγάλης εορτής των Αγίων ενδόξων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (με το Αγιορείτικο ημερολόγιο).
Την αναδημοσιεύω επίσης για όσους πιστεύουν ότι μπορούν να προγραμματίσουν από σήμερα, για την αυριανή ημέρα. Καθώς  φαίνεται να επαληθεύεται αυτό που λεει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Να θυμάσαι πάντοτε, ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού. Και Εκείνος που σου έδωσε το πρωί, δεν σου υπόσχεται και το βράδυ»

Ο Καμηλιέρης και ο «Περαστικός» (Διδακτική ιστορία)
Μια παλιά ιστορία λέει ότι, τον περασμένο αιώνα ένας καμηλιέρης έμπορος ξεκίνησε για το Κάϊρο, με σκοπό να επισκεφτεί έναν ξακουστό σοφό γέροντα...
Τελικά, συναντήθηκε με τον σοφό γέροντα, αφού χρειάστηκε να κάνει ένα μακρινό ταξίδι, διασχίζοντας ένα μεγάλο κομμάτι της ερήμου...

☦ «Οι κυβερνήσεις μας, εμείς οι ίδιοι, όλοι μαζί, δεν θα κριθούμε από το αν καταφέραμε να πατάξουμε τον κορωνοϊό ή να ανατάξουμε την Οικονομία. Θα κριθούμε από το αν καταφέραμε να υπερασπίσουμε με απόλυτο τρόπο τα Εθνικά Δίκαιά μας.»

Είπε ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ σε πολύ δύσκολες στιγμές.
Η πιο σημαντική ομιλία στην τελετή ονοματοδοσίας και εντάξεως στο Πολεμικό Ναυτικό του πλοίου Γενικής Υποστήριξης «ΗΡΑΚΛΗΣ», που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνος, ήταν αυτή του ανθρώπου που δώρισε το πλοίο στο Στόλο.( από το https://www.militaire.gr/o-efoplistis-laskaridis-milise-ston-stolo-legontas-alitheies/)
Ο εφοπλιστής Παναγιώτης Λασκαρίδης είπε μεγάλες αλήθειες για το Πολεμικό Ναυτικό, το Στόλο και τον τρόπο με τον οποίο αυτός αντιμετωπίστηκε από πολλές ελληνικές κυβερνήσεις.

☦ Ας μην πετροβολάμε τους ανθρώπους… χριστιανικά

Είπα σε κάποιον μια φορά: «Τί είσαι εσύ; Μαχητής τού Χριστού ή μαχητής τού πειρασμού; Ξέρεις πως υπάρχουν και μαχητές του πειρασμού;». Ο Χριστιανός δεν πρέπει να είναι φανατικός, αλλά να έχει αγάπη για όλους τους ανθρώπους.
Όποιος πετάει λόγια αδιάκριτα, και σωστά να είναι, κάνει κακό. Γνώρισα έναν συγγραφέα που είχε ευλάβεια πολλή, αλλά μιλούσε στους κοσμικούς με μια γλώσσα ωμή, που προχωρούσε όμως σε βάθος, και τους τράνταζε. Μια φορά μου λέει: «Σε μια συγκέντρωση είπα αυτό και αυτό σε μια κυρία». Αλλά με τον τρόπο που της το είπε, την είχε σακατέψει. Την πρόσβαλε μπροστά σε όλους. «Κοίταξε, του λέω, εσύ πετάς στους άλλους χρυσά στεφάνια με διαμαντόπετρες, έτσι όμως που τα πετάς, σακατεύεις κεφάλια, όχι μόνον ευαίσθητα αλλά και γερά». Ας μην πετροβολάμε τους ανθρώπους… χριστιανικά.

☦ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ Η ΠΡΩΤΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ

Ο φούρναρης γκρίνιαζε συνέχεια στην γυναίκα του που πήγαινε στις εκκλησίες και έδινε στους φτωχούς και στους εράνους. Μια μέρα, εκεί που έβγαλε το ζεστό ψωμί και μοσχοβόλησε η γειτονιά, ήρθε και στάθηκε στην πόρτα του ένας φτωχός.
– Αφεντικό, όλα αυτά τα ψωμιά είναι δικά σου;
– Αμ’ τίνος να’ ναι;
– Και δεν τα τρως;
– Βρε φύγε από δω!
– Δώσε μου και μένα ένα ψωμάκι που πεινάω.
– Φύγε σου είπα, παράτα με.

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

☦ Η αυτομεμψία του γέροντα

Ενας συμμοναστής του μᾶς εἶπε: -῞Οταν γέρασε ὁ Γέρο-Αρσένιος καθόταν στό κελί του σέ μία καρέκλα καί ἔλεγε τήν εὐχή στραμμένος πρός τίς εἰκόνες.
Μιά μέρα ἦταν πολύ χαρούμενος καί εἶπε σέ συμμοναστή του: «῎Εχει μία χαρά ἡ ψυχή μου, τρέλα χαρᾶς, τώρα πού θά φύγω ἀπ᾽ αὐτόν τόν κόσμο». Τήν ἄλλη μέρα ὅμως ἦταν κατηφής καί στενοχωρημένος.

O σημερινός άνθρωπος δεν αρνιέται μοναχά τον Θεό, αλλά τον εχθρεύεται κιόλας.

“Σήμερα… οι περισσότεροι άνθρωποι έχουνε γυρίσει πάλι στην κατάσταση που βρισκότανε η ανθρωπότητα σε κείνα τα φοβερά χρόνια που εξουσιάζανε την οικουμένη οι Ρωμαίοι.
Δηλαδή, σε πολλά ξαναπέσανε στο κτήνος κι ας μη το παραδέχουνται.
Οι σημερινοί άνθρωποι ζούνε όπως ζούσανε και κείνοι, δίχως τα λεπτά αισθήματα που φανερώνουνε πως ο άνθρωπος είναι τιμημένος και σφραγισμένος με μια θεϊκή σφραγίδα…

☦ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΊΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΊΤΟΥ

 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΊΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΊΤΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΘΗΒΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 8:30

-ΓΕΡΟΝΤΑ που βρισκόμαστε; -Σε ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ, πέρασε ο ΟΡΘΡΟΣ αλλά κοντεύει να τελειώσει και η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Πολλά λεχθέντα του Οσίου Παϊσίου επιβεβαιώθηκαν και άλλα έρχονται στην σειρά για να επιβεβαιωθεί ο Πνευματοκίνητος Λόγος του που σφραγίσθηκε άνωθεν.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Πλησιάζει η  παγκόσμια μνήμη ενός μεγάλου ΑΓΙΟΥ (12 Ιουλίου)  που μας τον χάρισε ο Ουρανός στις δύσκολες μέρες μας.
Θαύματα γίνονται για τους πιστούς αλλά πρόκειται να συνεχιστούν για να αποπαγιδέψουν ένα ολάκερο ΟΡΘΟΔΟΞΟ Έθνος που το φυλάκισαν σε δαιμονικά αδιέξοδα.

Όλη η ΕΛΛΑΔΑ αύριο θα γίνει μια ΑΓΡΥΠΝΙΑ για τον Γέροντα του ΕΘΝΟΥΣ μας, τον ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ

Μια σπάνια φώτο από το ιστολόγιο ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΙ
Ευτυχείς όσοι αισθάνθηκαν το άγγιγμα του Αγίου εν ζωή. Περισσότεροι τυχεροί όσοι ενστερνίστηκαν τις συμβουλές του, άλλαξαν και  προσανατόλισαν την βιωτή τους προς τα άνω.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Εις την  μνήμη του ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ του Αγιορείτου  τρία περιστατικά:
Ιούνιος 1995 : Σεβαστή μας Γερόντισσα μας διαβεβαίωνε
Ο Γέροντας Παίσιος είναι  ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΙΟΣ, μου το αποκάλυψε η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ λέγοντας  «με ευαρέστησε περισσότερο από όλους του μοναχούς στο Περιβόλι μου για αυτό έχει ιδιαίτερη παρρησία και ανεβοκατεβαίνει εις τους ουρανούς , όπως ο Απόστολος Παύλος.»

Ἅγιος Προκόπιος ὁ Μεγαλομάρτυρας (8 Ιουλίου)

Ἅγιος Προκόπιος, ἔζησε καί μεγάλωσε τά χρόνια πού αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων ἦταν ὁ Διοκλητιανός. Ὁ πατέρας του, ὁ Χριστοφόρος, ἦταν εὐσεβής ἄνθρωπος, σέ ἀντίθεση μέ τήν μητέρα του πού πίστευε στά εἴδωλα. Μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα του, ἡ μητέρα του τόν πῆγε στόν αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος τόν ἔκανε ἡγεμόνα τῆς πόλης τῶν Ἀλεξανδρέων καί τοῦ ἔδωσε ἐντολή νά καταδιώκει καί νά βασανίζει τούς χριστιανούς. Ἔτσι ὁ Προκόπιος ξεκίνησε γιά τήν Ἀλεξάνδρεια. Κατά τήν πορεία του ὅμως, ξαφνικά ἄρχισαν νά πέφτουν ἀστραπές καί βροντές καί ταυτόχρονα ἄκουσε φωνή νά τόν καλεῖ μέ τό ὄνομά του, πού τόν ἀπειλοῦσε μέ θάνατο ἐπειδή θά κατεδίωκε τούς χριστιανούς καί ταυτόχρονα καί τόν Ἀληθινό Θεό.

Στα νερά της Κρήτης θα αρπαχτούμε και μετά δεν σταματάει

ΦΩΤΟ:Οι οφθαλμοί των ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ παρακολουθούν ίσαμε νότια της Κρήτης και πιο πέρα.
Δύσκολα καλοκαιρινά 24 ώρα; Μας τα έχουν φυλαγμένα από πολλές πλευρές. Ο εχθρός καραδοκεί μέσα – έξω. Πίσω από τις σημερινές  δηλώσεις υπάρχει παρασκήνιο πολλών ετών δυσβάστακτης τουρκολάγνας μεταπολίτευσης. Πίσω από το παρασκήνιο ακολουθούν αυτά που μας ετοίμασαν να ζήσουμε.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ είναι το κερασάκι στην τούρτα της νεοθωμανικής μισαλλοδοξίας. Θα την κάνουν τζαμί με τον τρόπο που θα το ανακοινώσουν και θα έρθουν με τα γεωτρύπανα να ανοίξουν τρύπες στο νερό.
Πρώτα όμως θα στείλουν τα πολεμικά για απαλλοτρίωση και να λάβουν θέσεις στις παράνομες οριοθετημένες χαράξεις του τουρκολιβυκού συμφώνου.

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020

☦ Άγιος Νεκτάριος: Τίποτα να μην σας απελπίζει!

Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι νὰ γίνουμε τέλειοι καὶ ἅγιοι. Νὰ ἀναδειχθοῦμε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ κληρονόμοι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἂς προσέξουμε μήπως, γιὰ χάρη τῆς παρούσας ζωῆς, στερηθοῦμε τὴ μέλλουσα, μήπως, ἀπὸ τὶς βιοτικὲς φροντίδες καὶ μέριμνες, ἀμελήσουμε τὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς μας.
νηστεία, ἀγρυπνία καὶ προσευχὴ ἀπὸ μόνες τους δὲν φέρνουν τοὺς ἐπιθυμητοὺς καρπούς, γιατί αὐτὲς δὲν εἶναι σκοπὸς τῆς ζωῆς μας, ἀποτελοῦν τὰ μέσα γιὰ νὰ πετύχουμε τὸ σκοπό.

☦ Το μέρος που για τελευταία φορά αποχαιρέτησε ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ τον πάτερα του στην Ιθάκη ακολουθώντας τον δρόμο του ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ. . Ο ΑΓΙΟΣ που ένωσε το Ιόνιο ( όπου η γενέτειρα του Ιθάκη) με το ΑΙΓΑΙΟ (όπου και το μαρτύριο του στην Λέσβο)

Φώτο Ιερός Ναός του ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ στο Περαχώρι Giorgos-Delaportas
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΟΡΤΑΖΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΕΠΙ ΤΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΧΑΡΙΤΟΒΡΥΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΥΛΑΣ-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ
Δεν λέμε «της Ιθάκης τον γόνον και της Λέσβου το καύχημα»; και βέβαια όταν λέμε το απολυτίκιο του ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ αρχίζει και μοσχομυρίζει το στόμα μας. Από την μια σκεφτόμαστε την Ιθάκη του Οδυσσέα και από την άλλη την αγιοποτισμένη μαρτυρική νήσο της Λέσβου που εποφθαλμιούν αυτές τις στιγμές οι τουρκαλάδες δήμιοι του ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Επί πολλά έτη επισκεπτόμασταν την γενέτειρα του Νεοφανούς Αγίου Ραφαήλ στο Περαχώρι της Ιθάκης. Εκεί γνωρίσαμε χαριτωμένες ψυχούλες και συμμετείχαμε σε όλα τα τοπικά θρησκευτικά πανηγύρια τους.

☦«Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι καί στοιχῶμεν» (Γαλ. 5, 25) «Αφού ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, πρέπει ν’ ακολουθούμε το Πνεύμα».

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν όσους ανθρώπους θέλουν να έχουν σχέση με τον Χριστό και να ζούνε τον τρόπο της Εκκλησίας είναι το κατά πόσο αυτό είναι εφικτό μέσα στην πραγματικότητα της εποχής. Κι ας μη μένουμε μόνο στο σήμερα, το οποίο έχει, είναι γεγονός, μεγάλες δυσκολίες.  Κάθε εποχή είναι για τον πιστό εποχή δοκιμασίας. Άλλοτε οι δοκιμασίες έχουν να κάνουν με την άρνηση της εξουσίας να αποδεχθεί την πίστη, άλλοτε με την άρνηση του πολιτισμού, άλλοτε με τις εσωτερικές δοκιμασίες, αυτές της καρδιάς. Στην εποχή των διωγμών και της περιθωριοποίησης της πίστης και των χριστιανών, οι δοκιμασίες είναι εμφανείς.

Αυτοί που διακονούν αρρώστους (Άγιος Παΐσιος)

Χθες βράδυ, την ώρα που πήγαινα στον ναό για την αγρυπνία, είδα σε μια άκρη έναν πατέρα με ένα παιδάκι σε αναπηρικό καροτσάκι. Πλησίασα, αγκάλιασα τον μικρό και τον φίλησα. «Είσαι ένας άγγελος, του είπα, το ξέρεις;». Και στον πατέρα του είπα: «Μεγάλη τιμή για σένα να υπηρετείς έναν άγγελο. Να χαίρεστε, γιατί θα πάτε και οι δύο στον Παράδεισο». Έλαμψαν από χαρά τα πρόσωπά τους, γιατί ένιωσαν την θεϊκή παρηγοριά.
Αυτοί που διακονούν αρρώστους, αναπήρους κ.λπ. με αγάπη και υπομονή, αν έχουν αμαρτίες, σβήνουν τις αμαρτίες τους με την θυσία που κάνουν· αν δεν έχουν αμαρτίες, αγιάζονται. Κάποτε μια γυναίκα μου διηγήθηκε μερικά γεγονότα από την ζωή της πολύ θαυμαστά. Απόρησα, γιατί ήταν καταστάσεις που συναντούμε στους βίους των Αγίων και αυτή ήταν μια απλή γυναίκα. Όταν μου είπε πως είχε περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής της, είδα ότι όλη η ζωή της ήταν μια θυσία.

Στο κελί της Παναγούδας

τοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου
Κοντά στήν πρωτεύουσα  τῆς ᾽Αθωνικής Πολιτείας, τίς Καρυές, εἶναι τό μοναστήρι τοῦ Κουτλουμουσίου πού καθημερινά δέχεται μεγάλο ἀριθμό προσκυνητῶν. ᾽Εκεί φτάσαμε κι ἐμεῖς ἕνα πρωινό. ᾽Αφοῦ τακτοποιηθήκαμε στά κελιά, κατηφορήσαμε γιά τή Σκήτη τοῦ ῾Αγίου Παντελεήμονα ἤ τήν Κουτλουμουσιανή Σκήτη. ᾽Εκεῖ θά προσπαθούσαμε νά συναντήσουμε ἕναν ἅγιο ἀσκητή, τόν ῞Οσιο  Παΐσιο τόν ῾Αγιορείτη, ὅπως εἶναι γνωστός σήμερα. Πινακίδες πού ὑπήρχαν στά σταυροδρόμια σέ ὀδηγοῦσαν στό κελί του. Πράγματι σέ λίγο φτάσαμε καί τόν βρήκαμε στήν αὐλή τοῦ κελιού του νά συνομιλεῖ μέ ἕναν προσκυνητή. ῞Οταν μᾶς εἶδε εἶπε: -περιμένετε αὐτοῦ νά τελειώσω μέ τόν ἀδελφό.

☦ Αν παραβλέπουμε τα σφάλματα των άλλων, θα παραβλέψει και ο Θεός τα δικά μας

– Γέροντα, σήμερα στη διαλογή των ελιών κατέκρινα μερικές αδελφές, γιατί έβλεπα ότι δεν έκαναν προσεκτικά τη δουλειά τους.
-Κοίταξε να αφήσεις τις κρίσεις και τις κατακρίσεις, γιατί μετά θα σε κρίνει κι εσένα ο Θεός. Εσύ δεν βάζει καμμιά ελιά λίγο χαλασμένη μαζί με τις άλλες;

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020

☦Η τελευταία είσοδος του οσίου Πορφυρίου στο Άγιον Όρος..

«Επισκεπτόμουν το Άγιον Όρος από παιδί πολύ συχνά και το γεγονός που θα σας περιγράψω δεν μπορώ να το τοποθετήσω άριστα στον χρόνο. Ήταν μάλλον μετά το 1990, η δε περίοδος του χρόνου ήταν μάλλον Φθινόπωρο και ταξίδευα μόνος μου για τα Κατουνάκια, για τον παπα–Εφραίμ και τους Δανιηλαίους. Οι προσκυνητές ήσαν λίγοι.

☦«αυτά τα 200 χρόνια μνήμης από το 21 θα τα έχουμε ήδη γιορτάσει με πραγματικά πυρά και με νέους ήρωες»

Δεν θα πρέπει να  ετοιμάσουμε τους νησιώτες μας, να προστατέψουμε τα γυναικόπαιδα για να μην πάθουμε ότι πάθαμε στην Κύπρο το 74;
Δεν θα πρέπει να είμαστε ψυχικά και υποστατικά πανέτοιμοι για ότι προκύψει αίφνης;
Γράφει από Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Αν και όλες οι συμπεριφορές  για πιθανή προσβολή των Ελληνικών νήσων του ΑΙΓΑΙΟΥ και όλοι οι παράπλευροι δείκτες δείχνουν ότι αυτά που θα αντιμετωπίσουμε θα είναι χειρότερα από το Κυπριακό το 74.

☦ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ

Αγίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή
Ο Άγιος Αθανάσιος, όπως αναφέρεται στον κατά πλάτος βίο του, κατήγετο από τα μέρη της Ανατολής, από την Τραπεζούντα. Μόλις τελείωσε την έξωθεν παιδεία - ήτο φιλόλογος -ελκυσθείς υπό της Θείας Χάριτος, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και προσεχώρησε στο μοναχισμό από νεαράς ηλικίας, υπό την πρόνοια του κατά σάρκα θείου του, του οσιωτάτου πατρός Μιχαήλ του Μαλεήνου.
Όταν κάποτε, επεσκέφθησαν οι νεαροί στρατηγοί Νικηφόρος και Λέων, οι διαδραματίσαντες μετέπειτα σπουδαίο ρόλο στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τον όσιο Μιχαήλ το Μαλεήνο, τον πνευματικό πατέρα του Αγίου Αθανασίου, για να εξομολογηθούν, ο Όσιος Μιχαήλ τους οδήγησε στο μέρος όπου ησύχαζε ο Άγιος Αθανάσιος, τριακοντούτης τότε, λέγοντας τους ότι θέλει να τους επιδείξει ένα θησαυρό. Και μετά την συνάντηση και συνομιλία πού είχαν μαζί του, εθαύμασαν, διότι πραγματικά επρόκειτο περί ενός μεγάλου θησαυρού.

☦Ρώσος Στάρετς 6 Ιούλιου 2015: μπορεί στην πατρίδα σου παιδί μου οι προδότες να είναι σαν τα φύλα του βασιλικού και τα άστρα του ουρανού;

-Αλλά η ίδια σου  η πατρίδα είναι τόσο νόστιμη που έρχονται όλα τα πετεινά του Ουρανού για να φάνε και οι Άγγελοι για να ξεκουραστούνε.
-Μακάρι να ζούσα στην Ελλάδα ανάμεσα στους αγίους σας και τα θηρία σας. Αν η Ορθοδοξία έχει λάμψη , το ΦΩΣ το έχει από τα μαρτύρια της Ελλάδος.

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΣ ΤΕΛΕΙΩΘΕΝΤΕΣ

Ἀρχιμανδρίτου Προδρόμου, Καθηγουμένου Μεγίστης Λαύρας
 ὅσιος Ἀθανάσιος  Ἀθωνίτης καί οἱ σύν αὐτῷ μαρτυρικῶς τελειωθέντες
(...)  Ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, τοῦ ὁποίου τήν μνήμην σήμερον πανηγυρικῶς ἑορτάζομεν, εἶναι ὡς γνωστόν ὁ θεσμοθέτης καί κατ᾿ ἄλλους ὁ «πατριάρχης» τοῦ Ἁγιορειτικοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ, ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς τό μεγάλο κοινόβιον τῆς Λαύρας τό ὁποῖον ἵδρυσεν, ἀπετέλεσεν τόν πυρῆνα διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς μοναστικῆς Πολιτείας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

☦Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ανοίγει την αυλαία του Γ΄ΠΠ και κανείς δεν το αντιλαμβάνεται.

«Και εκεί έξω από την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ στον προαύλιο χώρο της θα κλείσει ο μεγάλος αυτός πόλεμος με την παράδοση της ΠΟΛΗΣ» .
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
«Αυτή η σημερινή συμπεριφορά των Ρώσων θα τους στοιχίσει πολλά. Θα εισέλθουν στον πόλεμο αυτό νικητές, αλλά θα εξέλθουν ηττημένοι. Ο ΘΕΟΣ ου μυκτηρίζεται και παρακολουθεί και τις τελείες σε αυτά που λέμε»

Άγιος Παϊσιος: “Τους ταπεινούς και πολύ ευλαβείς τους χρίει μόνη Της η Παναγία...”

«Εδώ και μερικά χρόνια, ένας φιλομόναχος νέος είχε παρακολουθήσει μια ολονυκτία σε μια Μονή του Αγίου Όρους με πολλή ευλάβεια. Ήταν η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου και, επειδή ήθελε και αυτός να αφιερωθή στον Θεό, σε όλη την αγρυπνία στεκόταν όρθιος και προσευχόταν με κατάνυξη.
Όταν έφθασαν στους Αίνους, ο Ιερεύς έχριε τους Πατέρες και τους προσκυνητάς από το λαδάκι της κανδήλας της Παναγίας.

☦ Ένας ιερός φόβος

Κάποτε ένας θεοσεβής ιερεύς, λειτουργούσε του Αγίου Δημητρίου, τον οποίον ευλαβείτο πολύ. Λόγω του ότι ήτο μεσοβδόμαδα, οι χριστιανοί στο ναό ήσαν λίγοι. Η λειτουργία προχώρησε και έφθασε η στιγμή του καθαγιασμού των Τιμίων Δώρων.
«Τα σά εκ των Σών», έσκυψε βαθιά βαθιά και διάβασε την ευχή, «έτι προσφέρομέν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν». Ανορθώθηκε και είπε «και ποίησον τον μεν άρτον τούτον», «τω δε εν τω ποτηρίω τούτο μεταβαλλών» και τα λοιπά, αμήν, αμήν, αμήν, για να μην λέμε όλες τις λέξεις …

Ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης και ο Αγιορείτικος Μοναχισμός

Παύλος Μον. Λαυριώτης
Ο ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ γεννήθηκε στην πρωτεύουσα του Πόντου Τραπεζούντα μεταξύ των ετών 927-930. Οι γονείς του ήσαν πλούσιοι και ευγενείς. Το όνομα του ήταν Αβραάμιος. Ο πατέρας καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και η μητέρα από την Κολχίδα του Πόντου. Πριν γεννη­θεί, ο πατέρας απέθανε και λίγο μετά τη γέννηση του, και η μητέρα απήλθε από τον παρόντα κόσμο.
Ο μικρός Αβραάμιος, ορφανός και από τους δύο γονείς, τέθηκε υπό την προστασία συγγενής του μοναχής, η οποία ανέλαβε την φροντίδα και την παιδαγωγία αυτού. Όλη δε η ζωή και η συμπεριφορά της μοναχής επέδρασε θετικά και καταλυτικά στην μετέπειτα εξέλιξη του Αβρααμίου.

☦Μη φοβάσαι, αδελφέ μου!. Σε περιμένει ο Κύριος!

Ένας νέος άνθρωπος λοιπόν, ταξίδευε μόνος του με το αυτοκίνητό του, για επαγγελματικούς λόγους.
Η ψυχική του κατάσταση μας είναι άγνωστη. Απ’ τη φιλικότητα όμως του Αγίου Αγγέλου του, συμπεραίνει κανείς πως ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο Θεό και τον Ουράνιο κόσμο…
Εκεί , λοιπόν, που ταξίδευε τελείως μόνος , με την άκρη του ματιού του αντιλαμβάνεται ξαφνικά ότι στη θέση του συνοδηγού υπήρχε κάποιος!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...