Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ "Τού Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τό Χαίρε"

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Λόγος εἰς τό ἐν Χώναις τῆς Φρυγίας θαῦμα τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ

«Ὁ Ταξιάρχης τῶν ἄνω Δυνάμεων,
Μιχαὴλ ὁ πρωτοστάτης τῶν θείων ταγμάτων,
σήμερον ἡμᾶς πρὸς πανήγυριν συνεκάλεσεν»
Ἀρχιμανδρίτης Φώτιος Ἰωακεὶμ
Πανήγυρη φαιδρὰ καὶ ἡμέρα πανσεβάσμια παροῦσα, ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί. Σήμερα ἡ ἁγία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησία τιμᾶ καὶ γεραίρει δοξολογικὰ τὸ μέγιστο ἐν Χώναις θαῦμα τοῦ παμμεγίστου Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ καὶ δοξάζει τὸν Θεό, τὸν θαυμαστὸ καὶ μέσῳ τῶν ἀγγέλων καὶ μέσῳ τῶν ἁγίων Του. Γι᾽ αὐτὸ καὶ συναθροιστήκαμε κι ἐμεῖς ἀπόψε στὸν περικαλλῆ τοῦτο ναὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ εὐλογημένου παλαίφατου χωριοῦ σας τῆς Πλατανιστάσας, γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸν πρῶτο, τὸν πρωτοστάτη τῶν ἀσωμάτων ἀγγέλων Μιχαήλ, τὸν ἑστιάτορα καὶ προέξαρχο τῆς λαμπρῆς αὐτῆς ὁμήγυρης μαζὶ καὶ πανήγυρης.

Χαζοί είναι οι Δυτικοί να του δώσουν χρήματα για το προσφυγικό και αυτός να ξοφλήσει με αυτά τους S-400 και να παραγγείλει τα Su 57;

Απλά θα του δώσουν υποσχέσεις με αέρα μέχρι να γίνει έξαλλος και την πληρώσουμε εμείς ως σύνηθες ιστορικά. Ανέκαθεν η λέξη τουρκοκρατία ήταν και είναι συνώνυμη με την βαρβαροκρατία. Σε λίγο κανείς δεν θα θέλει να θυμάται την ιστορική διαδρομή αυτής της φυλής. Αν δεν δολοφονούσαν, εκβίαζαν. Όταν κατακρεουργούσαν τους νεομάρτυρες μας μετά ζητούσαν και μπαξίσι για να δώσουν τα ιερά σκηνώματα τους στους χριστιανούς.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Κάπως έτσι και σήμερα έχουν τα πράγματα, με την μόνη διαφορά, ότι όλοι οι δαίμονες κάνουν παννυχίδα (πανηγύρι) σε τούτο το αλωνάκι της Αν. Μεσογείου. Το παιχνίδι είναι μεγάλο για να μπορέσει να υπεισέλθει κάποιος,  απλώς το ψηλαφούμε μέχρι να μας μαστιγώσει  με τις συνέπειες του (εμπλοκή της Ελλάδος σε πολύ δύσκολες καταστάσεις)

“Ο ΝΕΚΡΟΣ ΗΓΕΡΘΗ…”

Εις την καλύβην του αγίου Νικολάου της Ιβηριτικής Σκήτης έζησεν ο ενάρετος και απλούστατος γέρων Νικηφόρος, ο οποίος εχρημάτισεν και Πνευματικός του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄. Ο οσιομάρτυρας επίσης Ευθύμιος ήτο υποτακτικός του. Μετά το μαρτύριόν του το λείψανον του οσιομάρτυρος Ευθυμίου το μετέφεραν από την Κωνσταντινούπολιν εις την καλύβην του μέσα εις ένα ξύλινον βαρέλι. Όταν ήλθε το λείψανον, ο γέρων Νικηφόρος απευθύνθη με θερμά δάκρυα προς τον υποτακτικόν του άγιον Ευθύμιον να εγερθή, διά να τον ασπασθεί, όπερ και εγένετο ! Ο νεκρός ηγέρθη, ησπάσθησαν αλλήλους και εν συνεχεία πάλιν ανεπαύθη.

Λόγος εις το Γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας (Αγ. Λουκάς αρχιεπ. Κριμαίας)

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι, είναι άνθρωποι κοινοί, τους οποίους η Αγία Γραφή ονομάζει «λαόν της γης» (Δ’ Βασ. 15, 5). Γιατί τους ονομάζει έτσι; Γιατί αυτοί μοιάζουν με γκρίζο χορτάρι ή με χαμόκλαδα. Δεν έχουν στη ζωή τους κάποιους ανώτερους σκοπούς και επιδιώξεις, ο νους τους είναι πολύ επιπόλαιος και ασχολείται μόνο με τις βιοτικές μέριμνες, τα γήινα αγαθά και τα καθημερινά προβλήματα.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...