Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Αναστάσιμο Απολυτίκιο Ἦχος α' Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Σάββατο, 3 Αυγούστου 2019

Η διαθήκη της Τουρκίας κατατέθηκε σε υποθηκοφυλακείο του Αιγαίου και το συμβόλαιο δωρεάς στην Ελλάδα σε αντίστοιχο της ΠΟΛΗΣ.

Η ιστορία μοιάζει με  ένα ιδιότυπο  «συμβολαιογραφείο»  με πολλά χαρτιά ποτισμένα με αίμα, αγώνες , ιδρώτες για την λευτεριά και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Συμβόλαια τιμής, συμβόλαια ιστορικής μνήμης, συμβόλαια θανάτου, αλλά και διαθήκες με προικοσύμφωνα εμπεριέχουν τα ερμάρια του.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Αύγουστος 2019 οι Έλληνες ετοιμάζονται να εορτάσουν την ΚΟΙΜΗΣΗ της ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ με το ιδιαίτερο αγιοπνευματικό άρωμα που φέρνει η ΧΑΡΗ ΤΗΣ από τα Κυκλαδονήσια του Αρχιπελάγους μας, την στιγμή που οι γείτονες προδικάζουν νέες παράνομες  γεωτρήσεις στα όρια του Καστελόριζου , Ρόδου και ουδείς γνωρίζει που άλλου.

Κυριακή Ζ’ Ματθαίου: Ομιλία εις τους δύο θεραπευθέντας τυφλούς (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς)

Ομιλία του Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, με θέμα τους τυφλούς οι οποίοι, κατά τον Ευαγγελιστήν Ματθαίον, ανέβλεψαν σε οικία. Και όπου γίνεται αναφορά και στο ότι δεν είναι δυνατόν να έχει κάποιος αληθώς πίστη χωρίς έργα μετανοίας.

Η Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Κεφ. Θ. 27 – 35.
Και παράγοντι εκείθεν τω Ιησού, ηκολούθησαν Αυτώ δύο τυφλοί, κράζοντες και λέγοντες: ελέησον ημάς, υιέ Δαυϊδ. Ελθόντι δέ εις την οικίαν, προσήλθον Αυτώ οι τυφλοί, και λέγει αυτοίς ο Ιησούς. Πιστεύετε ότι δύναμαι τούτο ποιήσαι? Λέγουσιν Αυτώ: ναί, Κύριε. Τότε ήψατο των οφθαλμών αυτών λέγων: κατά την πίστιν υμών γενηθήτω υμίν. Και ανεώχθησαν αυτών οι οφθαλμοί. Και ενεβριμήσατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων: οράτε, μηδείς γινωσκέτω. Οι δέ εξελθόντες, διεφήμισαν Αυτόν εν όλη τη γή εκείνη. Αυτών δέ εξερχομένων, ιδού προσήνεγκαν Αυτώ άνθρωπον κωφόν δαιμονιζόμενον, και εκβληθέντος του δαιμονίου, ελάλησεν ο κωφός, και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες, ότι ουδέποτε εφάνη ούτως εν τω Ισραήλ. Οι δέ Φαρισαίοι έλεγον: εν τω άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλεις πάσας και τας κώμας, διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών, και κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν τω λαώ.

«κοντός ψαλμός αλληλούια» στην Παγκόσμια Οικονομία;

Φώτο: τα βυζαντινά τείχη της ΠΟΛΗΣ. Ότι γεγονός συμβαίνει στις μέρες μας δείχνει την βιασύνη του Ουρανού να πραγματώσει το ΑΓΙΟ Σχέδιο του.
Κάτι συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία, το διαβάζετε άλλωστε και εσείς , ψάχνουν να βρουν θεραπευτικό σχήμα για να την σώσουν και καταλήγουν στην θεωρία του χάους.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να συμμαζέψει τα ανοίγματα της αμερικανικής αγοράς εν όψει δύσκολου Brexit, βάζοντας δασμούς στον κινεζικό ανταγωνισμό, προσπαθώντας να απεξαρτήσει την ΕΕ από την ενεργειακή αγκαλιά της Ρωσίας , στα αυτιά μας έρχονται οι γνωστές σε όλους μας φράσεις που ειπώθηκαν πριν χρόνια από άγια χείλη.

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου: Η θεραπεία των δύο τυφλών (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)

(Ματθ. θ΄ 27-35)

Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστὴν ὁμιλία αβ΄

α΄. Γιατὶ τάχα τοὺς σέρνει μαζί του ἐνῶ φωνάζουν; Πάλι ἐδῶ θέλει νὰ μᾶς διδάξη νὰ ἀποφεύγωμε τὴ δόξα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν κόσμο. Ἦταν κοντὰ τὸ σπίτι καὶ τοὺς ὁδηγεῖ ἐκεῖ γιὰ νὰ τοὺς θεραπεύση μακρυὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους.  Κι αὐτὸ εἶναι φανερὸ ἀπὸ ὅ,τι τοὺς εἶπε, νὰ μὴν ποῦν τίποτα σὲ κανένα.  Καὶ δὲν εἶναι μικρὴ αὐτὴ ἡ κατηγορία ποὺ δέχωνται οἱ Ἰουδαῖοι, ὅταν οἱ τυφλοὶ μὲ χωρὶς μάτια ἀπὸ τὴν ἀκοὴ μονάχα δέχωνται τὴν πίστη, ἐνῶ ἐκεῖνοι ἄν καὶ βλέπουν τὰ θαύματα κι ἔχουν μάρτυρα γιὰ ὅσα γίνονται τὴν ὅραση, τὰ ὁλότελα ἀντίθετα κάνουν. 

Κάνε υπομονή και θα φιλοξενήσεις και Αγγέλους….

Κάποτε ένας μοναχός ήταν αρχοντάρης σ’ ένα Μοναστήρι του Αγίου Όρους (Αρχοντάρης είναι αυτός που φροντίζει για τους επισκέπτες, ετοιμάζει τα.. δωμάτια, προσφέρει τον καφέ και το κέρασμα. Είναι ένα πολύ κουραστικό διακόνημα, ιδίως στο Άγιο Όρος, που οι προσκυνητές κάθε μέρα είναι πάρα πολλοί).
Αυτός λοιπόν ο αρχοντάρης είχε κουραστεί πολύ από το διακόνημά του, το οποίο εκτελούσε επί πέντε χρόνια συνέχεια, και ζήτησε από τον Ηγούμενο να τον αντικαταστήσει.

Σκέψεις για την Παναγία. «Αναστάσα Μαριάμ» (Λουκ. α΄39)

Όσο διαρκούσε η συνομιλία με τον Αρχάγγελο, η Παρθένος διατηρούσε την ψυχική της ηρεμία. Όταν όμως «απήλθε ο άγγελος απ’ αυτής», τότε η υπαρξίς της αναστατώνεται. Μέσα στο εσωτερικό της ξεσπά θύελλα εντυπώσεων, σκέψεων και συναισθημάτων.
Η καρδιά της χτυπά δυνατά και γρήγορα, μη μπορώντας ακόμα να συνέλθη από το συγκλονισμό του αγγελικού δράματος. Το μυαλό της βουίζει απ’ το περιεχόμενο του θείου μηνύματος. Την αγνή της ύπαρξη είχε πυρπολήσει η φωτιά της κλήσεως και της αγάπης του Θεού: «Α ν α σ τ ά σ α Μαριάμ»!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...