Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Αναστάσιμο Απολυτίκιο Ἦχος α' Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

Αυτή η διαδικασία δίωξης στον Δεσπότη της Μόρφου θα γίνει ΑΜΒΩΝΑΣ για να ξυπνήσουν πάρα πολλοί;

Στην φώτο ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ στην Λάρνακα, έτσι θα αναστηθεί και η Κύπρος. Τώρα πάμε χορεύοντας με τους λύκους και τους συκοφάντες. Τελικά η συκοφαντία είναι ευεργεσία και οι συκοφάντες μεγάλοι ευεργέτες. Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ δεν επιτρέπει να γίνει ένα κακό, αν από αυτό δεν προκύψουν πολλά και μεγάλα καλά.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Μας διαμήνυσε ένας σεβάσμιος  παππούλης, ότι δεν βλέπει κανένα κακό στην διαδικασία  τυχόν επικείμενης ποινικής δίωξης του Πανιερώτατου Μόρφου κ.κ Νεόφυτου, αντίθετα βλέπει να βγαίνουν πολλά καλά.

Όση ΠΕΙΝΑ τόση ΜΕΤΑΝΟΙΑ - Η Ελλάδα σαν τον ΑΓΙΟ ΟΝΟΥΦΡΙΟ

«Πάτερ Θεόφρον Ὀνούφριε, τοῦ Ἠλιοῦ μιμητής χρηματίσας ἐν πνεύματι μετανάστης γέγονας, τῆς τοῦ κόσμου συγχύσεως, σαρκός ὀρέξεις ἀπαρνησάμενος καί ἐν ἐρήμῳ συναυλιζόμενος, χαίρων μακάριε, τήν ψυχήν ἐπτέρωσας πρός οὐρανόν, ἔνθα τό πολίτευμα, σαφῶς ἐκέκτησο»

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Χρειάζεται να πούμε ότι η Ελλάδα δεν πεινάει; Αφού πεινάει και τι άλλο έρχεται; Καλά όλοι αυτοί που είπαν τα παρακάτω στους χρόνους των «παχέων αγελάδων»  της μεταπολίτευσης  ήταν μουρλοί; Είναι  ΑΓΙΟΙ και τα έλεγαν σε εμάς τους αμαρτωλούς.

Το Πάσχα του καλοκαιριού

«Για μαζευτείτε εδώ κοντά», φώναξε ο παπα–Νεκτάριος τα παιδιά που έπαιζαν έξω, στο προαύλιο της εκκλησίας. Υπάκουη η παρέα μαζεύτηκε γύρω από τον ιερέα. Ο εσπερινός μόλις είχε τελειώσει και ο ήλιος δεν έκαιγε πια τόσο πολύ. Τα παιδιά κάθισαν στα πεζούλια. Κάποιος μάλιστα έφερε μια καρέκλα από τον πρόναο, για να κάτσει ο παπα–Νεκτάριος. Αυτός, αφού ευχαρίστησε τον μικρό, κοίταξε γύρω του να δει άμα λείπει κάποιος.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...