Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Η συνάντηση του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη με τον Νικηφόρο Φωκά

Κωνσταντίνος Χολέβας
«Ὑπῆρξαν στιγμές κατά τίς ὁποῖες ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐδιώχθη ἀπό τούς κρατοῦντες καί ἀνέδειξε πλῆθος μαρτύρων. Ὑπῆρξαν, ὅμως, καί ἱστορικές ἐποχές κατά τίς ὁποῖες οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου συνεργάσθηκαν κατά τρόπο θαυμαστό μέ τούς Ἁγίους καί τούς Πατέρες. Ἡ συνεργασία αὐτή ἀπέβη λίαν ἐπωφελής γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν πατρίδα. Ἕνα τέτοιο παράδειγμα συνεργασίας μέ λαμπρά ἀποτελέσματα εἶναι καί ἡ συνάντηση τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου (ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 5 Ἰουλίου) μέ τόν στρατηγό καί μετέπειτα αὐτοκράτορα Νικηφόρο Φωκᾶ, ἀπό τήν ὁποία προέκυψε ἡ οἰκοδόμηση τῆς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας καί οὐσιαστικά ἡ ἵδρυση τῆς μοναστικῆς πολιτείας τοῦ Ἄθωνος.

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ

Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή
Ο Άγιος Αθανάσιος, όπως αναφέρεται στον κατά πλάτος βίο του, κατήγετο από τα μέρη της Ανατολής, από την Τραπεζούντα. Μόλις τελείωσε την έξωθεν παιδεία - ήτο φιλόλογος - ελκυσθείς υπό της Θείας Χάριτος, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και προσεχώρησε στο μοναχισμό από νεαράς ηλικίας, υπό την πρόνοια του κατά σάρκα θείου του, του οσιωτάτου πατρός Μιχαήλ του Μαλεήνου.
Όταν κάποτε, επεσκέφθησαν οι νεαροί στρατηγοί Νικηφόρος και Λέων, οι διαδραματίσαντες μετέπειτα σπουδαίο ρόλο στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τον όσιο Μιχαήλ το Μαλεήνο, τον πνευματικό πατέρα του Αγίου Αθανασίου, για να εξομολογηθούν, ο Όσιος Μιχαήλ τους οδήγησε στο μέρος όπου ησύχαζε ο Άγιος Αθανάσιος, τριακοντούτης τότε, λέγοντας τους ότι θέλει να τους επιδείξει ένα θησαυρό. Και μετά την συνάντηση και συνομιλία πού είχαν μαζί του, εθαύμασαν, διότι πραγματικά επρόκειτο περί ενός μεγάλου θησαυρού.

ΜΕΓΑΛΑ γεγονότα στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ και ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ στην Αμερική; Τι ζούμε και τι θα ζήσουμε;

Μα κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής στις μέρες μας όσο ισχυρός και αν δηλώνει. Ανήμερα της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ- 4 Ιουλίου  η γη ταρακουνήθηκε εκεί. Όλα συγκλίνουν κάτω από τον ΟΥΡΑΝΟ
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Το μυαλό των ισχυρών βλέπει ΣΤΕΝΑ και ΠΟΛΗ και η γη κουνιέται στην Αμερική. 

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΣ ΤΕΛΕΙΩΘΕΝΤΕΣ

Ἀρχιμανδρίτου Προδρόμου, Καθηγουμένου Μεγίστης Λαύρας

 ὅσιος Ἀθανάσιος  Ἀθωνίτης καί οἱ σύν αὐτῷ μαρτυρικῶς τελειωθέντες
(...)  Ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, τοῦ ὁποίου τήν μνήμην σήμερον πανηγυρικῶς ἑορτάζομεν, εἶναι ὡς γνωστόν ὁ θεσμοθέτης καί κατ᾿ ἄλλους ὁ «πατριάρχης» τοῦ Ἁγιορειτικοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ, ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς τό μεγάλο κοινόβιον τῆς Λαύρας τό ὁποῖον ἵδρυσεν, ἀπετέλεσεν τόν πυρῆνα διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς μοναστικῆς Πολιτείας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Το ηλιακό φως συνυπάρχει με το ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ και δεν μπορεί να το ακυρώσει. Όλα όσα έγιναν.

Απάντηση σε  καλοπροαίρετους σχολιασμούς. Η φώτο είναι όπως μας εστάλη από προσκυνητή των Παναγίων Προσκυνημάτων.
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ έλαβα και εγώ γνώση των αρνητικών σχολιασμών περί του ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ και του γεγονότος που ελήφθη χώρα κατά την ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την Κυριώνυμο ημέρα της ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ έμπροσθεν του Ιερού  Κουβουκλίου του ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ στον ΝΑΟ της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ στα Ιεροσόλυμα.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...