Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ “Νοσους ποικίλας θεραπεύει, και ακάθαρτα πνεύματα διώκει, της Εικόνος της σης η χάρις Θεοτόκε”

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

«ὅτε τοῦ πυρό τάς γλώσσας διένειμε, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε· καί συμφώνως δοξάζομεν τό πανάγιον Πνεῦμα»

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΗΝΑ
Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ Θεὸς μᾶς δώρισε ἐν τῷ Θεανθρώπῳ καὶ διὰ τοῦ Θεανθρώπου; Ὅλα αὐτὰ μᾶς τὰ ἀποκαλύπτει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ «Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας». Μᾶς διδάσκει ὅλη τὴν Ἀλήθεια περὶ Αὐτοῦ, περὶ τοῦ Θεοῦ καὶ περὶ τοῦ ἀνθρώπου ἐν Αὐτῷ, καὶ ὅ,τι δι’ Αὐτοῦ μᾶς ἔχει δωρηθεῖ. Καὶ τί εἶναι αὐτό; Τοῦτο ξεπερνᾶ ἀμέτρητες φορὲς ὅ,τι ποτὲ ἀνθρώπινος «ὀφθαλμὸς εἶδε», ὅ,τι ποτὲ «οὖς ἤκουσε» καὶ «ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου ἀνέβη»[1].

Εμφανίστηκε η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ την Παρασκευή και είπε «έρχονται, να φωνάζετε την Κόρη μου και τον Υιό της...»

Η Ελλάδα μπορεί να φαίνεται γυμνή αλλά φορά (ενδύεται)  τους ΑΓΙΟΥΣ της. Όλα και όλοι είναι απέναντι μας , μόνο ο Ουρανός ίσταται υπεράνω μας και είναι έτοιμος να δώσει διέξοδο στα αδιέξοδα μας.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Εδώ και μέρες Πατέρες μας συστήνουν να αφήσουμε τις γεωπολιτικές αναλύσεις που είναι ένα τρελοκομείο και να πιάσουμε το εργόχειρο της μετάνοιας. Τις τελευταίες ώρες τα πνευματικά ραντάρ του Ουρανού πιάνουν στον ορίζοντα τον εχθρό που έρχεται και τις προθέσεις του.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...