Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ "Τού Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τό Χαίρε"

Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

Όλα τα ανθρώπινα κάστρα έπεσαν σήμερα, μόνο η ΠΑΝΑΓΙΑ με τον ΑΚΑΘΙΣΤΟ ΥΜΝΟ σώζει τα ΤΕΙΧΗ της Ελλάδος.

Να γιατί στα δύσκολα που  έρχονται η ΠΑΝΑΓΙΑ μας θα σφραγίσει τα σύνορα για να προστατεύσει την πατρίδα μας.
Εκεί θα βρίσκεται η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ με τα στρατευμένα παιδιά μας  και θα  ετοιμάζει  την πορεία μας προς την  Καθ ημάς Ανατολή. «Εμείς, τι θα κάνουμε; Ο Ελληνικός στρατός θα πάρει μέρος σ’ αυτόν τον πόλεμο;» «Όχι» λέει. «Θα βγάλει η κυβέρνηση απόφαση να μη στείλει στρατό. Θα κρατήσει στρατό μόνο στα σύνορα. Και θα είναι μεγάλη ευλογία που δε θα πάρει μέρος. Γιατί, όποιος πάρει μέρος σ’ αυτόν τον πόλεμο, χάθηκε…» ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Θα ξαναζήσουμε πάλι μέρες ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ. Η ΠΑΝΑΓΙΑ μας βρίσκεται δίπλα στα παιδιά της έστω και αν πολλοί αμφιβάλλουν, διαστρέφουν και αποπροσανατολίζουν.

"Ὁ Πανάγιος Τάφος στή λαϊκή θρησκευτική παράδοση τῆς Ρωμηοσύνης"'

2ο Διεθνὲς Συνέδριο μὲ θέμα «Ἅγιοι Τόποι καὶ Ρωμηοσύνη»

Εἰσηγητής: κ. Ἐμμανουὴλ Γ. Βαρβούνης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Λαογραφίας, Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης         

Θέμα: «Ὁ Πανάγιος Τάφος στὴ λαϊκὴ θρησκευτικὴ παράδοση τῆς Ρωμηοσύνης»  

 Ο Πανάγιος Τάφος υπήρξε ανέκαθεν το ιερότερο παλλάδιο της Ορθοδοξίας, αλλά και της χριστιανοσύνης γενικότερα. Όπως είναι γνωστό, ήδη από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα ο τόπος όπου σταυρώθηκε, πέθανε, ετάφη και αναστήθηκε ο Θεάνθρωπος Ιησούς αποτέλεσε προσκύνημα για όλους τους χριστιανούς. Καθιερώθηκε έτσι η πρακτική της προσκυνηματικής θεωρίας, η οποία παρά τις ιστορικές και άλλες περιπέτειες της περιοχής, παρά τις κατακτήσεις και τις κάθε λογής καταστροφές, παρά την – επώδυνη συχνά – συνύπαρξη με τις άλλες μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες της ανθρωπότητος, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και με αυξανόμενη ένταση ως και τις μέρες μας.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...