Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019

"Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν ὁ τήν ἑκούσιον σταύρωσιν, εἰς κοινήν ἐξανάστασιν.."

Δόξα. Ἦχος γ΄.
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν ἑκούσιον Σταύρωσιν, εἰς κοινὴν ἐξανάστασιν, τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων καταδεξάμενος, καὶ τῷ καλάμῳ τοῦ Σταυροῦ, βαφαῖς ἐρυθραῖς, τοὺς σαυτοῦ δακτύλους αἱματώσας, τοῖς ἀφεσίμοις ἡμῖν, βασιλικῶς ὑπογράψαι φιλανθρωπευσάμενος, μὴ παρίδῃς ἡμᾶς κινδυνεύοντας, καὶ πάλιν τὴν ἀπὸ σοῦ διάστασιν· ἀλλ᾿ οἰκτείρησον μόνε μακρόθυμε, τὸν ἐν περιστάσει λαόν σου, καὶ ἀνάστηθι, πολέμησον τοὺς πολεμοῦντας ἡμᾶς, ὡς Παντοδύναμος.

Θέλουν να κάνουν δήθεν αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ δηλ. να ρίξουν σοβά οι τούρκοι γιατί αποκαλύφτηκαν μικρά σπαράγματα του ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ στον τρούλο και όχι μόνο.

H ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει Ρωμιοσύνη. Τώρα μάλιστα που ήρθαν οι χρόνοι και οι καιροί θέλει διακαώς να βγάλει από πάνω της το άχαρο μακιγιάζ που της έκαναν οι Οθωμανοί. Είναι γνωστό ότι όσο περνάει ο καιρός και λόγω της σεισμογενούς ζώνης (μικροταλαντώσεις)  πάνω στην οποία εδραιώθηκε το οικοδόμημα της, αποκολλώνται σοβάδες σε μεγάλη έκταση .
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Σε λίγο καιρό με το ξέφτισμα των οθωμανικών ανάγλυφων επιχρισμάτων και την αποκάλυψη των περίτεχνων βυζαντινών  ψηφιδωτών το όλο εσωτερικό του τεμένους θα ομοιάζει με ΟΡΘΟΔΟΞΟ Ιερό Ναό. Το βράδυ που κλείνει το μουσείο της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ μπαίνουν τα συνεργεία για να κάνουν τα μπαλώματα, ώστε το πρωί να εισέλθουν  οι τουρίστες και να μην καταλάβουν τίποτε.

Ο Σταυρός και ο Εσταυρωμένος Κύριος (†Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία)

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ
1. Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας, ἀγαπητοί μου, λέγεται «συμβολική». Καί λέγεται ἔτσι, γιατί ἐκφράζεται μέ σύμβολα. Ἐκφράζεται δηλαδή μέ ἁπλᾶ σημεῖα, τά ὁποῖα ὅμως ἔχουν βαθειά ἔννοια καί σημασία. 
Ἕνα ἀπό αὐτά τά σημεῖα, τό πιό σημαντικό καί τό πιό ἱερό, εἶναι ὁ ΣΤΑΥΡΟΣ. Τόν Σταυρό μή τόν βλέπουμε ἁπλᾶ σάν δύο ξύλα καρφωμένα, ἕνα κατακόρυφο καί ἕνα ὁριζόντιο ξύλο, ἀλλά νά σκεπτόμαστε αὐτό πού ἔγινε πάνω σ᾽ αὐτό τό σχῆμα. Καί πάνω σ᾽ αὐτό τό σχῆμα, χριστιανοί μου, ὅπως ὅλοι τό ξέρετε καλά, ὁ σαρκωθείς Υἱός τοῦ Θεοῦ, μία ἡμέρα, Παρασκευή ἡμέρα, πάνω σέ ἕνα λόφο, τοῦ Γολγοθᾶ τόν λόφο, καρφώθηκε ἀπό τούς ἄνομους Ἰουδαίους καί ὑπέφερε ὀδυνηρό σταυρικό θάνατο. Αὐτός ὅμως ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ εἶναι λυτρωτικός θάνατος. Θάνατος πού, γι᾽ αὐτόν πού τό πιστεύει, σώζεται ἀπό τίς ἁμαρτίες του.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...