Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Λίαν εὔφρανας τούς ὀρθοδόξους, καί κατῄσχυνας τούς κακοδόξους, Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε"

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Αφορμή μετανοίας

του Αρχιμανδρίτη Βασιλείου Γοντικάκη
Η έκθεση των κειμηλίων είναι ίσως ένας άλλος τρόπος για να καταργήσουμε το άβατον του Αθω
Επειδή με την έκθεσι των αγιορειτικών κειμηλίων στη Θεσσαλονίκη πολλοί θα γράψουν ­ και ήδη γράφουν ­ γι' αυτά που βλέπουν και ακούνε, ίσως δεν θα ήταν άνευ σημασίας να αναφέραμε μερικά πράγματα για εκείνα που συνήθως δεν βλέπουμε και δεν ακούμε· για κάποιους «αοράτους» και ταπεινούς, που αποτελούν τη βάσι της αγιότητος του Ορους και της ιερότητος των κειμηλίων του.

Εκκοσμίκευση: ο κίνδυνος της αλλοίωσης του ανθρώπου

Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Σπυρίδων Βασιλάκος, Θεολόγος, Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ι. Μ. Θηβών & Λεβαδείας, στο πέμπτο μέρος της συνέντευξής του στην Πεμπτουσία αναφέρεται στη πνευματική ζωή και την εκκοσμίκευση, ως τον κίνδυνο αλλοίωσης του ανθρώπου.

Η ευεργεσία των εχθρών μας

Αρχ. Βασίλειος Ἰβηρίτης
H ἀγάπη πού συναντᾶς, ἡ λεπτότης πού βρίσκεις, σοῦ κάνουν καλό. Καί ἡ ἐπίθεση πού δέχεσαι ἀργότερα ἀπό πειρασμούς καί συμφορές πού πέφτουν ἐπάνω σου, ἡ μιά μετά τήν ἄλλη, μέ πρόσθεσι νά σέ ἐξαφανίσουν κυριολεκτικά, σέ εὐεργετοῦν περισσότερο.
Τότε βρίσκεις μία θεία ἐπίσκεψι καί ξένη παρηγοριά. Σάν νά εἶχε μαζευτῆ πολύ πουρί γύρω σου. Σάν νά ἤσουν φασκιωμένος, γυψωμένος ἀπό γεγονότα καί αἰσθήσεις πού σέ πνίγανε. Καί ἐνῶ ἐσύ δέν μποροῦσες νά ἐλευθερωθῆς, ἦλθαν ἄλλοι ἔξωθεν καί σέ χτύπησαν, θέλοντας νά σέ σκοτώσουν. Χτύπαγαν μετά μανίας. Ἔριχναν τά τείχη πού σέ εἶχαν φυλακίσει. Ἔσπαζαν τή γερή κρούστα ἀπό κάποιο ψέμα πού σέ εἶχε περιβάλει ἐνῶ αὐτοί χτύπαγαν μανιασμένα, ἐσύ ἄκουγες ἔντρομος.

Μητρ. Μόρφου Νεόφυτος: “Όταν πέσει ο Ερντογάν θα γίνουν τα ΜΕΓΑΛΑ, να το έχετε αυτό σαν ΣΗ- ΜΕΙΟ”

Μοναχισμός και Μαρτύριο: Ένα σύγχρονο μήνυμα

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ο μοναχός έχει μία σημαντική αποστολή σε αυτόν τον κόσμο: να διδάξει μια από τις μεγαλύτερες αρετές, αυτήν της ταπεινοφροσύνης. Είναι σημαντική και δύσκολη η αποστολή αυτή, γιατί πρώτα πρέπει να ζήσει σύμφωνα με αυτήν, και δεύτερον πρέπει να μαρτυρήσει γι’ αυτήν. Δεν τονίζω ότι πρέπει στην πορεία αυτή να είμαστε φανατισμένοι, κάθε άλλο! Διότι ο φανατισμός σε κλείνει στον εαυτό σου, σε κάνει να μην αγαπάς. Πολλές φορές νομίζει ο μοναχός ότι είναι ταπεινότερος ή καλύτερος από τους άλλους και αρχίζει να τους διδάσκει με λόγια αντί με έργα.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...