Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ “Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; σύ εἶ ὁ Θεός ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος”

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Το έργο όσων ασκούν εξουσία (Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως)

Ἐπιστολὴ πρὸς Βούλγαρον Ἡγεμόνα
…Ὁ Βόρις κατὰ τὴν βάπτισί του ἐπῆρε τὸ ὄνομα Μιχαὴλ καὶ ὁ Φώτιος τοῦ ἔστειλε ὑπὸ τύπον ἐπιστολῆς αὐτὸ τὸ Παραινετικὸ δοκίμιο. Τὸν προσφωνεῖ μὲ λόγια ποὺ δείχνουν ὅλη τὴν πατρικὴ φροντίδα, «περιφανέστατε καὶ ἠγαπημένε υἱὲ ἡμῶν». Καὶ ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πνευματικὴ γέννησις εἶναι καρπὸς τῶν ἐνεργειῶν τοῦ πατριάρχη, «τῶν ἐμῶν πνευματικῶν ὠδίνων εὐγενὲς καὶ γνήσιον γέννημα».
Ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλα τὰ παραινετικὰ δοκίμια, καὶ ἰδιαίτερα τὰ κατηχητικά, ἔτσι κι’ αὐτὸ τὸ δοκίμιο, ἐκτὸς τοῦ προλόγου καὶ τοῦ ἐπιλόγου (παραγρ. 1-3 καὶ 132-134 κατὰ τὴν ἀρίθμησί μας) ἁπλώνεται σὲ δυὸ τμήματα, τὸ θεωρητικὸ καὶ τὸ πρακτικό, ἢ ἀλλοιῶς τὸ θεολογικὸ (4-36) καὶ τὸ ἠθικὸ (37-131).

Αγκαλιάστε τον Εσταυρωμένο. Έρχεται Τσουνάμι Πυρηνικών.

Πριν λίγες ώρες από το ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ του Κρητικού πελάγους, την αγιοτρόφο Κρήτη «Αγκαλιάστε τον Εσταυρωμένο. Έρχεται Τσουνάμι Πυρηνικών. Θα μείνουμε λίγοι πάνω στην γη»
Πριν λίγα χρόνια από το ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ του Άθωνα, το Περιβόλι της Παναγίας, τα ίδια ακριβώς ακούσαμε «το ουράνιο στερέωμα θα βρέχει φωτιά , μόνο το Περιβόλι ΤΗΣ (όπως έδειξε η Υπεραγία Θεοτόκος)  δεν θα πάρει φωτιά για να προστατέψει την Ελλάδα που θα συγκλονιστεί από  το θανατικό που θα συμβαίνει  στον κόσμο»
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Άραγε έχουν άδικο όλες αυτές οι φωνές, μακάρι να είχαν, αλλά η αμαρτία πρόφτασε και ανέβηκε στον ουρανό για να κατεβάσει φωτιά καμωμένη από τα ίδια τα χέρια των ανθρώπων;

Άγιος Παΐσιος: «Ἦρθε ὁ καιρός νά πολεμήση τό καλό μέ τό κακό…»

-Γέροντα θὰ γίνη πόλεμος;
-Ἐσεῖς κάνετε προσευχή; Ἐγὼ ἔχω ἀπὸ τὴν ἄνοιξη μέχρι τὸ φθινόπωρο ποὺ κάνω ἐπιστράτευση προσευχῆς -ἀθόρυβα-, γιὰ νὰ μᾶς λυπηθῆ ὁ Θεός, νὰ ἀποφύγουμε τὴν ἐπιστράτευση καὶ τὸν πόλεμο. Εἶχα πληροφορία: "Κάνετε πολλὴ προσευχή, γιὰ νὰ ἐμποδιστοῦν οἱ Τοῦρκοι, διότι τὴν Κυριακὴ 16 Ὀκτωβρίου, ἔχουν σκοπὸ νὰ μᾶς χτυπήσουν" (εἰπώθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1983. Ἡ πληροφορία δὲν ἦταν ἀνθρώπινη ἀλλὰ θεϊκή). Δόξα τῷ Θεῶ, μέχρι στιγμῆς μᾶς φύλαξε ἡ Παναγία, ἂς εὐχηθοῦμε νὰ μᾶς προστατεύσει καὶ στὴ συνέχεια.

Οι αρχαίοι Μακεδόνες θεωρούσαν και ονόμαζαν τον εαυτό τους “Έλληνες”

“΄Εστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία” (αρχαίος γεωγράφος Στράβων)
π. Δημητρίου Μπόκου
Σε επιστολή του προς τον ηττημένο βασιλιά της Περσίας Δαρείο ο Μέγας Αλέξανδρος, τη στιγμή που έχει συντρίψει για δεύτερη φορά τον πολυάριθμο περσικό στρατό στη μάχη της Ισσού, διατρανώνει ότι:
Η Μακεδονία είναι κομμάτι της Ελλάδας. Και ότι ό ίδιος είναι ηγεμόνας των Ελλήνων.

†Η αγία Αγάθη, η προστάτης των παθήσεων του μαστού (5 Φεβρ.)

Ἡ ὡραία καὶ πλούσια κόρη ἔζησε τὸν 3οαἰώνα μ.Χ. στὴ Σικελία. Ὁ τοπικὸς ἡγεμόνας Κυντιανός, στὸν ὁποῖο τὴν κατήγγειλαν ὡς Χριστιανή, ὅταν ἐκείνη δὲν ἀπαρνήθηκε τὴν πίστη της, ἔβαλε νὰ τῆς κάνουν μία σειρὰ ἀπὸ μαρτύρια, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἀκρωτηριασμὸς τοῦ στήθους της, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκπνεύσει στὴν φυλακή. Ἀκριβῶς γι’ αὐτὸν τὸν ἀκρωτηριασμό της, ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου ἀπεικονίζεται σὲ μερικὲς ἁγιογραφίες νὰ κρατᾶ δίσκο μὲ τὰ στήθη της, εἶναι ἡ θεραπεύτρια γιὰ τὸν καρκίνο καὶ γιὰ ὅλες τὶς παθήσεις τῶν μαστῶν .

Συναξάρι- αναλυτικός βίος:

Η Αγία Μάρτυς Αγάθη καταγόταν από την Κατάνη της Σικελίας και προερχόταν από ευγενική και εύπορη οικογένεια.

Θα του το θέσει ωμά “εδώ και τώρα αποστρατικοποίηση των νησιών του ΑΙΓΑΙΟΥ, διαφορετικά θα δεις, τι θα πάθεις;”

Και στην απορία του κ. Τσίπρα προς τον Ερτνογάν, τι θα μου κάνεις; Απαντάει λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του πρώτου  στην τουρκία , η ειδική σε θέματα εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, Γιαπράκ Γκιουρσόι  “Το χειρότερο σενάριο θα ήταν η πιθανότητα διαρκών μικρών στρατιωτικών επιχειρήσεων στα Ελληνικά νησιά ή γύρω απ’ αυτά. Τέτοιες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συρράξεις με θύματα στρατιωτικούς και πολίτες και από τις δύο πλευρές.”
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Συνεχίζει η Γιαπράκ Γκιουρσόι  [στο Foreign Policy Centre]: «Ένα τέτοιο ‘ατύχημα’ θα μπορούσε πάλι να οδηγήσει σε πραγματικές μάχες αν οι πολιτικές ηγεσίες και στις δύο πλευρές του Αιγίου δεν κάνουν μια συνειδητή προσπάθεια να κατεβάσουν τους τόνους τόσο διπλωματικά όσο και δημοσίως».

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...