Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ "Τού Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τό Χαίρε"

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στο Μελί Ερυθραίας και ευρύτερα στα Καράμπουρνα

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...