Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Βίον ένθεον, καλώς ανύσας,σκεύος τίμιον του Παρακλήτου,ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε"

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Η Παράκληση που τέλεσε στις 15 Μαΐου του 2014 ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος στον Τάφο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά στη Θήβα

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...