Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Ἀπόστολε Ἅγιε, καί Εὐαγγελιστά Λουκᾶ, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ..."

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

"ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ" ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ (το Πατριαρχικόν)

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Παναγιώτης Νεοχωρίτης 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...