Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Μεγάλη ἡ ὠφέλεια ἀπό τά Σαρανταλείτουργα


Δανιήλ Κατουνακιώτης Ἱερομόναχος, (1846-1929)
(Τὸ ἀξιοπρόσεκτο γεγονὸς ποὺ ἀκολουθεῖ σὲ ἐλαφρὰ διασκευὴ τῆς γλώσσης τὸ ἀναφέρει ὁ διακριτικότατος ἀσκητὴς Δανιὴλ Κατουνακιώτης σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον Μωραϊτίδην. Ἔχει δὲ ὡς ἑξῆς:)
Ἕνας γνωστός του καὶ ἐνάρετος οἰκογενιάρχης ἀπὸ τὴν Σμύρνη, ποὺ τὸν ἔλεγαν Δημήτριο, ἀφοῦ κατάλαβε τὸ τέλος του κάλεσε τὸν υἱόν του Γεώργιο, ὁ μόνος εὐσεβῆς, διότι τὰ ἄλλα τρία του παιδιὰ καὶ ἡ γυναίκα του ζοῦσαν μὲ κοσμικότητα, καὶ τοῦ ἀπεκάλυψε ὅσα ἀκολουθοῦν, καὶ τὰ ὁποῖα ὁ υἱός του ὁ πιστὸς φανέρωσε εἰς τὸν π. Δανιήλ.

“Οπλοφορείς” και μόνο έτσι κυκλοφορείς;

“ -ΚΙΝΔΥΝΟΙ πολύ μεγάλοι βρίσκονται έξω από την πόρτα μας.
-δεν μπορείτε να κυκλοφορείται και να μην « οπλοφορείτε» 
-ο σωματικός και πνευματικός ΘΑΝΑΤΟΣ  ελλοχεύει, «οπλιστείτε»  κατάλληλα αυτές τις μέρες  ΚΑΙ προπονηθείτε σωστά για να στοχεύετε ίσια στον στόχο.”
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Ούτε καν μπορούσαμε να φανταστούμε  πριν χρόνια η να περιγράψουμε τους κινδύνους που μας περίζωσαν στις μέρες μας. Πολιτικές ανοικτές συνόρων και από την άλλη πλευρά διεθνή ΜΜΕ ομιλούν για εισαγωγή και φύτεμα στην Ελλάδα πυρήνων σκληρών μακελλάρηδων τζιχαντιστών.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...