Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ "Τού Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τό Χαίρε"

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

«Οἱ Παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέντες, δυσσεβοῦς προστάγματος καταφρονήσαντες... »

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΗΝΑ
Ἡ σωτήριος δωρεά τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, εἶναι ὁ λόγος τοῦ Πατρός. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός, διά τοῦ Υἱοῦ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, μεταφράζεται ὡς ἡ μόνη καί μοναδική Ἀλήθεια ἐπί τῆς γῆς[1]. Ἡ Τριαδική αὐτή Ἀλήθεια ἐλευθερώνει καί σώζει τόν κάθε πιστό ἄνθρωπο[2], προστατεύοντάς τον ταυτόχρονα ἀπό ἔργα ἀτιμίας καί δόλου, δηλαδή ἔργα τοῦ πονηροῦ δαίμονος. Εἶναι τά ἔργα αὐτά μέ τά ὁποῖα ἡ νέα Τάξις πραγμάτων, ἡ Νέα Ἐποχή, προσπαθεῖ νά δελεάσει καί νά ἐξαπατήσει μέ ψέμα καί ἀπάτη ὅλους ὅσους τυχόν τήν ἐμπιστευθοῦν.

κ. Μέρκελ μετά το πολεμικό κουρνιαχτό, οι συντάξεις του Ελληνικού Δημοσίου θα βγαίνουν για όλους τους Έλληνες ανεξαιρέτως από την ΤΙΜΙΑ ΚΡΗΤΗ.

ΦΩΤΟ : η ακτή του Αποστόλου Παύλου με το γραφικό εκκλησάκι  νότια την Κρήτης και  πολύ στο βάθος μελλοντική  Ελληνική εξέδρα άντλησης κοντά στα ενεργειακά κοιτάσματα του Φυσικού αερίου
Αρκεί να αντέξουμε αδελφοί στα θηρία που μας ετοίμασαν οι δήθεν φίλοι μας. Αρκεί να κρατήσουμε την Ελλάδα μας ΟΡΘΙΑ. Αρκεί να καταλάβουμε τις πλάνες των καιρών μας.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Κάποιοι  ήταν παιδιά και μεγάλωσαν μαζί με τα μνημόνια. 8 έτη μνημονιακής κατοχής και  η πατρίδα αδειάζει από νέους και γεμίζει με πρόσφυγες. Καλά γιατί δεν λένε στους πρόσφυγες, τι πάτε να κάνετε σε μια πτωχευμένη χώρα; Αμ δεν τους λένε έτσι , τους λένε άλλα πράγματα δηλ. ότι αυτή χώρα είναι η πιο πλούσια της Ευρώπης.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...