Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη


Ἀγάπη - Ὀρθοδοξία - Ἀλήθεια

Ὅποιος ἐκπίπτει ἀπό τήν ἀλήθεια, ἐκπίπτει καί ἀπό τήν ἀγάπη
Κάθε δύναμη, πού ἀντιστρατεύεται τήν Ὀρθοδοξία, δέν προέρχεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀπό τήν περιοχή τῆς ἀγκάλης Του. Γι’ αὐτό ἡ ἀγάπη συνυπάρχει μόνο μέ τήν Ὀρθοδοξία. Ἡ ὀρθόδοξη πίστη, τό ὀρθόδοξο δόγμα, ἡ ὀρθόδοξη παραλαβή καί διατήρηση τῆς ἐν Χριστῷ Ἀλήθειας, εἶναι τό κλίμα πού διασφαλίζει τήν ἀνάπτυξη τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης. Ἔξω ἀπό τὀ κλίμα αὐτό, ὅ, τι φαίνεται ὡς ἀγάπη, εἶναι ἀπάτη καί κακία. Μέσα στό κλίμα αὐτό ὅ, τι φαίνεται ὡς μῖσος εἶναι ἀγάπη.
Πῶς τώρα ἡ φαινομενική ἀγάπη τοῦ ἑτεροδόξου εἶναι κακία, καί πῶς αὐτό τό φαινομενικό μῖσος τῶν Ἀποστόλων πρός τόν ἑτερόδοξο, ὁ φανατισμός καί ἡ μισαλοδοξία ὅπως θά λεγόταν σήμερα, πῶς εἶναι ἀγάπη, αὐτό κατανοεῖται ὅταν ἀτενίσει κανείς γιά ἄλλη μία φορά τήν περιοχή τῆς αἰώνιας ἀγάπης.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ ΟΡΙΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ;

ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ "ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ"!
Λυκούργος Νάνης, ιατρός
Ε όχι και “σπίτι” του εκκλησιομάχου και εθνοπροδότη Πρωθυπουργού το περιβόλι της Παναγίας, άγιοι πατέρες! Δραπέτευσε η αξιοπρέπεια, η ευαισθησία, η λογική και η σοβαρότητα από κάποιους ηγετικούς αγιορείτικους κύκλους ούτως ώστε να ερεύγονται, από της πλευράς τους, τέτοιου είδους "άρρητα ρήματα";

Από τα “Κυπριακά Εξαμίλια έως τα Ελληνικά”, μια δρασκελιά δρόμος, ένα ΤΡΙΣΑΓΙΟ στις ψυχές των αγνοουμένων μας.

Ζούμε σε μια συγκλονιστική ροή εξελίξεων, γεωτρήσεις για ενέργεια- σεισμοί- πολεμικές αναγγελίες. Μπορεί ο σεισμός να είναι φυσικό φαινόμενο, όχι τυχαίο αλλά εργαλείο μετατόπισης της ανθρώπινης ιστορίας όχι εκεί που θέλουν τα πονηρά σχέδια των ανθρώπων.
Μέχρι τώρα οι σεισμολόγοι εφιστούν την προσοχή σε σεισμούς που μπορεί να γίνουν στην Ελλάδα, όμως στην Τουρκία περιμένουν μεγαλύτερους.
 Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Τα ενεργειακά  γεωλογικά αντίκλινα της λεκάνης της Αν. Μεσογείου -ΑΙΓΑΙΟΥ  έχουν άμεση σχέση με τους  πιθανούς μεγάλους σεισμούς, τα επερχόμενα καταστροφικά τσουνάμι και τις πολεμικές αναμετρήσεις;

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...