Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Λίαν εὔφρανας τούς ὀρθοδόξους, καί κατῄσχυνας τούς κακοδόξους, Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε"

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

ΕΚ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

-Μου διηγήθηκε ένας θαυμαστός Γέροντας, ένα μυστήριο, το οποίο αξιώθηκε να ιδεί και να ακούσει, ότι δηλαδή αν ετοιμοθάνατοι αξιωθούν να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων με καθαράν συνείδησιν την ώραν του ψυχορραγήματος, κατά τον θάνατόν των συνοδεύουν την ψυχήν των οι άγγελοι, διότι μετέλαβε της θείας κοινωνίας. Το να κοινωνεί δε ο άνθρωπος καθημερινώς του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, είναι καλόν και ωφέλιμον, όπως ρητώς ο ίδιος μας το λέγει, ότι ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, μένει μαζί μου και εγώ μαζί με αυτόν.

Ο πρώτος και ο δεύτερος Αδάμ

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος
Ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα φωτισμένος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς παρουσιάζει γι΄ ἄλλη μιά φορά τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Γράφοντας στούς Κορινθίους, μιλάει γιά δύο ἀνθρώπους: «Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ. Οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καί οἱ χοϊκοί, καί οἷος ὁ ἐπουράνιος τοιοῦτοι καί οἱ ἐπουράνιοι· καί καθώς ἐφορέσαμεν τήν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καί τήν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου». Πρῶτος ἄνθρωπος εἶναι ὁ Ἀδάμ, πού ἔπλασε ὁ Θεός «χοῦν λαβών ἀπό τῆς γῆς», γι΄ αὐτό καί ὀνομάστηκε χοϊκός. Αὐτόν τον ἄνθρωπο τόν ἔβαλε ὁ Θεός μέσα στόν παράδεισο, ὅπου μποροῦσε νά συναναστρέφεται μέ τούς ἀγγέλους Του, νά Τόν δοξολογεῖ μαζί μ΄ αὐτούς καί νά δέχεται τίς θεῖες ἐλλάμψεις Του.

Νοέμβριο ΔΡΑΜΑ, Δεκέμβριο ΚΛΑΜΑ;

Φώτο από epanastasilae.blogspot.com
Ούτε οι μήνες, ούτε οι εποχές, ούτε οι προρρήσεις των Αγίων Πατέρων μας θλίβουν όσο η επικαιρότητα των ημερών μας και η ταχύτητα των εξελίξεων. Υπάρχει άραγε εναλλακτικό plan πιέσεων  σε περίπτωση που εμπλακεί σε καθυστερήσεις η περιβόητη συνθήκη των Πρεσπών , τώρα που ο τούρκος λυσσάει και η παγκόσμια οικονομία οδεύει σε πρωτόγνωρες αναταράξεις; 
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Κάποιοι μας προετοιμάζουν για άκρως θλιβερές καταστάσεις άσχετα αν δεν λαμβάνουμε το μήνυμα ούτε από αυτούς , αλλά ούτε και από τους Πατέρες που προηγήθηκαν  αυτών των περιβόητων  «think tank»

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...