Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ “Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; σύ εἶ ὁ Θεός ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος”

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενειῶν.

Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
Ὅλα δίνονται ἀπὸ τὸ Θεό. Καὶ ὅλα δίνονται γιὰ τὴ σωτηρία μας. Μ’ αὐτὴ τὴ σκέψη νὰ δεχθεῖς κι ἐσὺ τὴν ἀσθένειά σου, εὐχαριστώντας τὸ Θεό, ποὺ φροντίζει γιὰ τὴ σωτηρία σου.
Τώρα, τὸ πῶς συντελεῖ στὴ σωτηρία μας ὁτιδήποτε παραχωρεῖ ὁ Κύριος, μόνο Ἐκεῖνος τὸ γνωρίζει. Ἐμεῖς συνήθως δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε.
Στέλνει λ.χ. μία συμφορὰ ἄλλοτε γιὰ νὰ μᾶς παιδαγωγήσει, ἄλλοτε γιὰ νὰ μᾶς ἀφυπνίσει πνευματικά, ἄλλοτε γιὰ νὰ μᾶς γλυτώσει ἀπὸ ἕνα μεγαλύτερο κακό, ἄλλοτε γιὰ νὰ μᾶς αὐξήσει τὸν οὐράνιο μισθό, ἄλλοτε γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ κάποιο πάθος κ.ο.κ.

Ρωσικά μέσα αναμεταδίδουν από εχθές την είδηση της εμφάνισης του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ στο ΑΓΙΟN ΟΡΟΣ και επικεντρώνονται στην φράση του: "έρχεται μεγάλο κακό στον κόσμο"

Η πληροφορία ήδη αυτή  διαδίδεται με ταχύτητα στους Ρώσους  χρήστες του διαδικτύου. Οι Ρώσοι που ευλαβούνται ιδιαιτέρως τον ΟΣΙΟ ΠΑΙΣΙΟ τον Αγιορείτη   φαίνεται να προβληματίζονται από την φράση του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ότι «έρχεται μεγάλο κακό στον κόσμο.» 
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Επειδή κάποιοι αδελφοί δυσκολεύονται να πιστέψουν το γεγονός της έκτακτης εμφάνισης του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ σε προσκυνητή έξω από το ΠΡΩΤΑΤΟ στις Καρυές πριν λίγες ημέρες (περίπου κοντά εκεί  που ξεκινούσε να γίνει το κρίσιμο  δημοψήφισμα στα Σκόπια) και λογικό είναι να αμφιβάλλουν.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...