Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ "Τού Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τό Χαίρε"

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Για την αμαρτία να κλαις

«χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων» (Ρωμ.12.15).
Όταν δεις τον αδελφό σου να οδύρεται για τις αμαρτίες του, για τις οποίες τώρα μετανοεί, κλάψε μαζί του και δείξε συμπάθεια. Γιατί έτσι θα μπορέσεις με τα ξένα παθήματα να διορθώσεις το δικό σου. Γιατί αυτός που έχυσε θερμά δάκρυα για την αμαρτία του πλησίον, θρηνώντας για τον αδελφό του, εθεράπευσε τον εαυτό του. «αθυμία κατέσχε με απὸ αμαρτωλών των ἐεκαταλιμπανόντων τὸν νόμον σου» (Ψαλμ.118.53). 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ: Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η προσευχή στις ευγενέστερες μορφές της είναι παράσταση ενώπιον του Θεού, πρόσωπο με Πρόσωπο. Συνδέεται με ακραία ένταση όλης της υπάρξεως μας. Με την προσευχή μπορούμε να αναπληρώσουμε την ανεπάρκεια των φυσικών χαρισμάτων με τα υπερφυσικά να καλύψουμε τα κενά στη σφαίρα της ορθολογικής γνώσεως με την ύψιστη μορφή γνώσεως του Είναι. Ανυψούμενη επάνω από το επίπεδο της αποδεικτικής σκέψεως, αξιώνει τον άνθρωπο σε άμεση θεωρία των Θείων αληθειών. Η προσευχή, μας χειραγωγεί σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας. Εμείς, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι υπάρχει στην καρδιά του άλλου ανθρώπου, γι’ αυτό και δεν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε ή να πούμε στη μία ή στην άλλη περίπτωση.

“Ο ΝΕΚΡΟΣ ΗΓΕΡΘΗ…”

Εις την καλύβην του αγίου Νικολάου της Ιβηριτικής Σκήτης έζησεν ο ενάρετος και απλούστατος γέρων Νικηφόρος, ο οποίος εχρημάτισεν και Πνευματικός του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄. Ο οσιομάρτυρας επίσης Ευθύμιος ήτο υποτακτικός του. Μετά το μαρτύριόν του το λείψανον του οσιομάρτυρος Ευθυμίου το μετέφεραν από την Κωνσταντινούπολιν εις την καλύβην του μέσα εις ένα ξύλινον βαρέλι. Όταν ήλθε το λείψανον, ο γέρων Νικηφόρος απευθύνθη με θερμά δάκρυα προς τον υποτακτικόν του άγιον Ευθύμιον να εγερθή, διά να τον ασπασθεί, όπερ και εγένετο ! Ο νεκρός ηγέρθη, ησπάσθησαν αλλήλους και εν συνεχεία πάλιν ανεπαύθη.

ΔΕΟΣ: Οι Ορθόδοξοι Έλληνες Μακεδόνες ενώ πέφτουν δακρυγόνα προσκυνούν την κτυπημένη Εικόνα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΠΟΡΤΑΙΤΙΣΣΗΣ .

Φώτο από facebook
ΔΕΟΣ : για αυτό δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτε
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος     Βαρδάκας
Την στιγμή που έπεφταν δεκάδες χημικά ανάμεσα στους διαδηλωτές (ακόμα και σε γυναικόπαιδα- ηλικιωμένους) λίγα λεπτά με το ανοσιούργημα των ΜΑΤ     να κτυπήσουν την ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟ ΚΕΦΑΛΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας, ο πιστός λαός που διαδήλωνε για τα δίκαια της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτρεχε και φιλούσε την κτυπημένη ΕΙΚΟΝΑ αποδίδοντας τιμές στην ΠΑΝΤΟΒΑΣΙΛΙΣΣΑ των ΟΥΡΑΝΩΝ.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...