Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ “Νοσους ποικίλας θεραπεύει, και ακάθαρτα πνεύματα διώκει, της Εικόνος της σης η χάρις Θεοτόκε”

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Οι Ρώσοι έχουν ήδη αποκτήσει μυστικά την επικαρπία των ΣΤΕΝΩΝ, μόλις θα την χάσουν θα κινηθούν αστραπιαία και πολεμικά.

Φώτο : Ρωσική φορτηγίδα μεταφέρει κάτω από την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ πολεμικό υλικό για την Συρία μόλις προχθές.
Όλα γίνονται κάτω από την μύτη μας  για αυτό και οι ισχυροί του πλανήτη βιάζονται αυτό τον μήνα  να κλείσουν λογαριασμούς στην ευρύτερη γειτονική περιοχή μας. Πήραν όλα φωτιά στις ημέρες μας και τα γεωπολιτικά μερομήνια 2018- 2019 δείχνουν άσχημα πράγματα να έρχονται. Ουδείς θα επιτρέψει να ελεγχθούν τα ΣΤΕΝΑ μέσω των Ρωσικών   S – 400.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Η Τουρκία μέσω του Ερντογάν παραχώρησε ουσιαστικά εμπράγματα δικαιώματα στην Ρωσία και ειδικότερα στα κρίσιμα ΣΤΕΝΑ.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής († ΙΔ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) 2 Σεπτεμβρίου 2018

Κατά Ματθαίον ΚΒ´ 2-14
Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. Καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων· εἴπατε τοῖς κεκλημένοις· ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμασα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ εἰς τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ· οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησε.

Κάτωθεν του χρυσοϋφαντου σκέπαστρου της Τίμιας Κάρας του ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ η ΕΛΛΑΔΑ τον ικέτευσε “ελθέ και σώσον ημάς” (1η δημοσίευση 4-9-17)

Του  Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
Κάτωθεν του Τιμητικού Σκέπαστρου της Τίμιας Κάρας του ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ στην Λιτανεία που έγινε την Κυριακή στις 3 Σεπτεμβρίου του 2017 στην εορτή της μνήμης της Ανακομιδής των Ιερών του Λειψάνων ακούστηκαν ικεσίες, όπως μας μεταφέρθηκαν από φίλους προσκυνητές.

Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες και Ασκήτριες και Αμμούν ο διδάσκαλος αυτών

Eις τας Παρθένους.
Δισεικαρίθμοις παρθένοις πῦρ καὶ ξίφος,
Θεοῦ προεξένησαν Υἱὸν νυμφίον.
Eις τον Aμμούν.
Ἀμμοῦν καλύπτραν ἔμπυρον δεδεγμένος,
Τὸ σαρκικὸν κάλυμμα χαίρων ἐξέδυ.
Βιογραφία
Οι Άγιες αυτές γυναίκες έζησαν την εποχή του βασιλέως Λικινίου στην Αδριανούπολη της Θράκης. Ο ηγεμών της περιοχής Βάβδος (περί το 305 μ.Χ.) τις συνέλαβε ως χριστιανές και τις προέτρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα. Η Κελσίνα, μία εξ αυτών και η πρώτη της πόλεως, μετά τη θαρραλέα ομολογία της πίστεώς της τις εσύναξε όλες στην οικία της μαζί με τον διδάσκαλό τους, διάκονο Άγιο Αμμούν, για να ενισχυθούν προς το μαρτύριο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...