Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Τῶν Φαράσων τόν γόνον, καί τοῦ Ἄθωνος κλέϊσμα "

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Η Τουρκία μας επιτίθεται όταν είμαστε στα κάτω μας. Λέτε να το καθυστερήσει και άλλο ο σουλτάνος;

Φώτο από ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Το ερώτημα δεν είναι καν ρητορικό και μόνο αν θυμηθούμε τον  Ιούλιο του 1974 με την  Κυπριακή τραγωδία( προδοσία- πραξικόπημα). Ιούλιος 2018 η τραγωδία στο ΜΑΤΙ είναι κλαυθμός και κοπετός. Λίγους μήνες πριν, τον Μάρτιο του 2018 δυτική πρεσβεία ενημερώνει τους υπηκόους της για διαχείριση φυσικής καταστροφής ή μείζονος κρίσης εν Ελλάδι (υπόνοια ελληνοτουρκικής σύγκρουσης) 
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
«Υπόνοια της γαλλικής Πρεσβείας για ελληνοτουρκικό πόλεμο»
Με βάση το e-mail που στάλθηκε σε Γάλλο κάτοικο Ελλάδας από την πρεσβεία της χώρας τους φαίνεται ότι οι Γάλλοι βλέπουν ελληνοτουρκική σύρραξη.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕ…

Κάποτε δε συνέβη ένα γεγονός, ώστε να τρέχουν όλοι εις την συγκομιδήν των ελαίων.
Επήγαιναν όλοι οι πατέρες δια την συγκομιδήν. Εις την Μονήν (Ι. Μ. Σιμωνόπετρας) εκάθηντο μόνον οι διακονηταί δια τα μεσώρια και τους εσπερινούς.  Ένας αδελφός εκλάπη υπό των εχθρών και ελογίσθη, ότι εάν και αυτός αφήση την Ακολουθίαν και υπάγη δια την σύναξιν των ελαιών θα τιμωρηθή. Επίστευσεν εις τον λογισμόν αυτόν της απάτης και δεν επήγαινε, παρά εκάθητο εις το Μοναστήριον δια να μη χάση τας Ακολουθίας.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...