Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† Εκοιμήθη ο Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Κυριακή, 29 Ιουλίου 2018

Αυτοί μαρτύρησαν με φωτιά και λογίζονται ως μάρτυρες και εμείς αφήνουμε πολιτικά κάρβουνα να μαυρίζουν την ζωή μας;

Αβάστακτος ο πόνος έμπροσθεν των συγχρόνων μαρτύρων αδελφών μας. Ο Νέρωνας κατέκαψε πάλι σάρκες και εισήγαγε ψυχές στον Παράδεισο. Σήμερα αυτοί προσεύχονται για εμάς και εμείς το ίδιο για αυτούς. Κατά τοιούτον τρόπον όλοι βρισκόμαστε μέσα στο έλεος του ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Ερώτησαν ένα δημοσιογράφο του BBC που έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ στο Μάτι της Αττικής και τους είπε:  «- Καλύπτω πολλά χρόνια το ρεπορτάζ στις συγκρούσεις της Συρίας αλλά αυτές οι εικόνες εδώ ξεπερνούν την Συρία»

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...