Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Απολυτίκιο Κυριακή της Πεντηκοστής «Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών...

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Τα Σόδομα και τα Γόμορρα δεν καταστράφηκαν για την αμαρτία αλλά για …

Φώτο από Facebook: ένα παράξενο σύννεφο στον Ελληνικό ουρανό  σαν να ρίχνει κάποιος κάτι προχθές
Για ποιο λόγο τελικά καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορρα; Για ποιο λόγο παραμένουν αιώνιο παράδειγμα;
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Μας τα λέει τόσο ξεκάθαρα ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Η βιβλική αυτή καταστροφή έγινε όχι για τους αμαρτωλούς αλλά εξ αιτίας των δικαίων. Ναι, εξ αιτίας των δικαίων για να μην υποφέρουν από αυτά που έβλεπαν.
«Β Πε. 2,6 καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς,

Β Πε. 2,6        και εάν τας πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας τας έκαψε και τας έκαμε στάκτην και τας κατεδίκασε εις την φοβεράν αυτήν καταστροφήν, να μένουν ως παράδειγμα της θείας οργής προς εκείνους, που θα εζούσαν στο μέλλον με ασέβειαν και φαυλότητα·

Β Πε. 2,7        καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐῤῥύσατο· -

Β Πε. 2,7        και εάν τον δίκαιον Λωτ τον εγλύτωσε όταν εταλαιπωρείτο και υπέφερε από την φαύλην συμπεριφοράν και ζωήν εκείνων, που με τας βδελυράς ακολασίας των καταπατούσαν και παρεβίαζαν τους φυσικούς θεσμούς της συνειδήσεως,

Β Πε. 2,8        βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος, ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν· -

Β Πε. 2,8        -διότι ο δίκαιος Λωτ βλέπων με τα μάτια του και ακούων καθημερινώς τας φαυλότητας εκείνων εν μέσω των οποίων κατοικούσε, έθετεν εις δοκιμασίαν και βάσανον κάθε ημέραν την δικαίαν ψυχήν του με τα παράνομα έργα των, χωρίς καθόλου να παρασυρθή από το ελεεινόν παράδειγμα των-.

Β Πε. 2,9        οἶδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν,

Β Πε. 2,9        όλα αυτά μαρτυρούν, ότι γνωρίζει ο Κυριος τους μεν ευσεβείς να τους γλυτώνη και να τους σώζη από δοκιμασίας και περιπετείας, τους δε αδίκους, οι οποίοι και κατά την παρούσαν ζωήν βασανίζονται από την αμαρτωλότητά των, να τους φυλάττη δια την μεγάλην εκείνην ημέραν της Κρίσεως.» ΠΕΤΡΟΥ Β΄με μετάφραση Ι. Κολιτσάρα

ΣΗΜΕΡΑ

«Το κακό εμφανίζεται οργανωμένο περισσότερο από κάθε άλλη φορά στις μέρες μας »

«Όσο όμως οι άνθρωποι παραμένουν όμοιοι με τα άγρια θηρία, δεν πρέπει να αναμένουμε ειρήνη επάνω στη γη. Είναι μάταιες όλες οι προσπάθειες με τις οδούς της διπλωματίας και με άλλα παρόμοια μέσα για την αποτροπή της συμφοράς του πολέμου. Είναι πρωτίστως απαραίτητη η πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου, απαραίτητη η «ανθρωποποίηση» του θηριώδους αυτού κόσμου.»  ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ESSEX

«Ζούμε σε μια παγκόσμια εποχή Ψυχρού Πολέμου, λόγω της τρέλας για την επιβολή παγκόσμιας κυβέρνησης, της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το «εργαστήριό» της, όπως περιγράφηκε και από τον ‘ίδιο τον Javier Solana, πρώην Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κατά τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Τώρα ένας νέος πόλεμος στα Βαλκάνια πυροδοτείται και πάλι όπως ο παλιός ευρωπαϊκός εφιάλτης. Ο Πούτιν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι εάν οι πολιτικές κυρώσεων προς την Ρωσία δεν σταματήσουν, θα στραφούν μόνο στη βία. Είναι αυτό που θέλει η πολεμική βιομηχανία …αναφέρει η δημοσιογράφος, Cristina Martín Jiménez»
https://www.pentapostagma.gr/  8 Ιουνίου 2018, 12:42 μμ 

ΕΙΠΕ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ:
"ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΕΤΕ....

...ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

ΤΙΠΟΤΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ)....

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΝΟΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΩΡΑ..."
ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Η ΕΛΛΑΔΑ η μικρή και η μεγάλη 

Η ΕΛΛΑΔΑ του Αίματος και της Ιστορίας

Η ΕΛΛΑΔΑ του Φωτός και της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Η ΕΛΛΑΔΑ της ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ και του ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ 

Πρέπει να ανακαταληφθεί πνευματικά δια της συναίσθησης και της μετανοίας

Η πραγματική ελευθερία είναι ΕΥΤΥΧΙΑ.

Με Πίστη και Ελπίδα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...