Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Τοῦ Σταυροῦ σου τόν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος.."

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Εμείς δεν έχουμε Κυρίες επί των Τιμών. Έχουμε ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ

Είναι ωραία η πατρίδα σου (εκ πατρός)  διάδοχε Κάρολε γιατί ευωδιάζει μαρτύρων  αίμα. Εδώ δεν έχουμε βασιλιάδες, έχουμε και μνημονεύουμε Ρωμιούς αυτοκράτορες.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
«Η Ελλάδα συνδέεται με μακροχρόνιους, ιστορικούς, δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο, ήδη από τις απαρχές του Νεώτερου Ελληνικού Κράτους. Από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αναπτύχθηκε μεγάλο Φιλελληνικό κίνημα στην Μεγάλη Βρετανία, εμβληματικό μέλος του οποίου υπήρξε ο Λόρδος Βύρων, ο οποίος έδωσε ακόμη και την ζωή του στον Αγώνα των Ελλήνων.» απόσπασμα από την προσφώνηση του Έλληνα προέδρου κατά την διάρκεια του επίσημου δείπνου προς τον διάδοχο Κάρολο

Τώρα αν θα επιστραφούν τα γλυπτά του λόρδου Έλγιν είναι άλλη υπόθεση  και ανήκει στους μελλοντικούς ισολογισμούς της ιστορίας.

Η Ελλάδα μας  είναι βουνά- βραχονησίδες - ελιά –ρίγανη – δυόσμος και σπαρμένα μάρμαρα .

Είναι μικρή και ταυτόχρονα μεγάλη και ο ΘΕΟΣ για  να την κάνει νόστιμη της έριξε μια χούφτα αλάτι περικυκλώνοντας την με θάλασσες .

Είναι όμως και άβυσσος γεμάτη με σεισμογενή – τεκτονικά ρήγματα που γιομίζουν με άνθη τώρα την άνοιξη

Είναι όμως και ΠΑΝΑΓΙΟΣΚΕΠΑΣΤΗ και ΘΕΟΤΟΚΟΦΙΛΟΣ.

Για αυτό τον λόγο δικαιούται την άμεση άνωθεν βοήθεια τώρα που ψηφίζονται σωρηδόν νομοσχέδια επί νομοσχεδίων.

Άραγε γιατί ο ΑΓΙΟΣ του Έθνους μας Γέροντας Παίσιος έλεγε πριν χρόνους «πολλά νομοσχέδια θα μείνουν στα χαρτιά και κάθε κατεργάρης θα καθίσει στον πάγκο του » ;

Ένα καλό μάτι  ξένου επισκέπτη στην χώρα μας  πάντα βλέπει τούτο και αναρωτιέται «γιατί ο γαλάζιος  ουρανός  σας σκύβει και προσκυνάει τούτη την γη και το ανάποδο ;»

Να γιατί

Αυτό το μέρος πότε δεν είχε Κυρίες επί των Τιμών και αν είχε δεν τις αξιολογούσε.

Ακριβώς γιατί θωρούσε και θωρεί  ίσια με τα μάτια του την ΠΑΝΤΟΒΑΣΙΛΙΣΣΑ των Ουρανών.


«Μέ κάθε δίκαιο χαιρόταν καί χαιρόταν καί μέ τό παρπάνω ἡ Ἁγία Τριάδα πρίν ἀπό τήν δημιουργία τοῦ κόσμου, γνωρίζοντας ἐκ τῶν προτέρων, σύμφωνα μέ τή θεαρχική Της ἰδέα, τήν ἀειπάρθενο Μαριάμ.
Γιατί εἶναι γνώμη μερικῶν θεολόγων, ὅτι ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ὅλα τά ἐννέα τάγματα τῶν Ἀγγέλων γκρεμίζονταν ἀπό τούς οὐρανούς καί γίνονταν δαίμονες, ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀπό τότε πού δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἐγίνοντο κακοί καί πήγαιναν στην κόλασι χωρίς νά γλυτώσει κανείς, ἄν ὅλα τά κτίσματα οὐρανός, φωστῆρες, ἄστρα, στοιχεῖα, φυτά, ζῶα, ἀποστατοῦσαν ἀπό τόν Θεό καί ἔβγαιναν ἀπό τήν τάξι του καί πήγαιναν στήν ἀνυπαρξία, παρ’ ὅλα αὐτά ὅλες αὐτές οἱ κακίες τῶν κτισμάτων συγκρινόμενες μέ τό πλήρωμα τῆς ἁγιότητος τῆς Θεοτόκου, δέν μποροῦσαν νά λυπήσουν τόν Θεό, διότι μόνο ἡ Κυρία Θεοτόκος μποροῦσε νά Τόν εὐχαριστήση ὡς πρός ὅλα καί γιά ὅλα, καί νά μήν Τόν αφήσει νά λυπηθῆ τόσο πολύ γιά τόν χαμό καί τήν ἀπώλεια τῶν τόσων κτισμάτων Του, ὅσο θά τόν ἔκαμνε νά χαίρεται ὑπερβολικά γιά τήν ἴδια Της, διότι μόνον Αὐτή χωρίς καμμία σύγκρισι Τόν ἀγάπησε περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον, διότι Αὐτή περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον ὑπάκουσε στό θέλημά Του, διότι μόνον Αὐτή μπόρεσε καί ἔγινε ἱκανή νά δεχθῆ ὅλα ἐκεῖνα τά φυσικά, ὑπερφυσικά καί προαιρετικά χαρίσματα πού ὁ Θεός διαμοίρασε σέ ὅλη τήν κτίση .
Καί μέ ἕνα λόγο, γιατί Αὐτή ἔγινε ἕνας ἄλλος Δεύτερος Κόσμος ἀσύγκριτα΄καλύτερος ἀπό ὅλον τόν αἰσθητό καί νοητό κόσμο καί ἀρκετός καί μόνος Του νά δοξάζη αἰώνια τόν Ποιητή ἀπό τήν καλλονή καί ποικιλία τῶν χαρισμάτων του περισσότερο ἀπό ὅλη τήν δημιουργία τοῦ σύμπαντος. Ἀπό αὐτά λοιπόν βγαίνει τό συμπέρασμα ὅτι, ἐπειδή καί ὁ Θεός προώρισε τήν Θεοτόκο σύμφωνα μέ τήν παροαιώνια εὐδοκία Του, πού εἶναι ὄχι ἑπόμενο καί κατ’ ἐπακολούθηση θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τό προηγούμενο καί τό κύριο θέλημα Αὐτοῦ, ὅπως τό ἑρμηνεύει ὁ μέγας τῆς Θεσσαλονίκης Γρηγόριος (λογ. Α΄ εἰς τά Φῶτα καί λόγος εἰς τήν Χριστοῦ Γέννησιν). Ἀπό αὐτά λοιπόν βγαίνει λέγω τό συμπέρασμα ὅτι, ὅπως γίνεται τό περιβόλι γιά νά φυτευθῆ τό δένδρο καί πάλι τό δένδρο φυτεύεται γιά τόν καρπό, ἔτσι καί ὅλος ὁ αἰσθητός καί νοητός κόσμος ἔγινε γιά τόν σκοπό αὐτό, δηλαδή γιά τήν Κυρία Θεοτόκο, καί πάλι ἡ Κυρία Θεοτόκος ἔγινε γιά τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, καί ἔτσι ἐξεπληρώθη ἡ ἀρχαία βουλή καί ὁ πρῶτος σκοπός τοῦ Θεοῦ, μέ τό ὅτι ἀνακεφαλαιώθηκαν ὅλα ἐν Χριστῷ καί ἑνώθηκε ἡ κτίσις μέ τόν Κτίστη, ὄχι φυσικά, ὄχι προαιρετικά καί κατά χάριν, ἀλλά κατά τήν ὑπόστασι. Αὐτός εἶναι ὁ ἀνώτατος βαθμός τῆς ἑνώσεως μετά ἀπό τόν ὁποῖον ἄλλος ἀνώτερος οὔτε βρέθηκε, οὔτε καί θά βρεθῆ.»  
http://amartolon-sotiria.blogspot.gr

η ΕΛΛΑΔΑ είναι η Λαμπηδόνα του Παγκόσμιου Πολιτισμού γιατί  έχει την ΛΑΜΠΗΔΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΑ να την οδηγεί

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...