Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ (25 Ιουλίου 1924 - 12 Ιουλίου 1994)

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Παραμονή της αλώσεως της Πόλης και ανήμερα της εορτής του Αγίου Πνεύματος αλώνουν την Ιερή Μακεδονία μας

Η μέγιστη ασέβεια από την Κυβέρνηση των Άθεων. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος οι βλάσφημοι ξεπουλούν το όνομα της Ιερής Μακεδονίας μας στους Σκοπιανούς
Αν νομίζετε ότι η επιλογή της ημέρας του Αγίου Πνεύματος από την Άθεη Κυβέρνηση για να ανακοινώσουν πως κατέληξαν σε συμφωνία με τους Σκοπιανούς έγινε έτσι τυχαία ΕΊΣΤΕ ΓΕΛΑΣΜΈΝΟΙ. Τίποτε δεν γίνεται τυχαία, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους.
Όταν κάποιοι δεν σέβονται τὴν ἀλήθεια, τὴν πραγματικότητα, ἄλλα τὴν τσαλακώνουν ἐν γνώσει τους και  τσαλαπατούν τα ἱερά πράγματα τότε βλασφημούν όχι από θυμό αλλά εν γνώσει τους. Και αυτή η βλασφημία είναι ασυγχώρητη.

Ο Άγιος Παϊσιος στους λόγους του είχε αναφερθεί και στην βλασφημία του Αγίου Πνεύματος

«- Γέροντα, στὴν Ἁγία Γραφὴ λεει ὅτι ἡ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δὲν συγχωρεῖται. Ποιὰ εἶναι ἡ βλασφημία αὐτή;
- Βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γενικὰ εἶναι ἡ περιφρόνηση στὰ θεία, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει, ἐννοεῖται, τὰ λογικά του. Τότε εἶναι καὶ ἔνοχος. Π.χ. ἕναν πού μου εἶπε «ἄντε κι ἐσὺ καὶ οἱ θεοί σου...», τοῦ ἔδωσα μία σπρωξιὰ καὶ τὸν τίναξα πέρα, γιατί αὐτὸ ἦταν βλασφημία.

Ἢ περνᾶνε δύο ἔξω ἀπὸ μία Ἐκκλησία. Ὁ ἕνας κάνει τὸν σταυρό του καὶ λέει καὶ στὸν ἄλλο «κᾶνε, εὐλογημένε, κι ἐσὺ τὸν σταυρό σου...» καὶ αὐτὸς ἀντιδρᾶ: «Ἄντε κι ἐσὺ ποὺ θὰ κάνω τὸν σταυρό μου!». Αὐτὴ ἡ περιφρόνηση εἶναι βλασφημία.

Ἀδύνατον ἑπομένως σὲ ἕναν εὐλαβῆ ἄνθρωπο νὰ ὑπάρχει βλασφημία. Ἄλλα καὶ ἡ ἀναίδεια εἶναι βλασφημία κατὰ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Ὁ ἀναιδὴς διαστρέφει ἡ καταπατάει λ.χ. μία εὐαγγελικὴ ἀλήθεια, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν πτώση του. Δὲν σέβεται τὴν ἀλήθεια, τὴν πραγματικότητα, ἄλλα τὴν τσαλακώνει ἐν γνώσει του• τσαλαπατάει ἕνα ἱερὸ πράγμα. Καὶ αὐτὸ σιγὰ-σιγὰ γίνεται πλέον κατάσταση. Στὴν συνέχεια ἀπομακρύνεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ ἄνθρωπος δέχεται ἐπιδράσεις δαιμονικές. Καὶ ἂν δὲν μετανοήσει, τί ἐξέλιξη θὰ ἔχει... Θεὸς φυλάξοι!...»
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τις σελίδες 53-58 τοῦ βιβλίου: "Γέροντος Παϊσιου Ἁγιορειτου, Λόγοι β΄, Πνευματικὴ ἀφύπνιση"

Επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει για την βλασφημία του Αγίου Πνεύματος.

«…Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας στηλιτεύουν τή βλασφημία ὡς τή χειρότερη ἁμαρτία. Καί τοῦτο γιατί, ὅπως λέει ὁ Μέγας Βασίλειος, “ἐκεῖνος πού ἁμαρτάνει παραβαίνει τόν θεῖο νόμο, ἐνῶ ἐκεῖνος πού βλαστημάει ἀσεβεῖ στόν ἴδιο τόν Θεό”.

Στήν Ἀποκάλυψη, ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἐκεῖνος πού βλαστημάει τόν Θεό καί τούς ἁγίους Του: «Καί ἄνοιξε τό στόμα του γιά βλασφημία κατά τοῦ Θεοῦ, γιά νά βλαστημήσει τό ὄνομά Του καί τήν κατοικία Του κι’ ἐκείνους πού κατοικοῦν στόν οὐρανό» (Ἀποκ. 13, 6)…..»

«…Ἡ βλασφημία, τίποτα χειρότερο!
Δέν ὑπάρχει τίποτα χειρότερο ἀπό τή βλασφημία! Καμία ἁμαρτία δέν συγκρίνεται μαζί της. Οὔτε τίποτ’ ἄλλο παροργίζει τόσο τόν Θεό, ὅσο τό νά βλασφημεῖται τ’ ὄνομά Του. Γι’ αὐτό δέν πρέπει κανείς οὔτε ν’ ἀμελήσει καί νά παρασυρθεῖ ὁ ἴδιος, μά οὔτε καί ν’ ἀδιαφορήσει, ἄν ἀκούσει τό φίλο του ἤ τόν ἐχθρό του νά βλαστημάει. Αὐτή ἡ ἁμαρτία αὐξάνει ὅλα τά κακά, ταράζει καί συγχύζει ὅλη μας τή ζωή καί στό τέλος μᾶς ἑτοιμάζει ἀτέλειωτη κόλαση καί ἀφόρητη τιμωρία.

Ὁ ἄνθρωπος πού ἀσεβεῖ καί βλαστημάει τόν Θεό, πού ἐναντιώνεται στούς νόμους Του καί δέν θέλει ποτέ νά ἐγκαταλείψει τήν παρανοϊκή αὐτή φιλονικία μοιάζει μέ τόν μεθυσμένο καί τόν τρελλό. Συμπεριφέρεται χειρότερα ἀπό ἐκείνους πού βρίσκονται σέ κατάσταση κραιπάλης καί ἔχουν χάσει τά λογικά τους, ἔστω κι ἄν ὁ ἴδιος φαίνεται ὅτι δέν τό αἰσθάνεται.

Ἡ βλασφημία καί ἡ αἰσχρολογια, ἄν καί γεννιοῦνται στήν ψυχή, δέν μένουν ὅμως μέσα της, ἀλλά μολύνουν καί τή γλώσσα πού τίς ξεστομίζει, μολύνουν καί τήν ἀκοή πού τίς ἀνέχεται. Σάν ἄλλα δηλητήρια φαρμακώνουν καί τήν ψυχή καί τό σῶμα….»

Γιατί όμως καταπατούν και τσαλακώνουν το όνομα της Ιερής Μακεδονίας μας; Γιατί βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα ανήμερα της εορτής Του;

Γιατί είναι ευλογημένη και Ιερή η Μακεδονική γη και όσοι ζουν πάνω σ’ αυτήν γιατί έχει την ευλογία του Αγίου Πνεύματος.

Τι έδωσε το ΠΝΕΥΜΑ το ΑΓΙΟΝ στην Μακεδονία;

Έναν ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ να την κατηχήσει ως πρώτη στην Ευρώπη

Ένα ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ φορέα του Ελληνορωμαίικου πολιτισμού

Έναν ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ να την κάνει γνωστή στα πέρατα του κόσμου.

Δυο συνονόματους του Αποστόλου Παύλου

Έναν ΠΑΥΛΟ ΜΕΛΑ να διεξάγει τον απελευθερωτικό αγώνα και

Έναν ναύαρχο ΠΑΥΛΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ με το θωρηκτό ΑΒΈΡΩΦ για να λευτερώσει τις παραθαλάσσιες πόλεις της

Γιατί καταπατούν και τσαλακώνουν το όνομα της Μακεδονίας μας και βλασφημούν το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου που ζήτησε και έλαβε χάρη από τον Υιό της για την Ιερή ετούτη γη που την έκανε κλήρο της;

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δεν ήταν που παρουσιάστηκε και είπε στην Παρθένο ότι η πραγματική περιοχή στην οποία θα βρεθεί θα είναι η Μακεδονία και το Όρος Άθως για να κηρύξει εκεί το λόγο του Θεού σύμφωνα με τους κώδικες Λ’ 66 και Ι’ 31 της Λαυριώτικης βιβλιοθήκης;  

Η Υπεραγία Θεοτόκος δεν ήταν Εκείνη που προσευχήθηκε στον Χριστό λέγοντας: Υιε μου και Θεέ μου, ευλόγησον τον τόπον τούτον και κλήρον μου. Και επίχεον επ’ αυτού το έλεος σου και φύλαξον αβλαβή ως της συντελείας του αιώνος τούτου και τους κατασκηνούντας εν αυτώ, δια το όνομα σου το Άγιον και Εμόν, ώστε δια μικρού κόπου και αγώνος της μετανοίας αφεθήναι αυτής αμαρτήματα αυτών. Έμπλησον αυτούς παντός αγαθού και αναγκαίου εν τω αιώνι τούτω και ζωής αιωνίου εν τω μέλλοντι καταξίωσον, δοξασον υπέρ πάντα τόπον, τον τόπον τούτον και θαυμάστωσον παντοιοτρόπως, πλήρωσον αυτόν εκ παντός έθνους των υπό τον Ουρανόν, των κεκλημένων τω ονόματι Σου και πλάτυνον τα σκηνώματα εν αυτώ από άκρον εως άκρου αυτού. Απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως και σώσον εκ παντός πειρασμού, ορατών και αοράτων εχθρών και πάσης αιρέσεως και ειρήνευσον τω ορθοδόξω δόγματι.“

Από το πόνημα μας που δημοσιεύσαμε πριν από λίγο καιρό  με τίτλο: “Οι δυο αφίξεις της Θεομήτορος στη Γη της Μακεδονίας, η Προστασία Της και το Σημείο για τους Έσχατους Καιρούς” είχαμε γράψει:

«….Αυτή όμως είναι και η ευλογία της Υπεραγίας Θεοτόκου προς την Μακεδονική Γη. Διότι την κάνει κτήμα Της και δεύτερο σπίτι Της και μέσα απ’ αυτήν οριοθετεί την ΑΡΧΗ και το ΤΕΛΟΣ όλων.

ΑΡΧΗ γιατί από αυτήν την ευλογημένη γη αρχίζει να κηρύττει τον λόγο του Υιού και Θεού Της και ΤΕΛΟΣ γιατί  πάλι από εκεί θα ξεκινήσει η Δεύτερη Έλευση του Δεσπότη Χριστού όταν θα αναχωρήσει προς άγνωστο προορισμό το Ιερό εκτύπωμα Της, δηλ. η Πορταϊτισσα….» http://epanastasilae.blogspot.gr/2018/01/blog-post_13.html

Αδελφοί ο Διάβολος και οι φάλαγγες του έχουν καταλάβει την ήττα τους και «δίνουν τα ρέστα τους» αλλά δεν θα πετύχουν.

Ο Δεσπότης Χριστός θα είναι ο τελικός νικητής.

Έλληνες υψώστε τις Ελληνικές Σημαίες με τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό στα μπαλκόνια σας και δώστε τους να καταλάβουν ότι εμείς θα είμαστε οι νικητές.

«Τίς Θεὸς μέγας, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, σὺ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος»

Θ.Π.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...