Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Τοῦ Σταυροῦ σου τόν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος.."

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Είπε Γέροντας….

Είπε Γέροντας: - Το θέμα δεν είναι τί πρέπει κάθε φορά να κάνεις, άλλα και τί μπορείς εσύ να σηκώσεις
Διότι, αν μπεις σε καταστάσεις και πειρασμούς ανώτερους των δυνάμεων και αντοχών σου, θά καταπονηθείς, τόσο που κατόπιν θά παραπονιέσαι  στον Θεό γιατί δεν σε βοήθησε. Άλλωστε  δεν  μπορούμε όλοι να καρποφορήσουμε και να αποδώσουμε στο τέλειο. Άλλοι καρποφορούν εκατό φορές περισσότερο, άλλοι εξήντα, άλλοι τριάντα. Λέγει ό Χριστός: ό δε επί την καλήν γην σπορείς , ούτος έστιν ό τον λόγον άκοόων και συνιείς ,ός  δη καρποφορεί και ποιεί ο μεν έκατόν ο δε εξήκοντα ο δε τριάκοντα. (Ματθ., ιγ', 23)  apantaortodoxias.blogspot.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...