Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Τοῦ Σταυροῦ σου τόν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος.."

Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

ο Γ΄ Παγκόσμιος θα διαφέρει εις τούτο από τους άλλους «θα πολεμούν ΑΓΙΟΙ με δαίμονες ορατά»

Κοιτάχτε οι Πατέρες μας τα προείπαν για να μας προετοιμάσουν εδώ και χρόνια για να μην βρεθούμε σοκαρισμένοι στην πολεμική  μπόρα που έρχεται.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Βρε παιδί μου πως κυριολεκτούσε ο Γέροντας Παίσιος όταν μιλούσε για «δαιμονική μπόρα» αναρωτήθηκε γνωστός μητροπολίτης που κοιμήθηκε πρόσφατα όταν μου ζήτησε πριν χρόνια να του πάω το γνωστό  χειρόγραφο κείμενο του ΑΓΙΟΥ «τα σημεία των καιρών».
Σκεφτείτε Σεβασμιότατε του είπα …όταν θα ξανα- κυριολεκτίσει πάλι ο ΑΓΙΟΣ   με αυτό που συμπλήρωσε «ότι μετά την μπόρα την δαιμονική θα έρθει λιακάδα Θεική» ;
ΠΡΑΓΜΑΤΙ βιώνουμε δαιμονικούς καιρούς ανωμαλίας και αποστασίας.

Παλαιότερα οι πόλεμοι είχαν και κάτι το ιδεολογικό δίχως να παύουν να πονούν σαν πόλεμοι, ενώ σήμερα δείχνουν ένα αποκρουστικό δαιμονικό προσωπείο στο να εξευτελίζουν το ανθρώπινο είδος .

Αυτός ο πόλεμος ήδη ξεκίνησε μέσα στις κοινωνίες  και είναι ηγριωμένος. Οι δαίμονες κυκλοφορούν ορατά μεταξύ  μας και κραδαίνουν μαχαίρια ιδεολογικού τζιχάντ.

Και σε αυτό κυριολεκτούσε ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ και μας προσγείωνε σε άλλες καταστάσεις που ήδη ζούμε.

«τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλή Πασά ή το Χίτλερ ή το Μουσολίνι, αλλά το διάβολο»

«Παλιά, όταν γινόταν ένας πόλεμος, ήταν εν αμύνη κανείς και πήγαινε να αγωνισθή, να πολεμήση, για να υπερασπίση την Πατρίδα του, το έθνος του.

Τώρα δεν πάμε να υπερασπίσουμε την Πατρίδα μας ή να αγωνισθούμε, για να μη μας κάψουν οι βάρβαροι τα σπίτια μας ή να μη μας πάρουν την αδελφή μας και μας ατιμάσουν, ούτε πάμε για ένα έθνος ή για μια ιδεολογία.

Τώρα πάμε ή για το Χριστό ή για το διάβολο.

Είναι καθαρό μέτωπο.

Στην κατοχή γινόσουν ήρωας, γιατί δε χαιρετούσες ένα Γερμανό.

Τώρα γίνεσαι ήρωας, γιατί δε χαιρετάς το διάβολο.

Πάντως θα δούμε φοβερά γεγονότα.

Θα δοθούν πνευματικές μάχες.

Οι Άγιοι θα αγιασθούν περισσότερο και οι ρυπαροί θα γίνουν ρυπαρώτεροι.

Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά. Μια μπόρα είναι και ο αγώνας έχει αξία, γιατί τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλή Πασά ή το Χίτλερ ή το Μουσολίνι, αλλά το διάβολο. Γι’αυτό και θα έχουμε ουράνιο μισθο.
Ο Θεός ας αξιοποιήση το κακό σε καλό σαν Καλός Θεός.
Αμήν.» Γέροντος Παϊσίου Λόγοι Α’ Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο
Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος» Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Σε αυτόν τον πόλεμο η Ελλάδα εισέρχεται καταφρονημένη και ταπεινωμένη.

Ας θυμηθούμε κυρ  Φώτη Κόντογλου

«Σ᾿ αὐτὸν τὸν πόλεμο ποὺ ἡ ἀντρεία λέγεται ταπείνωση, καὶ τὰ βραβεῖα εἶναι καταφρόνεση καὶ ξευτελισμός, δὲν βαστᾶνε οἱ ἀντρεῖοι τοῦ κόσμου. Ὅποιος δὲν περάσει ἀπὸ τὴ φωτιὰ τῆς δοκιμῆς, δὲν ἔνοιωσε ἀληθινὰ τί εἶναι ἡ ζωή, καὶ γιατὶ ὁ Χριστὸς εἶπε: «Ἐγὼ εἶμαι ἡ ζωή», καὶ γιατὶ εἶπε «Μακάριοι οἱ πικραμένοι, γιατὶ αὐτοὶ θὰ παρηγορηθοῦνε».

Η ΑΝΡΩΠΌΤΗΤΑ τρέχει με 1000.

Αχ αδελφοί ποιοι πατριώτες μπορούν να μας σώσουν αν δεν είναι πρώτα ΑΓΙΟΙ ;

ΑΓΙΟΙ γιατί μόνο αυτοί μπορούν να τα βάλουν με δαίμονες.

« Ἅγιοι γίνεσθε…

Ὁλόκληρον τὸ Εὐαγγέλιον συνοψίζεται εἰς μίαν παραγγελίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς ὅλους ἡμᾶς: «Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγώ ἅγιος εἰμί» (Α’ Πετρ. 1,16). Ἡ ὁδὸς τῶν χριστιανῶν εἶναι: «ἡ τῶν ἁγίων ὁδός» (Ἑβρ. 9,8).

Μόνον ὁ ἅγιος εἶναι ὁ ἀληθινὸς διδάσκαλος καὶ παιδαγωγός, ἀληθινὸς «διαφωτιστής», καὶ μόνον ἡ ἁγιότης εἶναι ὁ ἀληθινὸς φωτισμός.

Μόνο ὁ ἁγιασθεὶς ἄνθρωπος δύναται νὰ ἁγιάζῃ καὶ ἄλλους, μόνον γενόμενος αὐτὸς φῶς δύναται νὰ φωτίζῃ τοὺς ἄλλους. Ναί, ἡ προσευχὴ ἁγιάζῃ καὶ φωτίζῃ.

Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν διαρκὴ προσευχητικὴν διάθεσιν συμπεριφέρεται πάντοτε κατὰ τρόπο εὐαγγελικὸν πρὸς τοὺς ἀδερφούς του, πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, πρὸς ὅλην τὴν κτίσιν.

Ἡ καρδιὰ ἀποκτᾶ τὴν καθαρότητα μὲ πολλὲς θλίψεις καὶ στερήσεις καὶ δάκρυα καὶ μὲ τὴν ἀπονέκρωση ὅλων τῶν «κατὰ κόσμον κοσμικῶν». Τὸ σημεῖο τῆς καθαρότητας εἶναι: τὸ νὰ εὐφραίνεται κανεὶς μαζὶ μὲ κείνους ποὺ εὐφραίνονται καὶ νὰ κλαίει μαζὶ μὲ κείνους ποὺ κλαῖνε, νὰ ἀσθενεῖ μὲ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ νὰ πενθεῖ μαζὶ μὲ τοὺς ἁμαρτωλούς, νὰ χαίρεται μαζὶ μὲ κείνους ποὺ μετανοοῦν καὶ νὰ μετέχει στὰ παθήματα ἐκείνων ποὺ πάσχουν, νὰ μὴν ἐλέγχει κανένα καὶ μέσα στὴ καθαρότητα τῆς διάνοίας του νὰ θεωρεῖ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἁγίους καὶ καλούς.

Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας μᾶς ἔχει δοθεῖ γιὰ νὰ κερδίσουμε τὴν ἀθανασία καὶ τὴν αἰώνια ζωή, γιὰ νὰ τὸν μεταβάλλουμε σὲ αἰωνιότητα ζώντας «ἐν σοφίᾳ» δηλ. ἐν Χριστῷ καὶ διὰ τοῦ Χριστοῦ.

Σοφὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ οἰκοδομεῖ τὴν οἰκοδομὴ τῆς ψυχῆς του πάνω στὸ Εὐαγγέλιο.» Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς  iconandlight.wordpress.com

Εδώ στην μικρή και άσημη Ελλάδα ο δαιμονικός πόλεμος μαίνεται τα τελευταία χρόνια και αποκορυφώνεται στις μέρες μας.

Η πατρίδα εισερχόταν στην μνημονιακή δαιμονική παραζάλη και αρθρογραφούσαμε με πόνο ψυχής.

«Τι ταράζεσαι μικρό ποίμνιο; 

Γιατί κλαίς και πονάς; 

Μήπως βλέπεις τον εχθρό να προσμένει να σε κατασπαράξει; 

Ναι αυτό βλέπεις!  

Αλλά δεν βλέπεις και κάτι άλλο, την φονική αδημονία του να σε αποτελειώσει τώρα που σε έχει χαμαί κάτω. 

Τι συμβαίνει; 

Ένας Λαός κάτω, πεσμένος πάνω στο χώμα και το κεφάλι του να το πατάει πιεστικά η μπότα του τοκογλύφου κατακτητή για να το αναγκάσει να φάει ακόμη και χώμα.  

Αυτός ήταν ο ανέκαθεν ονειρικός πόθος των «εκλεκτών φυλών», αν υπάρχουν φυσικά τέτοιες στις μέρες μας για την στάση που πρέπει να έχει κατά αυτούς η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ μέσα στην Παγκόσμιο ιστορία και στο καθημερινό γίγνεσθαι. 

Φευ όμως οι εσωτερικοί βασανιστές μας, οι αδιάλλακτοι εχθροί αλλά και οι γλυκανάλατοι δήθεν φίλοι θα κατορθώσουν το ακατόρθωτο. 

Και ποιο είναι αυτό;  

Να μας ξανακάνουν να νοιώσουμε πάλι σαν πραγματικοί ΕΛΛΗΝΕΣ και να μας κάνουν ακόμα και Αγίους μέσα από καινούργια Κολοσσιαία που έστησαν.

Ήδη μας έχουν τελειωμένους σύμφωνα με τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς τους. 

Άλλωστε αυτό μας το απαγγέλουν κατάμουτρα και το διαφημίζουν οι κομπάρσοι κλόουν των διεθνών κέντρων σκοτοδίνης. 

Ένα τεράστιο στόμα άνοιξε και περιμένει από στιγμή σε στιγμή να καταπιεί σύσσωμο τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο.  

Τι συγκίνηση αισθάνονται άραγε αυτοί οι διαχρονικοί δολοφόνοι των λαών που βλέπουν να πραγματοποιούνται τα άνομα σχέδια τόσων αιώνων; 

Η αδημονία και η απληστία πράγματι τούς τρελαίνει. 

Δεν χρειάζεται να ονοματίσουμε τους εχθρούς και τους φίλους, ήδη οι εκβιασμοί και οι ειρωνείες τους καταγράφονται στο βιβλίο της πραγματικής ιστορίας που θα μας είναι χρήσιμο για μετά…ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε, τρώνε από μας και μένει και ΜΑΓΙA …Στρατηγός Μακρυγιάννης.  

Αυτή η μαγιά είναι το πνευματικό μπαρούτι που θα τινάξει τα σωθικά της παγκόσμιας ανομίας.  

Και θα τρελάνει τους εξουσιαστές αυτού του αιώνος του απατεώνος γιατί δεν γνωρίζουν ότι το χώμα που σκύψαμε εξ αιτίας τους να φάμε είναι αγιοποτισμένο με το ζεστό μαρτυρικό αίματων προγόνων μας που τελειώθηκαν από τα βασανιστήρια των δικών τους προγόνων.  

ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΜΑ ΔΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και στους εχθρούς δίνει βαθιά καταισχύνη. 

Όμως τις πταίει που βρεθήκαμε κατάχαμα;  

Φταίει το ξερό μας κεφάλι που δεν βάλαμε μυαλό και εμπιστευόμασταν άσπονδους φίλους αλλά και οι «δήθεν φίλοι» φταίνε γιατί μπλέκονται πάντα με λάθος ΛΑΟ!!! 

Άραγε γιατί γίνονται όλα αυτά;  

Μα φυσικά για την ανθρώπινη απληστία και το ιστορικό κόμπλεξ που φυσικά δεν προσκρούουν μόνο πάνω στο φυσικό νόμο αλλά και σε αυτόν τον πνευματικό που γίνεται αμείλικτος μέσα στην αδικία των ημερών μας. 

Είναι πασιφανές ότι όλα αυτά που γίνονται στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ Πατρίδα  είναι το τελικό συγκέρασμα αποφάσεων μιας προαποφασισμένης πολύ μεγάλης γεωστρατηγικής επιλογής και μάλιστα στο πιο ψηλό επίπεδο απληστίας και ισοπέδωσης πολιτισμικών αξιών. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλα αυτά ξεφεύγουν πλέον από κάθε συμβατικό τρόπο σκέψης με τον οποίο συνηθίσαμε να σκεφτόμαστε μέσα στην εικονική καθημερινότητα, αλλά ξεπερνούν και την ισορροπία της λογικής του κοινού νού. 

Οι γεωπολιτικές μάσκες των συμφερόντων έπεσαν πάνω από το υποψήφιο θήραμα και η λυκοφιλία των γειτόνων μας ενεργοποιήθηκε εν όψει της μοιρασιάς των ενεργειακών πόρων.  

Όλοι για τα συμφέροντα τους και φυσικά δεν περιμέναμε τίποτε άλλο από αυτούς που δώσανε ήδη εξετάσεις από την καταγραφή της ιστορίας. 

Ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο ότι οι διεθνείς ληστές θα μαλώσουν στην μοιρασιά.  

Αυτό άλλωστε διακρίνεται στις τοκογλυφικές συνάξεις τους.  

Και μάλιστα τώρα που δεν υπάρχει αντίπαλον δέος. 

Και όμως για αυτούς υπάρχει!!! ΑΥΤΗΝ τρέμουν και φρίττουν.  

Είναι η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ που κρατάει το τιμόνι στο καράβι που λέγεται ΕΛΛΑΣ μέσα στο πέλαγος των θλίψεων του Γ΄ΠΠ.

Χαίρε ανόρθωσις των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσις των δαιμόνων… 
Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα χαίρε, της ΤΡΙΑΔΟΣ τους μύστας φωτίζουσα… 
Χαίρε τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής,χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν…      ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΘΕ 

Τώρα είναι ανάγκη αδέλφια να ανασηκώσουμε την πεσμένη Εικόνα του εαυτού μας και να την Αναστηλώσουμε μαζί με τις Εικόνες των Αγίων μας εις το ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΑΛΛΟΣ της Ορθόδοξης Πίστης και Παράδοσης για να αντικρύσουμε πάλι στα τείχη των συνόρων μας και στα προτειχίσματα της καθημαγμένης ζωής μας Περιπολούσα την ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ να μας φέρνει τώρα που θα βρεθούμε χαμαί και ταπεινά πάνω σε αυτήν την Ανδρειωμένη, Αγιοτόκο Γή την ΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΑ 

Ευαγγελίζου Ελλάδος Γή Χαρά Μεγάλη.»

 «Ο Θεός μας ανέχεται σαν έθνος , όχι λόγω της καλοσύνης μας , αλλά επειδή έχουμε την ο Ορθή Πίστη (Ορθοδοξία) . Έτσι , αν και όλοι μας μισούν , ο Θεός δεν μας αφήνει να πάθουμε κάτι κακό». ( Ο Γέρων Παΐσιος, Σελ : 253).

«ΠΙΣΤΗ και ΕΛΠΙΔΑ και θα χαρούν πολλοί»  ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ 

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...