Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† “Μετά τό τεχθήναί σε, Θεόνυμφε Δέσποινα, παρεγένου εν Ναώ Κυρίου”

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Οι Ιεράρχες έλαβαν γνώση για την αλλαγή των ταυτοτήτων που προωθεί η Κυβέρνηση; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ !!!


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...