Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Λίαν εὔφρανας τούς ὀρθοδόξους, καί κατῄσχυνας τούς κακοδόξους, Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε"

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Τιμωρήσαμε την Φύση ΠΑΡΑ- ΦΥΣΗ και αυτή μας τιμωρεί αντίστοιχα

Φώτο www.kathimerini.gr
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Η Ελλάδα πνιγμένη στην « Μάνδρα των μνημονίων» . 15 Νοεμβρίου και οι αθώοι  νεκροί δεκαπέντε.
Τις επόμενες μέρες πόσοι αφού υπάρχουν αγνοούμενοι στην  Δυτ. Αττική (ευρύτερη περιοχή Μάνδρας- Ελευσίνας);

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ-ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ

Νέο ''σπίτι΄' για τον Άγιο του αιώνα μας ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ. Τόπος προσκυνήματος και κατάνυξης στο Παγκράτι . Mariangela Gindi Μαρία Αγγελική Γκίντη

ΓΈΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Ντοκιμαντέρ για την I. Mόνη ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΙΖΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ με μαρτυρίες πιστών Mariangela Gindi Μαρία Αγγελική Γκίντη

«ἀλλά τώρα εἶναι… γιά ὅσους θέλουν νά τά πιστεύσουν...»

...Εἶχε παρέλθει ἤδη ἡ μεσημβρία, καὶ ὁ ἱερεὺς μετὰ τοῦ μικροῦ ποιμνίου ἐκάθησαν νὰ γευματίσωσιν ὑπὸ τὴν ἱερὰν ἐλαίαν, ἐν τῷ περιβόλῳ τοῦ ναΐσκου, ἐγγὺς τοῦ παμπαλαίου ἐκείνου λιθοκτίστου κιβουρίου, τὸ ὁποῖον κατ᾽ ἄλλους ἦτο στέρνα ὕδατος καὶ κατ᾽ ἄλλους κοιμητήριον ἢ ὀστεοθήκη. Ἡ θειὰ τὸ Μαθηνώ, γηραιὰ εὐλαβὴς κατὰ τοὺς μέν, ψευτομετάνισσα κατὰ τοὺς δέ, ἐνάρετος γυνή, ἀποβλέψασα πρὸς τὸ κτίριον τοῦτο μετὰ στεναγμοῦ εἶπεν:
―Ἡμεῖς τρῶμε, κορίτσια· νὰ ἔχουν τάχα κ᾽ οἱ φτωχοί, νὰ φᾶνε!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...