Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

Ἁγίου Νεκταρίου: ἡ ὑπερηφάνεια

Ἡ ὑπερηφάνεια τοῦ νοῦ εἶναι ἡ σατανικὴ ὑπερηφάνεια, ἡ ὁποία ἀρνεῖται τὸ Θεὸ καὶ βλασφημεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γί’ αὐτὸ καὶ πολὺ δύσκολα θεραπεύεται. 
Εἶναι ἕνα βαθὺ σκοτάδι, τὸ ὁποῖο ἐμποδίζει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς νὰ δοῦν τὸ φῶς ποὺ ὑπάρχει μέσα της καὶ ποὺ ὁδηγεῖ στὸ Θεό, στὴν ταπείνωση, στὴν ἐπιθυμία τοῦ ἀγαθοῦ.

Το Πιστεύω του Αγίου Νεκταρίου

Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος: «Ὁ Θεός γιά μένα εἶναι δόξα, πλοῦτος καί καύχημα. Εἶναι τό γλυκύτατο καί πιό εὐχάριστο πράγμα. Εἶναι ἡ φροντίδα καί τό ἐντρύφημά μου. Ἡ ψυχή μου εἶναι δημιούργημα τῆς πνοῆς τοῦ Θεοῦ. Τό σῶμα μου εἶναι πλάσμα τοῦ Θεοῦ.

Θεία χάριτι εἶμαι γένος τοῦ Θεοῦ. Ἀπ᾿ τό Θεό ἔλαβα τήν ὕπαρξη ἀλλά καί τή δυνατότητα νά κινοῦμαι, ν᾿ ἀναπνέω καί νά μιλάω.

Στό Θεό καθημερινά ἐμπιστεύομαι τό πνεῦμα μου. Στό Θεό προσεύχομαι. Ζῶ μέ τό Θεό, δουλεύω καί βρίσκομαι μέ τό Θεό»…

Κλείνουν το πρατήριο που λέγεται Σαουδική Αραβία και θέλουν να ανοίξουν αυτό της ΚΡΗΤΗΣ. SOS

Φώτο http greekcitizen.pblogs.gr
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Δεν περνάει ούτε ένα 24 ωρο που να μην γίνει κάτι που να  συμπληρώνει το ψηφιδωτό πριν την μεγάλη ανατροπή- σύγκρουση.
Πριν ανοίξουν όμως τα ενεργειακά πεδία να δώσουν τους θησαυρούς τους έχουν ανοίξει ήδη όλα τα γεωπολιτικά πεδία και μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή μας.

ΜΥΡΟ ΔΑΚΡΥΖΕΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ-ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Θ.Π: ΆΛΛΗ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΠΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΖΕΙ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΩΡΑ ΑΥΤΌ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΥΡΟΒΛΎΖΕΙ ΚΑΜΠΟΣΑ  ΧΡΟΝΙΑ….
Καραγιάννης Ανδρέας
Συγκλονιστική μαρτυρία του N.D.Kravchenko, Ιερέα της ενορίας του Rossosh στην επαρχία Voronezh
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:
»Αυτή η εικόνα, το κερί μπροστά από την οποία ποτέ δεν έσβησε και πλήθος πιστών έχουν προσευχηθεί, μας προσφέρθηκε από μία γυναίκα η οποία προέβαλε ένα μόνο αίτημα, ότι ο τεχνίτης της Ενορίας μας τοποθετούσε μία κορνίζα γύρω από την εικόνα. Όταν ο τεχνίτης Μιχαήλ ξεκίνησε το κορνιζάρισμα της εικόνας στο κατάστημά του, η εικόνα γέμισε με υγρό και άρχισε να αναβλύζει ένα περίεργο άρωμα. Μόλις οι άλλοι τεχνίτες εισήλθαν στο μαγαζί του Μιχαήλ ξαφνικά όλοι έιπαν: »Που βρήκες το Γαλλικό άρωμα» ? Κυρίως ήταν εντυπωσιασμένοι επειδή υπήρχε απαγόρευση προς όλους να φορούν άρωμα σε αυτή την αίθουσα οπότε ήταν αναξήγητη η προέλευση του αρώματος. 

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 5 Νοεμβρίου 2017 (Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου)

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙϚ´ 19-31
Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς. Πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. Ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. Καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ.

Πως θωρώ την Εκκλησία και την Ελλάδα (Άρθρο του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αρχιμ. Γρηγορίου)

Περνώντας τὰ χρόνια, ἐννόησα ὅσο κανένα ἄλλο πρᾶγμα, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία εἶναι –μὴ θεωρηθῆ ὑπερβολή– τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ εἰσοδεύεται μέσα στὸν κόσμο ἀπὸ τοὺς ἔχοντες ἀκώλυτο τὴν ἱερωσύνη. Βλέποντας στὴν μία ὄψη τοῦ Εὐαγγελίου τὸν Σταυρὸ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴν Ἀνάσταση, λέγω καθ᾽ ἑαυτόν: «Ἡ ὡραιότερη σύζευξη ποὺ ἔγινε στὸν κόσμο εἶναι τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία». Ἂν δὲν δοῦμε ἔτσι τὰ πράγματα, καθόλου δὲν θὰ πονέση ἡ ψυχή μας γιὰ ὅσα γίνονται στὸν κόσμο καὶ στὴν Ἐκκλησία.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...