Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (25 Ιουλίου 1924 - 12 Ιουλίου 1994)

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Οκτωβρίου 2017 - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ' 11-16

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συν­επορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογε­νὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. Kαὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐ­τῇ· μὴ κλαῖε· καὶ προσ­ελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. Kαὶ ἀν­εκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔ­δω­­κεν αὐτὸν τῇ μη­τρὶ αὐ­­τοῦ. Έλαβε δὲ ­φό­­­βος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγον­τες ὅτι προ­φήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.

Λόγος Εγκωμιαστικός στην Αγ. Μάρτυρα Πελαγία

Ας είναι ευλογητός ο Θεός· διότι και γυναίκες πλέον περιπαίζουν το θάνατο, και κόρες τον περιγελούν, και παρθένες, και μάλιστα πολύ νέες και που δεν γνώρισαν γάμο, σκιρτούν επάνω στα ίδια τα κεντριά του άδη χωρίς να παθαίνουν τίποτε το φοβερό. Όλα αυτά λοιπόν τα αγαθά μάς δόθηκαν εξαιτίας του Χριστού που γεννήθηκε από Παρθένο· διότι μετά τους μακάριους εκείνους ανυπόφορους πόνους και την φρικωδέστατη γέννηση ατόνησαν τα νεύρα του θανάτου, παρέλυσε η δύναμη του διαβόλου, και όχι μόνο στους άνδρες πλέον, αλλά και στις γυναίκες έγινε ευκαταφρόνητος, και όχι μόνο στις γυναίκες, αλλά και στις κόρες.

Σπάζει το γυαλί της παντοδυναμίας των ΗΠΑ; Θα γίνουν όλα γυαλιά- καρφιά για να ξεκινήσουμε πάλι σαν ένα βλαστάρι.

Φώτο sputniknews.com
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Εμείς νομοθετούμε την αλλαγή φύλου και η Παγκόσμια Ιστορία μόλις γύρισε φύλλο.
Ένας καλός φίλος μου είπε κάτι πολύ χρήσιμο: «η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ δεν είναι πολιτισμός ή Θρησκεία,... είναι επιστήμη και μάλιστα ΙΑΤΡΙΚΗ καθότι θεραπεύει ΨΥΧΕΣ και ΣΩΜΑΤΑ»

Ρώσος Βουλευτής μόλις γύρισε από την Β. Κορέα: δεν λένε ψέματα, έχουν πύραυλο να κτυπήσουν τις ΗΠΑ.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Όταν επάνω από τα κεφάλια μας ετοιμάζεται να πετάξει πυρηνική φωτιά πρέπει να δούμε  την ζωή διαφορετικά , έστω και στο αμήν.
«Σύμφωνα με Ρώσο Βουλευτή, ο οποίος μόλις επέστρεψε από τη Βόρεια Κορέα, η Πιονγιάνγκ είναι έτοιμη να δοκιμάσει έναν πύραυλο ικανό να φτάσει στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ.

Οι άγιοι μεγαλομάρτυρες Σέργιος και Βάκχος και το μήνυμα της ενότητας

«Οι άγιοι έζησαν επί της βασιλείας του Μιξιμιανού. Και ο μεν Σέργιος ήταν Πριμικήριος, δηλαδή αρχηγός, της σχολής των Κιντιλίων, ο δε Βάκχος ήταν Σεκουνδικήριος, δηλαδή δεύτερος, της ίδιας σχολής. Εξαρχής μυήθηκαν στη χριστιανική πίστη και έμαθαν καλά τις θεόπνευστες Γραφές, γι’  αυτό και κατηγορήθηκαν ως χριστιανοί στον βασιλιά, ο οποίος τους διέταξε να προσφέρουν μαζί του θυσία στα είδωλα. Λόγω της άρνησής τους, τους αφαίρεσαν τις ζώνες και τα περιλαίμιά  τους, και τους φόρεσαν γυναικεία ενδύματα, περιφέροντάς τους με σίδερα στα πόδια στο κέντρο της πόλεως, προς διακωμώδηση και ύβρη, ενώ στη συνέχεια τους οδήγησαν στον ηγεμόνα Αντίοχο, στην πόλη των Ευφρατησίων.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...