Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Θεοτοκίον ήχος γ’ “Πῶς μή θαυμάσωμεν, τόν θεανδρικόν σου τόκον πανσεβάσμιε;”

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Μέσα εις το νέφος των μαρτύρων και αγίων της πίστεώς μας, οι οποίοι έδωσαν την ζωήν των δια την αγάπην των προς τον Χριστόν, περιλαμβάνεται και η μορφή του αγίου Παντελεήμονος. Νέος, γεμάτος σφρίγος και παλμόν, δύναμιν και θάρρος, εμαρτύρησε δια την Ορθόδοξον Πίστιν του. Με αποφασιστικότητα διεκήρυξε και διελάλησε την αλήθειαν της πίστεώς του εις όλους, όσοι κατά την εποχήν εκείνην ευρίσκοντο εις το βασίλειον του σκότους και του ψεύδους, της ειδωλολατρίας. Ηρνήθη να θυσιάση εις τα άψυχα και αναίσθητα είδωλα και παρ' όλας τας κολακείας του βασιλέως Μαξιμιανού έμεινεν ακλόνητος και επροτίμησε να θυσιασθή και να καταστή έτσι κληρονόμος της ουρανίου Βασιλείας.

Ελληνική ΑΟΖ: Έρχεται οριοθέτηση! Τι αποκαλύπτει Αιγύπτιος υπουργός

Αποκαλυπτικές δηλώσεις Αιγύπτιου υπουργού σχετικά με την ελληνική ΑΟΖ. Κάνει λόγο για οριοθέτηση! Τι απαντά στην Τουρκία και τις πιθανές αντιδράσεις
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΔΗ
Ιδιαίτερη κινητικότητα παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα το θέμα της οριοθέτησης της ελληνικής ΑΟΖ, γεγονός που δείχνει πως κάτι κινείται σε αυτή την κατεύθυνση.
Σε αυτό συγκλίνουν τόσο οι δηλώσεις Αιγύπτιου υπουργού αρμόδιου για τα πετρέλαια όσο και η αναφορά του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.

«ΧΩΡΙΣ ΕΜΟΥ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ»

Ὁ ἄνθρωπος, ἂν θέλη νὰ μὴ βασανίζεται, πρέπει νὰ πιστέψη στὸ «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (1), ποὺ εἶπε ὁ Χριστός. Νὰ ἀπελπισθῆ δηλαδὴ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του μὲ τὴν καλὴ ἔννοια καὶ νὰ πιστέψη στὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ὅταν κανεὶς ἀπελπισθῆ μὲ τὴν καλὴ ἔννοια ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, τότε βρίσκει τὸν Θεό. «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι»(2). Ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ πνευματικοὶ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν ἐξασφαλίσει τὴν ζωή τους, γι' αὐτὸ καὶ κρατοῦν συνέχεια τὸν ἑαυτό τους στὴν ἀσφάλεια τοῦ Θεοῦ, ἐλπίζουν στὸν Θεὸ καὶ ἀπελπίζονται μόνον ἀπὸ τὸ «ἐγώ» τους, διότι τὸ «ἐγὼ» φέρνει στὸν ἄνθρωπο ὅλη τὴν πνευματικὴ δυστυχία.

Οι S-400 και η ΕΛΛΑΔΑ Ιφιγένεια εν Αυλίδι για την ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας.
Βιώνουμε μαζί με την κατάρρευση των αξιών όπου γης και τον παράλληλο θρίαμβο του παρασκηνίου.
Η Ελλάδα είναι πλέον πρωταγωνίστρια σε αρχαία τραγωδία πριν την εκστρατεία του Γ΄ Παγκόσμιου  ΤΡΩΙΚΟΥ Πολέμου που πρόκειται να διεξαχθεί κυρίως  στα ΣΤΕΝΑ του ΒΟΣΠΟΡΟΥ και στην ενεργειακή λεκάνη της  Αν. Μεσογείου.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...