Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Θεοτοκίον ήχος γ’ “Πῶς μή θαυμάσωμεν, τόν θεανδρικόν σου τόκον πανσεβάσμιε;”

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Ο άγιος γέροντας Παΐσιος συνεννοείται με ετερογλώσσους με την γλώσσα της Πεντηκοστής!

θαυμαστά περιστατικά
Είναι γνωστό ότι ο Γέροντας, εκτός  από τα ελληνικά, δεν γνώριζε άλλη γλώσσα. Όμως συνέβη επανειλημμένως –όταν υπήρχε λόγος- με την γλώσσα της Πεντηκοστής να συνομιλήσει και να συνεννοηθεί θαυμάσια με ετεροδόξους.
«Ήμουν παρών», διηγείται ο Ι.Ε.Κ., «κάποτε στο Κελλί του Γέροντα μαζί με άλλους τρεις επισκέπτες και ένα Γάλλο που δεν μιλούσε λέξη Ελληνικά. Όταν ήρθε η σειρά του να μιλήσει με τον Γέροντα , πήγαν πιο πέρα και για δεκαπέντε λεπτά συνομιλούσαν καθισμένοι στα κούτσουρα. Τους βλέπαμε που συζητούσαν με ενδιαφέρον. Πώς επικοινωνούσαν, αφού δεν υπήρχε κοινή γλώσσα επικοινωνίας; Ο ξένος έφυγε χαρούμενος. Η ικανοποίηση φαινόταν έκδηλη στο πρόσωπό του».

Ἀπό τήν ἁγιοπατερική παράδοση στήν «μεταπατερική ἀσυνέχεια»

Ὁ πατριαρχικός ἔξαρχος μητροπολίτης Κασσανδρείας Εἰρηναίος μέ τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους 30 Σεπτεμβρίου 1910.
π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ
ὁμοτίμου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου
Παράδοση στήν γλῶσσα τῆς Ὀρθοδοξίας σημαίνει τήν ἀδιάκοπη συνέχεια τοῦ ὀρθοδόξου τρόπου ὑπάρξεως, πού κλείνει μέσα του τήν ἀληθινή πίστη, ὡς φρόνημα καί στάση ζωῆς σέ ὅλες τίς πτυχές της.

Αρχίζει η επιβεβαίωση “Πολλοί ΠΡΙΝΟΙ θα ζεστάνουν την Ελληνική ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ”;

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Μπορεί να πονάει στους τούρκους αλλά τα πράγματα πάντα κατευθύνονται άνωθεν.
«ο άδης επικράνθη» κατά τον ίδιο τρόπο και ο σουλτάνος επικράνθη.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...