Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Περί Στοών, Γαλαριών και άλλων “Σκοτεινών” και “Υπογείων” Τεκτονικών…. οικοδομημάτων, ο λόγος.

ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ηθοποιούς, μαθητές, παραολυμπιονίκες, μουσικούς και φορείς με πλούσια κοινωνική δράση και προσφορά βράβευσε στην ετήσια εκδήλωση κοινωνικής αλληλεγγύης η Μεγάλη Στοά της Ελλάδας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Περί υπερηφανείας (Διά την «ακέφαλον» υπερηφάνειαν)

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ
1. Η υπερηφάνεια είναι άρνησις του Θεού, εφεύρεσις των δαιμόνων, εξουδένωσις των ανθρώπων, μητέρα της κατακρίσεως, απόγονος των επαίνων, απόδειξις ακαρπίας, φυγαδευτήριο της βοηθείας του Θεού, πρόδρομος της παραφροσύνης, πρόξενος πτώσεων, αιτία της επιληψίας, πηγή του θυμού, θύρα της υποκρίσεως, στήριγμα των δαιμόνων, φύλαξ των αμαρτημάτων, δημιουργός της ασπλαχνίας, άγνοια της συμπαθείας, πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής, αντίπαλος του Θεού, ρίζα της βλασφημίας.

Οι δοκιμασίες λευκαίνουν την ψυχή

Μας διδάσκει ο Απ. Παύλος «ου μόνον δε, αλλά καν καυχώμεθα εν ταις θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψις υπομονή κατεργάζεται, η δεν υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα» (Ρωμ. δ,3). Δεν καυχώμεθα δε μόνον δια την δόξα, που ελπίζουμε, αλλά καυχώμεθα και δια τις θλίψεις, διότι γνωρίζομε ότι η θλίψη παράγει την υπομονή και η υπομονή αρετή δοκιμασμένη και η αρετή ελπίδα στον Θεό. Όλες οι δοκιμασίες είναι παραχώρηση Θεού. Όλες μας φέρνουν πάντα πνευματικό όφελος.

Ερντογάν σε πανικό “χαϊδεύει” τους Κούρδους για να ψηφίσουν “ΝΑΙ”!

Ο στρατός του, τους σκοτώνει. Ο ίδιος προσπαθεί μέσα στο πανικό του να εμφανιστεί ως …προστάτης του.
Ο Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να κάνει τα πάντα για να μαζέψει όσα “ψηφαλάκια” μπορεί υπέρ του “ΝΑΙ”. Ακόμη και να “χαϊδέψει” τους Κούρδους!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...