Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Αναστάσιμο Απολυτίκιο Ἦχος α' Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Από το Κοράνιον θα διδαχθούν οι μαθηταί δια την Θεοτόκον!

Θ.Π. Η ΆΘΕΗ αυτή κυβέρνηση θα τα κάνει ΟΛΑ και για όλα να είσαστε κι εσείς προετοιμασμένοι. Μέχρι ΣΤΑΥΡΟ θα βγάλουν από τη ΣΗΜΑΙΑ μας αυτοί, να μου το θυμάστε. Και η Κεφαλή της Εκκλησίας θα σφυρίζει αδιάφορα κάνοντας…… Τρισάγια εις τους Βασιλείς !!!!
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ!
Είναι απορίας άξιον δια ποίον λόγον μία οιανδήποτε Κυβέρνησις επιθυμεί να αλλάξη το μάθημα των Θρησκευτικών. Είναι θεμιτόν και επιδιωκτέον πάντοτε να βελτιώνωνται τα βιβλία και το παρεχόμενον υλικόν και να εμπλουτίζωνται αι δραστηριότητες αναφορικώς προς κάθε μάθημα.

Όλα έχουν βαφτεί με τα χρώματα της αιωνιότητος

Αρχιμ.Παύλος Παπαδόπουλος
Μέσα στο ιλαρό φως ενός κεριού, στην κάπνα του καμμένου θυμιάματος, στα χρώματα των αγιογραφιών, στις μελωδίες σε ήχους πλάγιους...
"Τα σα εκ των σων..." με ήρεμη φωνή λέγει ο ιερέας, και όλα γίνονται χορός, τα επιμέρους γίνονται ένα, και ο Ένας γίνεται τα πάντα.

Κάποτε ένας Θεοσεβής Ιερέας Λειτουργούσε του Αγίου Δημητρίου…

Κάποτε ένας θεοσεβής ιερεύς, λειτουργούσε του Αγίου Δημητρίου, τον οποίον ευλαβείτο πολύ, λόγω του ότι ήτο μεσοβδόμαδα, οι χριστιανοί στο ναό ήσαν λίγοι.
Η λειτουργία προχώρησε και έφθασε η στιγμή του καθαγιασμού των Τιμίων Δώρων. «Τα σά εκ των Σών», έσκυψε βαθιά βαθιά και διάβασε την ευχή, «έτι προσφέρομέν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν».

Ξεκίνησε και δεν σταματάει. Και η κάρα του ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ θα λειτουργηθεί μέσα στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Ζυγιάζει η ώρα που   οι Νεομάρτυρες Άγιοι μας  μετά την Άλωση θα τιμηθούν δεόντως μέσα στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.
Τώρα ξημερώνει – νυκτώνει και δεν καταλαβαίνουμε τίποτε, λες και ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ κολόβωσε τις μέρες για να περάσει ποιο εύκολα η δαιμονική μπόρα και ο πνευματικός τυφώνας.

Εδώ μέσα,  ξύπνησαν οι Εφιάλτες, οι Νενέκοι και  ο Πήλιος  Γούσης και πυροβολούν το φιλότιμο, το χαμόγελο και την Ελληνική ψυχή.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...