Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε, τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς"

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Η μη έκδοση των 8 και η πρόρρηση του ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ: «Εμείς θα φτάσουμε μέχρι το σημείο της γενικής επιστράτευσης»...δεν θα συμμετάσχουμε στον πόλεμο

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
«Το πρόβλημα θα αρχίσει από την Θράκη. Θα είναι ένα διπλωματικό επεισόδιο το οποίο δεν θα μπορεί να λυθεί» «Από εκεί θα αρχίσει, από την Θράκη!» ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ   Την πρόρρηση αυτή την ανέδειξε πριν χρόνια το ιστολόγιο hggiken.
Εμείς μέσα από την γεωπολιτική ανάλυση της επικαιρότητας και των εξελίξεων μετά το τουρκικό πραξικόπημα του καλοκαιριού το συνδυάσαμε με το γεγονός της διπλωματικής κόντρας που ξεκίνησε με την Τουρκία του Ερντογάν  και  αμέσως μετά την προσγείωση των 8 τούρκων αξιωματικών στην Αλεξανδρούπολη της ΘΡΑΚΗΣ με αλλεπάλληλη αρθρογραφίας μας προς ΔΟΞΑ ΘΕΟΥ και για την επιβεβαίωση των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ μας.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΩΝ

Κάποτε ο Γέρων παπα-Δανιήλ (τέλη 19ου αιώνος – αρχές εικοστού), του Ησυχαστηρίου του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, επρόκειτο να κάνει Θεία Λειτουργία και από βραδύς πήγε στα όρια...του Ησυχαστηρίου του και φώναξε από τον φράκτη κάποιον γείτονα του Μοναχό, που ασκήτευε παρακάτω στον «Άγιο Συμεών τον Θεοδόχο», καλώντας τον να τον βοηθήσει στην Θεία Λειτουργία που θα επιτελούσε την άλλη μέρα πολύ πρωί. Ο Μοναχός ανταποκρίθηκε και του υποσχέθηκε ότι θα πήγαινε πολύ πρωί να τον συνδράμει στην Θεία Λειτουργία.

Λόγος εἰς τόν ἅγιον Ἠλίαν, τόν προφήτην

Του Οσίου Εφραιμ του Σύρου
Ἡσυχίαν δότε μοι, κλίνατε τὰς ἀκοὰς ἐκφράσαι διήγησιν τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἠλιού, ὅσπερ τῆς θερμότητος ζῆλον ἐπεδείξατο, ἀεὶ πάντας σπεύδων Θεῷ μόνῳ προσκυνεῖν. Ὡς εἶδε λαὸν πολλὰ ἀθέμιτα πράττοντα, ἐκνεύσαντας ἐκ Θεοῦ εἴδωλα προσκυνοῦντας, θυμοῦ πλησθεὶς καὶ ζήλου, ὄμμα τείνας, οὐρανὸν γλώσσῃ τοξεύσας, λόγῳ τὸν οὐρανὸν ἔφθασεν. Ἰδών τε οὕτω λαὸν πλανώμενον ὑπὸ δαίμονος, παρῄνει πειρώμενος ἐκ τῆς πλάνης ἀποσπᾶν. Ἰδὼν Ἠλίας ταπεινωθέντα λαὸν πλήθει εἰδώλων, καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐξ ἀνόμων κτανθέντας, ζήλου πλησθεὶς καὶ πολλοῦ θυμοῦ, ἐπὶ λαὸν ἄνομον λόγον ὅρκου ἐκπέμψας τὸν οὐρανὸν ἔδησε, τὰ νέφη ἐσφράγισε τοῦ μὴ βρέχειν, τὸν εὔσπλαγχνον Θεὸν ἔπεισε λόγον δούλου τελέσαι.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...