Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

''Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν τιμιωτέραν, καί ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων.."

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

«Καππαδοκία: Η αρχαία κοιτίδα του Χριστιανισμού» (Φωτεινά Μονοπάτια, Γ’ κύκλος, Επεισόδιο 1o)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...