Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

“Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν Σε την Θεοτόκον..”

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

«Καππαδοκία: Η αρχαία κοιτίδα του Χριστιανισμού» (Φωτεινά Μονοπάτια, Γ’ κύκλος, Επεισόδιο 1o)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...