Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ “Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; σύ εἶ ὁ Θεός ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος”

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ Η ΦΡΑΣΗ «ΚΑΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ»  ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΙ ΚΑΙ ΑΘΕΟΙ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ  ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ Θ. ΚΟΛΩΚΟΤΡΩΝΗ. 
ΤΟ ΕΓΡΑΨΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ; ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ;

ΗΠΑ: ο πρώτος εμφύλιος τους έδωσε κράτος και ο “δεύτερος” θα τους δώσει αρχή ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ.

ΦΩΤΟ από https://www.sansimera.gr
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
«αυτά παθαίνουν αυτοί που προσπάθησαν να αποσύρουν από το παγκόσμιο φαρμακείο της ανθρωπότητας το μοναδικό και αναντικατάστατο αντιβιοτικό ευρέως πνευματικού φάσματος που λέγεται ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και επιθυμούν να γιατρέψουν την κοινωνία με άλλα φαρμάκια»

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΠΑΤΟΡΕΣ (α)

Θεῖο καὶ ἀνθρώπινο θέλημα
π. Δημητρίου Μπόκου
Οἱ ἅ­γιοι Θε­ο­πά­το­ρες Ἰ­ω­α­κεὶμ καὶ Ἄν­να (9 Σε­πτ.) ἀ­νή­κουν στὰ ἅ­για ἀν­δρό­γυ­να τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἱ­στο­ρί­ας. Μὲ τὴ θε­ο­σέ­βεια ποὺ τοὺς δι­έ­κρι­νε ἀ­ξι­ώ­θη­καν νὰ γί­νουν οἱ κα­τὰ σάρ­κα προ­πά­το­ρες (οἱ παπ­ποῦ­δες δη­λα­δὴ) τοῦ Χρι­στοῦ. Κι ὅ­μως οἱ εὐ­λα­βεῖς αὐ­τοὶ ἄν­θρω­ποι εἶ­χαν γε­ρά­σει χω­ρὶς νὰ ἀ­πο­κτή­σουν τέ­κνα. Ἡ βα­θειά τους ἐ­πι­θυ­μί­α ἔ­με­νε ἀ­νεκ­πλή­ρω­τη.
Ὁ Θε­ὸς ἤ­θε­λε ὅ­λα τὰ πε­ρι­στα­τι­κὰ ποὺ ἀ­φο­ροῦ­σαν τὴν ἐν­σάρ­κω­ση τοῦ Υἱ­οῦ του νὰ γί­νουν μὲ τρό­πο θαυ­μα­στό. Ὅ­ταν λοι­πὸν εἶ­χε ἐ­κλεί­ψει κά­θε φυ­σι­κὴ δυ­να­τό­τη­τα γιὰ ἀ­πό­κτη­ση παι­διοῦ, ἀ­φοῦ ἡ Ἄν­να ἦ­ταν σχε­δὸν ἑ­ξήν­τα χρο­νῶν, ὁ Θε­ὸς ἀ­να­τρέ­πει τοὺς φυ­σι­κοὺς νό­μους καὶ τοὺς χα­ρί­ζει αὐ­τὸ ποὺ δι­α­κα­ῶς ἐ­πι­θυ­μοῦ­σαν: τὴ θυ­γα­τέ­ρα ποὺ θὰ γι­νό­ταν «ἡ πάν­των χα­ρά», ἡ μη­τέ­ρα τοῦ Υἱ­οῦ τοῦ Θε­οῦ.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...