Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Αναστάσιμο Απολυτίκιο Ἦχος α' Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Ασκητής : Ο ΘΕΟΣ δεν θα βγάλει ψεύτες τους ΑΓΙΟΥΣ του, όλα θα γίνουν στις μέρες μας.

Φώτο από Greek National Pride
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Ζεστά τα τελευταία μεσημεριανά του Σεπτεμβρίου. Ένα από αυτά με βρήκε καταϊδρωμένο στην πλατεία της Μητροπόλεως μπροστά στον ανακαινισμένο Καθεδρικό Ναό των Αθηνών.
Δεν έχασα την ευκαιρία να δροσιστώ πνευματικά  από το σκήνωμα της κυράς των Αθηναίων ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ και του  Αγίου Πατριάρχη του Έθνους μας Γρηγορίου του  Ε΄.

Ὡς θεόβρυτον κρήνην - Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ


Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΘΗΒΩΝ

Ἦχος α´. (Τῆς ἐρήμου πολίτης).
Ὡς θεόβρυτον κρήνην  τῶν ἀΰλων χαρίτων Σου,  τὴν θαυματουργόν Σου Εἰκόνα Θεοτόκε πλουτίσαντες,  ἐκ ταύτης τῶν θαυμάτων τὰς ῥοάς,  ἀντλοῦμεν δαψιλῶς ὡς ἐξ Ἐδέμ· σὺ γὰρ Γοργοϋπήκοος βοηθός,  πέλεις τῶν ἐκβοώντων Σοι· Δόξα τοῖς σοῖς χαρίσμασιν Ἁγνή·  δόξα τῇ παρθενίᾳ Σου· δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς Σοῦ ἀνεκφράστῳ προνοίᾳ  Ἄχραντε.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...