Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (25 Ιουλίου 1924 - 12 Ιουλίου 1994)

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Μεταμόρφωση: Τελικά τί είδαν οι μαθητές και τί οι προφήτες;

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού - Θεοφάνη του Κρητός, Ι.Μ. Σταυρονικήτα, 1546 μ.Χ.

Συζήτηση με τον π. Στυλιανό Μακρή
-Πάτερ, τελικά τι είδαν οι μαθητές στο όρος Θαβώρ και τί είδαν οι προφήτες που συζήτησαν με τον Χριστό;
-Είδαν το «μετά» της ομορφιάς.
Δηλαδή, όχι απλώς την σαρκωμένη ομορφιά, τον «Ωραίο κάλλει Χριστό», αλλά αυτό που προορίζεται να γίνει ο καθένας στην καινή κτίση δηλαδή  Όμορφος, τουτέστιν με την μορφή του θείου κάλλους.
Όλοι είδαν τον ίδιο Χριστό στο όρος Θαβώρ. «Αλλ’ ως εχώρουν...». Δηλαδή όσο η προσωπική πνευματική τους κατάσταση τούς επέτρεπε. Η Μεταμόρφωση είναι μία Αποκάλυψη.

Πόλεμος στην λογική και την Ορθοδοξία

Χαράλαμπος Μηνάογλου
Καταλάβετέ το, αυτό το πράγμα που μας κυβερνά (και δεν αναφέρομαι μόνο στον Φίλη, αλλά στο σύνολο του προβαλλομένου από τα ΜΜΕ πολιτικού συστήματος) δεν έχει καμία σχέση με τον ορθολογισμό!
Ακούστε αντι-λογική που επειδή την παίζουν τα ΜΜΕ αρχίζουμε να την δεχόμαστε ως λογική: Στην Γαλλία και το Βέλγιο που έχουν τζαμιά από πολλά χρόνια γίνονται τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών, στην Ελλάδα που δεν έχουμε τζαμιά δεν γίνονται και για να μην γίνουν και στο μέλλον πρέπει να φτιάξουμε τζαμιά!!!

Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ (νεοελληνικὴ ἀπόδοση)
 Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας προεῖπε γιὰ τὸ εὐαγγέλιο ὅτι «λόγο συντετμημένο θὰ δώσει ὁ Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἡσ. 10, 25). Συντετμημένος λόγος εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ μέσα σὲ λίγες λέξεις περικλείει πλούσιο νόημα. Ἂς ἐπανεξετάσουμε λοιπὸν σήμερα ὅσα ἔχουμε ἐκθέσει κι ἂς προσθέσουμε ὅσα ὑπολείπονται, γιὰ νὰ ἐμφορηθοῦμε ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὰ ἐναποκείμενα ἄφθαρτα νοήματα καὶ ὁλόκληροι νὰ καταληφθοῦμε ἀπὸ τὰ θεῖα.

Ο κολλητός του Ερντογάν μας βεβαιώνει “ποιος σας λέει ότι ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ο Αιτωλός δεν θα επαληθευθεί ;” ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΟΥΜΕ

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2016:  İbrahim Karagül 
“η Τουρκία προς του διλήμματος. Ή θα συνεχίσει να υπάρχει χάνοντας εδάφη, ή θα συνεχίσει να υπάρχει κερδίζοντας νέα εδάφη. Εμείς επιλέξαμε το δεύτερο, να συνεχίσουμε να υπάρχουμε κερδίζοντας νέα εδάφη.”

Επιστολή συμπαράστασης στον Γέροντα Σάββα Λαυριώτη του Συλλόγου Ὀρθοδόξων Κρητῶν

Σύναξις Ὀρθοδόξων Κρητῶν.

Χανιὰ τῇ 31-7-2016

Κυριακὴ ΣΤ’ Ματθαίου, Εὐδοκίμου δικαίου, Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἀριμαθαίας.

 Πρὸς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας

Κοινοποίησις:
Ἱερὰ Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους
Πολιτικὴ Διοίκηση Ἁγίου Ὄρους
Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν

Ὡς Ὀρθόδοξοι Κρῆτες, ἐπληροφορήθημεν καὶ παρακολουθοῦμεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὰ τεκταινόμενα ἀναφορικά μὲ τὸν Γέροντα Σάββα Λαυριώτη. Μὲ μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε ὅτι ἡ ἱστορικὴ καὶ ἀρχαιότερη Μονὴ τῆς Μεγίστης Λαύρας, ὄχι μόνον δὲν πρωτοστατεῖ στὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δίνοντας τὸ παράδειγμα στοὺς ὑπόλοιπους Ἁγιορεῖτες, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐλάχιστους σωστὰ φρονοῦντες καὶ πράττοντες στὰ θέματα Πίστεως, ὅπως τὸν Γέροντα Σάββα, τοὺς ἐκδιώκει.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...