Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Τίς Θεός μέγας, ὡς ὁ Θεός ἡμῶν, σύ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος"

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΟΣΙΑΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΠΑ -ΤΥΧΩΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

Στο τέλος πια της πορείας του ο Κύριος του απεκάλυψε ότι επρόκειτο να τον παραλάβει. Εκάλεσε τότε τον υποτακτικό του Παίσιο (τον Όσιο Παίσιο), για να είναι κοντά του. Όλον τον καιρό έμενε μόνος του και μόνο σαν επισκέπται ήρχοντο οι άλλοι Μοναχοί στο κελλί του.

Κίνδυνος για τους Ορθοδόξους η «μετασυνοδική μεταπατερική μεταδοτική νάρκωσις»

Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Φιλώτα Φλωρίνης
Μερικά πράγματα δεν θα χρειαζόταν να λέγονται διότι, θεωρείται, πως οι επίσκοποι της Εκκλησίας βρίσκονται «επί σκοπόν»,  για να βλέπουν, να αντιλαμβάνονται και να ενημερώνουν το ποίμνιό τους. 

Είμαστε χρεωμένοι με πνευματική κληρονομιά, δε μας σώζει καμιά δικαιολογία

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
…Η θέση μας είναι προνομιακή και επικίνδυνη. Έχει καθοριστεί απ΄ αυτούς που μας γέννησαν, και δεν μπορούμε να κάνωμε ότι μας κατέβει.
Δεν μπορούμε ατιμωρητί οι Ορθόδοξοι Έλληνες να παιδιαρίζωμε, στηριζόμενοι σ΄ οποιαδήποτε δικαιολογία ή, περισσότερο, να αυθαδιάζωμε.
Αν αυτοί που προηγήθηκαν ημών και έζησαν και τάφηκαν σε τούτα τα χώματα, αυτοσχεδίαζαν κάνοντας το κέφι τους, τότε θα μπορούσαμε και εμείς να συνεχίσωμε αυτοσχεδιάζοντας.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...