Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Απολυτίκιο Κυριακή της Πεντηκοστής «Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών...

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Παρά τα όσα συνέβησαν στο Κολυμπάρι, ο αιρεσιάρχης Βαρθολομαίος υμνεῖται ως ορθοτομών τον λόγον της αληθείας Επίσκοπος!

Ἐπιβεβλημένη ἐρώτηση πρὸς τοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστές;   
Ὅταν ἀφιερώνουν ἑκατοντάδες «σελίδες» στὸ διαδίκτυο γιὰ νὰ νὰ καταγγείλουν καὶ νὰ καταδείξουν τὶς κακοδοξίες καὶ τὰ αἱρετικὰ φρονήματα τῶν παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ στὴ συνέχεια κοινωνοῦν μὲ τοὺς καταγγελλόμενους Ἐπισκόπους, αὐτὸ λέγεται ἀντι-Οἰκουμενιστικὸς ἀγώνας; Ὅταν ἐπίσκοποί τους (ὅπως ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος) «συνευωχούνται στη Βέροια με τον αρχιτέκτονα της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου, σαν να μη συμβαίνει τίποτε, και ο οικείος επίσκοπος τον προσφωνεί με τρόπο που προκαλεί αφόρητα (Λ.Ν.)» (ἐδῶ) καὶ αὐτοὶ κοινωνοῦν μὲ αὐτοὺς τοὺς Ἐπισκόπους, αὐτὸ λέγεται ἀντι-Οἰκουμενιστικὸς ἀγώνας;

H εμφάνιση της Παναγίας στον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ στη μονή Σαιντανάγιας στη Συρία

Ήταν βράδυ στη μονή της Παναγίας της Σαιντανάγιας στο όρος Καλαμούν στην περιφέρεια Δαμασκού. Το μοναστήρι είχε κλείσει. Ένας απρόσμενος επισκέπτης χτυπάει επίμονα την πόρτα. Η καλόγρια που είναι υπεύθυνη για την είσοδο στη πύλη ανοίγει αφού πρώτα βεβαιωθεί για το ποιος είναι. Ναι ήταν ο πρόεδρος της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας ο Bashar al Assad.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...