Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Τίς Θεός μέγας, ὡς ὁ Θεός ἡμῶν, σύ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος"

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να «κλείσει τα στενά» τότε θα γίνει στόχος και η Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με Ρώσους αμυντικούς αναλυτές, οι οποίοι αποτελούν επίσημα  συμβούλους  του υπουργείου άμυνας , η τουρκική κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα έχει επιδοθεί σε ρεσιτάλ προκλητικών  κινήσεων στα Στενά του Βοσπόρου και την Μαύρη θάλασσα.
Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τα Στενά διέρχονται σχεδόν καθημερινά ρωσικά πολεμικά πλοία, τα οποία δια μέσου του Αιγαίου μεταβαίνουν στην Συρία . Η επίσημη  κυβέρνηση στην  Άγκυρα τηρεί για το γεγονός αυτό σιγή ιχθύος .

Να γιατί όταν η Ρωσία θα “πελεκάει” την Τουρκία, η Αμερική θα έχει τα χέρια της σταυρωμένα.

Γράφει ο Δρ . Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Η επικαιρότητα ήδη ανέδειξε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ- ΡΩΣΙΑΣ σε επίπεδο συνεργασίας και σε σχέση με την Συρία. Όμως δεν γνωρίζουμε τι βάθος και χρονική διάρκεια θα έχει αυτή η άτυπη συνεργασία καθότι η γεωπολιτική ροή των γεγονότων εναλλάσσεται  με καταπληκτικές ταχύτητες.

«Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου»

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΗΝΑ
«καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου».  (Ἀποκ., κεφ.ιγ΄, στ.6-8)
Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, κληρικοί, μοναχοί, λαϊκά μέλη τίμια τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς, Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,  γίνεται σαφές ἀπό τόν παραπάνω λόγο τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως, ὅτι στούς ἐσχάτους καιρούς καί ἐξ αἰτίας τῆς ἀπειρίας ἤ τῆς οἰήσεως μερίδος Ὀρθοδόξων τῆς ἐπί γῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας, πού σύμφωνα μέ τόν Ἅγιον Παΐσιον τόν  Ἁγιορείτην ἑρμηνεύουν τά Μυστήρια τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Χριστοῦ μέ τήν λογικήν, θά ἡττηθοῦν ἀπό τό Θηρίον προσκυνώντας Αὐτό, συντασσόμενοι μέ τούς κατοικοῦντας ἐπί τῆς γῆς αἱρετικούς καί ἀθέους ἄρχοντες καί ἀρχομένους.

Η επίσκεψη του Πάπα εμπλέκει την γεωπολιτική εξίσωση στο ΑΙΓΑΙΟ και την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ;

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Πάμε εν συντομία στο γεωπολιτικό ψητό. Οι περιβόητες σταυροφορίες είχαν υπόβαθρο και ανθρωπιστικών αποστολών, δηλ να λευτερώσουν την διαδρομή προς τους Αγίους Τόπους από τους κινδύνους των απίστων μωαμεθανών βλ. σήμερα τζιχαντιστών.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...