Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Δεύτε λάβετε φώς

Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών

Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, “Τό μυστήριο τῆς ἀναστάσεως”

Πῶς εἶναι ἤ πῶς γίνεται μέσα μας ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μέ αὐτήν ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς. Ἐπίσης ποιό εἶναι τό μυστήριο αὐτῆς τῆς ἀναστάσεως.
1. Ἀδελφοί καί πατέρες, ἤδη τό Πάσχα, ἡ χαρμόσυνη ἡμέρα, πού προκαλεῖ κάθε εὐφροσύνη καί εὐτυχία, καθώς ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται τήν ἴδια ἐποχή τοῦ χρόνου πάντοτε, ἤ καλύτερα γίνεται κάθε ἡμέρα καί συνεχῶς μέσα σ᾿ αὐτούς πού γνωρίζουν τό μυστήριό της, ἀφοῦ γέμισε τίς καρδιές μας ἀπό κάθε χαρά καί ἀνεκλάλητη ἀγαλλίαση (Λουκ. 1, 14), ἀφοῦ ἔλυσε μαζί καί τόν κόπο ἀπό τήν πάνσεπτη νηστεία ἤ, γιά νά πῶ καλύτερα, ἀφοῦ τελειοποίησε καί συγχρόνως παρηγόρησε τίς ψυχές μας, γι᾿ αὐτό καί μᾶς προσκάλεσε ὅλους μαζί τούς πιστούς, ὅπως βλέπετε, σέ ἀνάπαυση καί εὐχαριστία, πέρασε. Ἄς εὐχαριστήσουμε λοιπόν τόν Κύριο, πού μᾶς διαπέρασε ἀπό τό πέλαγος (Σοφ. Σολ. 10, 18) τῆς νηστείας καί μᾶς ὁδήγησε μέ εὐθυμία στόν λιμένα τῆς ἀναστάσεώς Του. 

«Ώσπερ πελεκάν…»

(+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)
«Ὥσπερ πελεκὰν τετρωμένος τὴν πλευράν σου, Λόγε, σοὺς θανόντας  παῖδας ἐζώωσας ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς» (Ἐγκώμ. β΄ στάσις)
Στὴν ὑπέροχη ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου θρήνου, ἀγαπητοί μου, ποὺ ψάλλεται στὸν ὄρθρο τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ἰδιαίτερη θέσι κατέχουν τὰ Ἐγκώμια. Τί εἶνε τὰ Ἐγκώμια; Εἶνε μία ὡραία συλλογὴ τροπαρίων, ποὺ ἔχει ὡς θέμα τὴν ταφὴ τοῦ Χριστοῦ.
Ὅλος ὁ Ἐπιτάφιος θρῆνος εἶνε γλυκυτάτη ἀκολουθία. Ἀρχίζει μὲ τὸ ἀπολυτίκιο «Ὁ εὐ σχήμων Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελών…» ,προχωρεῖ μὲ τὸν ἀνεπανάληπτο κανόνα «Κύματι θαλάσσης…» , κορυφώνεται μὲ τὰ ἐγκώμια, τὰ εὐλογητάρια καὶ τοὺς αἴνους, καὶ τέλος κλείνει μὲ τὴν περιφορὰ τοῦ ἐπιταφίουκαὶ τὰ ἀναγνώσματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων διακρίνεται ἡ σπουδαία προφητεία τοῦ Ἰεζεκιήλ.

Ο πόνος της Παναγίας (από τις σημειώσεις του Αγίου Σιλουανού)

Όταν η ψυχή κατέχεται από την αγάπη του Θεού, τότε, ω, πώς είναι όλα ευχάριστα, αγαπημένα και χαρμόσυνα! Η αγάπη, όμως, αυτή συνεπάγεται θλίψη· και όσο βαθύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη είναι και η θλίψη.
Η Θεοτόκος δεν αμάρτησε ποτέ, ούτε καν με το λογισμό, και δεν έχασε ποτέ τη χάρη, αλλά και Αυτή είχε μεγάλες θλίψεις. Όταν στεκόταν δίπλα στο Σταυρό, τότε ήταν η θλίψη Της απέραντη σαν τον ωκεανό, και οι πόνοι της ψυχής Της ήταν ασύγκριτα μεγαλύτεροι από τον πόνο του Αδάμ μετά την έξωση από τον Παράδεισο, γιατί και η αγάπη Της ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερη από την αγάπη του Αδάμ στον Παράδεισο. 

Σήμερα μαύρος ουρανός...

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Τον Ήλιον Κρύψαντα - Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

Τον ήλιον κρύψαντα

Η κτίση συμπάσχει με το Πάθος του Κτίστου της. Ο ήλιος κρύβει τις ακτίνες του. Η γη σείεται και το καταπέτασμα του ναού σχίζεται στα δύο «από άνωθεν έως κάτω» (Μάτθ. 27,51). Ο Σωτήρας θανατώνεται. Και ο από Αριμαθαίας Ιωσήφ, κρυφός μαθητής του Χριστού, παρουσιάζεται στον Πιλάτο, για να ζητήσει το νεκρό σώμα του Διδασκάλου: «Δος μοι τούτον τον ξένον, τον εκ βρέφους ως ξένον ξενωθέντα, εβόα· δος μοι τούτον τον ξένον, ον ομόφυλοι μισούντες θανατούσιν ως ξένον».

Καταγγέλλουμε τον "θάνατο", εξαγγέλλουμε την ΑΝΑΣΤΑΣΗ της ΕΛΛΑΔΟΣ.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Όλη την ΜΕΓΑΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ οι Ορθόδοξοι Έλληνες οι μετέχοντες των ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ του ΚΥΡΙΟΥ ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ εν μέσω μνημονιακής και όχι μόνο δαιμονικής λαίλαπας, μέσα στις Εκκλησιές μας καταγγέλλουμε τον ΘΑΝΑΤΟ του ΧΡΙΣΤΟΥ και εξαγγέλλουμε την ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ.

Φέτος το  ΑΓΙΟ ΦΩΣ ¨φώτισε¨ και ήρθε πιο νωρίς από τους ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ.

ΜΕΓ. ΤΡΙΤΗ 2016
Ιεροσολύμων Θεόφιλος: ''Όργανα οι Έλληνες πολιτικοί''
Ο Πατριάρχης μίλησε και για τους Έλληνες πολιτικούς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν διαχειρίζονται την μοίρα της Ελλάδος οι Έλληνες πολιτικοί. Όργανα είναι, όπως και τα μικρά κράτη που εμφανίζονται στην Ε.Ε. εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Είναι φυσικό και επόμενο η Ελλάδα να υποτάσσεται στην Ε.Ε. αφού της υποσχέθηκε ευτυχία και τα συνακόλουθα. Απεδείχθη όμως ότι ο Θεός της Ε.Ε. είναι το χρήμα».

«Ο λαός της Ελλάδος και γενικότερα οι χριστιανικοί λαοί είμαστε οι λαοί του Χριστού. Αυτή η δοκιμασία που περνάει "η χριστιανοσύνη" θα συνεχίζεται. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που συμβαίνουν αυτά που λέγονται στα Ευαγγέλια», πρόσθεσε.

"Ο Χριστός επι του Σταυρού"

Υπό Δημητρίου Π. Λυκούδη
Θεολόγου – Φιλολόγου, Υπ. Δρος Παν/μίου Αθηνών
Μεγάλη Παρασκευή σήμερον και ο Χριστός επί του Σταυρού! Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο Κύριος της Δόξης, σήμερον «τα θεμέλια της γης εδυνήθησαν φόβω του κράτους σου»[1], « ο ήλιος εσκοτίζετο και γης τα θεμέλια συνεταράττετο»[2]. Όσες ομιλίες και κηρύγματα και αν δονήσουν τον αέρα, όσα κείμενα και αν συμπλεύσουν εις την βιβλιογραφικήν φαρέτραν του έντυπου κόσμου, όσοι ζωγράφοι και αγιογράφοι και αν επιχειρήσουν ν΄ αποδώσουν  το μεγαλείο της ημέρας αυτής, δε θα καταφέρουν παρά μόνο, να μας μυήσουν επιδερμικά εις το αφ΄ εαυτού ασύλληπτο σε κενωτική θυσία και υπερφυές σε διανοητική σύλληψη μυστήριο του Θεανθρώπου, στη Σταυρική Θυσία του Λυτρωτού Κυρίου Ιησού Χριστού.

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

«Χτύπημα» Φίλη μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα – Μείωσε τις ώρες των Θρησκευτικών στο Δημοτικό

Κανένας σεβασμός, πια. Το υπουργείο Παιδείας μεσούσης της Μεγάλης Εβδομάδας έκανε γνωστό πως μειώνονται οι ώρες των Θρησκευτικών (από δύο σε μία εβδομαδιαίως) στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του Δημοτικού.
Η απόφαση αυτή του υπουργού Νίκου Φίλη, αποτελεί άλλη μια ευθεία πρόκληση εναντίον της Πίστης και της Εκκλησίας μας. Ηδη, η πρώτη αντίδραση ήρθε από πλευράς της Πανελλήνιας Ενωσης Θεολόγων που εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Οι Τούρκοι συνεχίζουν το ανίερο έργο της κατάσχεσης και των τελευταίων απομεινάντων εκκλησιών στην Μικρά Ασία

Η τουρκική κυβέρνηση έχει κατασχέσει όλες τις  τελευταίες εναπομείναντες Εκκλησίες (Ορθόδοξης, Καθολικής και Προτεσταντικής) σύμφωνα με την εντολή απαλλοτρίωσης που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα, αναφέρει   ξένη εκκλησιαστική ιστοσελίδα.
Η απαλλοτρίωση, σύμφωνα με την  τουρκική κυβέρνηση έχει ως στόχο την ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση του ιστορικού κέντρου του Ντιγιαρμπακίρ, της μεγαλύτερης πόλης στην νοτιοανατολική Τουρκία, οι οποία όμως κατοικείται από Κούρδους και άλλες εθνικότητες.

Η Ρωσία Δυναμώνει Συνέχεια – Ο Ομπάμα "Καίγεται" πλέον για τη Φιλία της

Γράφει ο Χρήστος Βαλκάνιος
Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως είναι δυνατόν να απορεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, με την άποψη της Ρωσίας να θεωρεί εχθρικούς οργανισμούς το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Δηλαδή πως λέγεται αυτός που σου επιβάλλει κυρώσεις και σου καταρρίπτει μαχητικό αεροσκάφος ή ακόμα έρχεται στα σύνορα σου με απειλητικές διαθέσεις πραγματοποιώντας στρατιωτικές ασκήσεις με υπερσύγχρονα πολεμικά μέσα…

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟ «ΚΑΥΤΟ» ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Η Τουρκία προχωρεί σε μια μεγάλη πρόκληση ακριβώς στο κέντρο του Αιγαίου δίνοντας χαρακτηριστικό μήνυμα στην ελληνική πλευρά αμφισβήτησης εξ’ ολοκλήρου της νόμιμης ελληνικής κυριαρχίας και μάλιστα μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, καταργώντας ουσιαστικά το παραδοσιακό μορατόριουμ αποφυγής προκλήσεων σε περίοδο θρησκευτικών εορτών.

«Τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἐν τόπῳ ἁγίῳ»

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΗΝΑ
Τό βδέλυγμα ὁσονούπω ἔρχεται καί φέτος στήν πατρίδα μας. Προσπαθεῖ νά πλήξει καίρια τόν ἅγιον τοῦτον τόπον ὅπου ποταμοί αἱμάτων, ρέουν σταυροειδῶς, Ἁγίων καί ἡρώων. Ὁμιλῶ γιά τήν δυσωδία τοῦ ψεύτικου φωτός τῶν ψευτοθεῶν, τοῦτ΄ἔστιν τῶν δαιμόνων, τό ὁποῖον κανονίστηκε ἀπό μπίζνεσμαν καί ἐμπόρους ψυχῶν καί σωμάτων νά διαπεράσει εἰ δυνατόν καί νά μολύνει ὁλόκληρον τήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα, νησιά καί ἐνδοχώρα.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Τον Νυμφώνα σου βλέπω.....

Τι να γράψεις για την Μεγάλη Εβδομάδα όταν η ζωή σου πνίγεται σε μια μικρή πεζότητα. Πώς να προσεγγίσεις τα Μεγάλα όταν νιώθεις τόσο μικρός; Πώς να μιλήσεις για την όντως χαρά όταν φυλλομετράς δάκρυ και αίμα στο ημερολόγιο της ψυχής σου; 
Μήπως όμως μονάχα μέσα από την ταπείνωση, την επίγνωση, τα αδιέξοδα και τις καταστροφές μπορείς να εισέλθεις στον Νυμφώνα Του;

“Κατά την καρδία του λαού και οι άρχοντες αυτού”

Η Μετάνοια του λαού θα φέρει και άξιους Ηγέτες
Αναρωτιόμαστε όλοι γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ως κοινωνία και έχουμε στερέψει από άξιους ηγέτες σε όλα τα επίπεδα, που θα μπορέσουν να οδηγήσουν την χώρα στην έξοδο από την κρίση και ταυτόχρονα να δώσουν όραμα και ελπίδα στον λαό.
Ξεχνάμε το γνωστό ρητό, που λέει ότι «Κατά την καρδία του λαού και οι άρχοντες αυτού». Σκεφτείτε όμως να έδινε ο Θεός άξιους ηγέτες και ο λαός να μην είχε μετανοήσει, να μην είχε αλλάξει μυαλά και νοοτροπία. Σκεφτείτε σε αυτήν την περίπτωση, την αμαρτία που θα λογιζότανε στον λαό, ο οποίος δίχως να έχει μετανοήσει και χωρίς να το αξίζει, θα είχε άξιους και ικανούς ηγέτες.

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

ΡΩΣΙΚΟ «ΧΑΣΤΟΥΚΙ» ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΒΟΣΠΟΡΟ!

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Νέα ταραχή προκαλούν οι Ρώσοι μπροστά στην μύτη των Τούρκων κατά την διάρκεια της διέλευσης ενός ρωσικού πολεμικού πλοίου από τον Βόσπορο με κατεύθυνση το Αιγαίο Πέλαγος.
Όπως αναφέρουν τα τουρκικά δημοσιεύματα, το ρωσικό πολεμικό πλοίο Aleksandr Ortakovskiy, κατά την διάρκεια της διέλευσης του από τον Βόσπορο χτες και ώρα 15,30 μ.μ. είχε κατεβάσει την τουρκική σημαία παρά το διεθνές πρωτόκολλο προκαλώντας έντονη ταραχή στους Τούρκους.

Στην παλάμη… και στην άμμο…

Τι ντροπή μου στ’ αλήθεια, ο Χριστός μου, να ‘χει χαράξει τ’ όνομά μου στο χέρι Του κι εγώ να ‘χω χαράξει το δικό Του στην άμμο.
Τον ακούω να μου λέει: “Να! στις παλάμες μου επάνω σε ζωγράφισα”. Τι ντροπή που το ίδιο δεν μπορώ να πω…
Η ζωή μου σα μια θάλασσα πολυτάραχη, κυματώδη, με πολλή αμμουδιά. Το όνομα του Κυρίου μου δεν το χάραξα σ’ έναν βράχο επάνω να μη σβήνει, μα, στην άμμο. Και ως το κύμα σηκώνει, του Χριστού μου το όνομα σβήνει.
Η αμαρτία μου, κύμα, δεν αφήνει ούτε ίχνος από το όνομα εκείνο. Κι αρχίζω και πάλι δειλά τ’ όνομά Του να χαράζω στην άμμο.
Αγωνιώ μη και πάλι θα σβήσει.
Κι όμως σβήνει. Γιατί πάλι ο άνεμος, γιατί πάλι το κύμα καταλήγουν κι αφρίζουν στ’ όνομά Του επάνω.

Ο ΣΕΡΚΕΙ ΛΑΒΡΩΦ «ΤΡΟΜΑΖΕΙ» ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΑΡΑΤ!

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή που δείχνει τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρώφ, να φωτογραφίζει με πολύ νόημα το όρος Αραράτ που βρίσκεται στο τουρκικό έδαφος από την Αρμενία όπου βρέθηκε επ’ ευκαιρία της επετείου της αρμένικης γενοκτονίας, σόκαρε τους Τούρκους και βάζει φωτιά σε διάφορα σενάρια στην Άγκυρα.
Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, την φωτογραφία αυτή με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών να στοχεύει κυριολεκτικά με τον φακό του το όρος Αραράτ που θεωρείται σύμβολο των Αρμενίων και που η Τουρκία με δόλο μετά την Οκτωβριανή επανάσταση των μπολσεβίκων το κατέλαβε, την παρουσίασε στο face book η ίδια η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η Maria Zaharova.

Ο απόλυτος εφιάλτης των σκοπιανών… "να ζοριστούν τυχόν οι Έλληνες και “να ανοίξουν” τον διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων για τους πρόσφυγες"

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Μας μεταφέρθηκαν από σκοπιανό τουρίστα σε πρακτορείο λεωφορείων .
-Αυτό φοβόμαστε…
να ζοριστούν  τυχόν οι Έλληνες και “να ανοίξουν” τον διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων  από εμάς για τους πρόσφυγες.
-Αυτός είναι και ο μόνιμος εφιάλτης μας παρόλο που η χώρα σας (Ελλάδα)  σέβεται τις διεθνείς συμβάσεις και τις κοινές αποφάσεις  που ελήφθησαν.

Επικίνδυνες οι Εξελίξεις: Κατάργηση του Ελληνικού Εναέριου και Θαλάσσιου Χώρου στο Αιγαίο.

Γράφει ο Χρήστος Βαλκάνιος
Οι τουρκικές προκλήσεις και απαιτήσεις στο Αιγαίο, που δεν είναι φαινόμενο πρόσφατο αλλά διαχρονικό, γίνονται όλο και μεγαλύτερες όσο η Ελλάδα εφαρμόζει μια πολιτική κατευνασμού και ταυτόχρονα διαπράττει και μεγάλα στρατηγικά λάθη. Όπως έχουμε αναλύσει με σειρά άρθρων μας, αλλά όχι μόνο εμείς αλλά και πλήθος άλλων αναλυτών, το πιο πρόσφατο στρατηγικό λάθος της Ελλάδας ήταν που με τη θέληση της ενέπλεξε το ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος. 

Πώς ο Β.Πούτιν με «όχημα» τις δυτικές κυρώσεις κατέστρεψε την οικονομία των Βαλτικών χωρών και ανέπτυξε την αντίστοιχη ρωσική

Απίστευτο «κόλπο γκρόσο»
Οι σιδηρόδρομοι και τα λιμάνια της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας στην Βαλτική αντιμετωπίζουν μία ιστορική πτώση της εμπορικής τους δραστηριότητας, καθώς τα φορτία που έρχονται από τα ανατολικά με προορισμό την Ευρώπη και από την Δύση προς την Ρωσία ακολουθούν νέες διαδρομές, παρακάμπτοντας τα λιμάνια της Βαλτικής.

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

«Ο Χριστός μας θέλει λεβέντες και παλληκάρια»

Φθάνοντας ἡ πορεία μας πρός τό Πάσχα, στό ἀποκρύφωμά της, ἑορτάζουμε σήμερα τήν θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα. Σήμερα, Κυριακή τῶν Βαΐων, ὑποδεχόμαστε κι ἐμεῖς τόν σιωπηλό, προβληματισμένο καί κατά πάντα περίλυπο Ἰησοῦ, πού εἰσέρχεται στήν Ἁγία Πόλη.

Λαθρομετανάστες και Casus belli

-ανύπαρκτοι ηγέτες και εθνική αποτυχία-
Η Πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει. Αυτό είναι κοινή διαπίστωση όλων μας. Εδώ και 7 σχεδόν χρόνια παραληρούμε καθημερινώς για όλα αυτά που συμβαίνουν εις την χώρα μας, για όλα αυτά που πληρώνει ο Λαός μας. Η αριθμομανία κατατρέχει τώρα όλους τους Έλληνες, η οποία όμως, δυστυχώς, μας έχει διαχωρίσει σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς του Πολιτικού Συστήματος Εξουσίας, οι οποίοι πιστοί και λάτρεις αυτού, αποφασίζουν αυθαίρετα δια αλλεπάλληλων Μνημονίων, βάρβαρων, τιμωρητικών νομοθετημάτων και ποινικών προαπαιτούμενων, πόσα οφείλει να πληρώνει η πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού, το επιλεχθέν εξιλαστήριο θύμα. 

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

ΣΟΚάρει η ομολογία μιας Ελβετίδας: “Μισώ τους Έλληνες διότι…”

Στο βιβλίο με τίτλο «Σκυλάνθρωποι» καταγράφεται η αφήγηση μιας Ελβετίδας που επιχειρεί να ερμηνεύσει με ενδιαφέροντα τρόπο την άσχημη συμπεριφορά των Ευρωπαίων απέναντι στους Έλληνες.
H Ελβετίδα αφηγείται: «Τα ζώα δεν συγχωρούν ποτέ στον άνθρωπο τη βελτίωση της συμπεριφοράς τους, γιατί νιώθουν ότι αυτή η βελτίωση τ’ απομακρύνει από τη φύση τους. και όποτε δίνεται η ευκαιρία το μίσος εκρήγνυται».

ΕΛΛΑΔΑ Δ-ευρω ΕΞΩ;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Λάζαρε δεύρω έξω. Στον Λάζαρο το λέει ο ΚΥΡΙΟΣ μήπως το ακούσει και η πεθαμένη οικονομικά από τα μνημόνια και από άλλα  Ελλάδα.
Πολλοί αναρωτιούνται αν τα capital control  του προηγούμενου  καλοκαιριού είναι ¨άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ¨δηλ. ότι  μπορεί  να μας έβγαλαν από την ζώνη του ευρώ δίχως να το πάρουμε χαμπάρι; Τελικά οι τραγωδίες στην πατρίδα μας παίζονται καλοκαιρινούς μήνες.

Αμβρόσιος: «Φτωχοσυμπέθεροι» του Πάπα Ιερώνυμος και Βαρθολομαίος

Η πρόσφατη επίσκεψη του Πάπα της Ρώμης κ. Φραγκίσκου στη Λέσβο οπωσδήποτε εντάσσεται στα ιστορικά γεγονότα με παγκόσμιο αντίκτυπο! Ανεξαρτήτως προς τα αποτελέσματά της ήταν όντως ένα μεγάλο γεγονός, μια μεγάλη και πολύ τιμητική επίσκεψη για την Ελλάδα μας!

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ από το 2013 μας κάνει "σινιάλο" με ΣΤΑΥΡΟ, ο χρόνος των Τούρκων τελείωσε.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Πλησίαζαν Χριστούγεννα 7  Δεκεμβρίου 2013. Μεσημέρι  και σερφάροντας  στον υπολογιστή παρακολουθώ την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ σε ζωντανή λήψη  μέσω web κάμερας http://www.earthcam.com/world/turkey/istanbul/

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Ο Β.Πούτιν στο Άγιο Όρος στις 28 Μαΐου παρά τις διαφωνίες ...

Όπως διαβάζουμε στο ethnos.gr και στο ρεπορτάζ της Μαρίας Ριτζαλέου, υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα της επίσκεψης του Β. Πούτιν στο Άγιο Όρος τον ερχόμενο Μάιο . Ωστόσο σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ΒΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ο Ρώσος πρόεδρος θα αφιχθεί στην Αθωνική Πολιτεία στις 28 Μαΐου...

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΒΑΖΟΥΝ «ΦΩΤΙΕΣ» ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Την οριστική εγκατάλειψη της Τουρκίας στο ζήτημα των Κούρδων της Συρίας, αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ βάζοντας κυριολεχτικά φωτιά στις κόκκινες γραμμές της Άγκυρας όσον αφορά τις περιοχές που αφήνουν στην διοίκηση του PYD, δηλαδή του συριακού κλάδου του ΡΚΚ.

“είναι αδύνατο να ζεις με την φύση και να είσαι άθεος…”

Χθες βράδυ κοιμηθήκαμε παρέα με βροχές και σκληρούς αέρηδες.
Το νερό κτυπούσε τα πορτοπαράθυρα και σε συνδυασμό με τον δυνατό άνεμο προσπαθούσε να ξυπνήσει τους φόβους μας. Το ιλαρό φως του καντηλιού και η εικόνα Εκείνου που μας αγαπάει δεν άφηναν περιθώρια στις σκιές να ξεμυτίσουν. Ένα ζεστό κρεβάτι, μια όμορφη συντροφιά και η θαλπωρή των ανθρώπινων σχέσεων, είναι γεύση παραδείσου, που όμως τα πάθη μας, και η τελειοθηρική εμμονή μας για κάτι δήθεν «ανώτερο» και «ιδιαίτερο» δεν μας αφήνουν εκτιμήσουμε και να χαρούμε. 

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

«Διακονητές» και «Προστάτες» Άγιοι

-Γέροντα, πονάει το δόντι μου.
-Δεν είναι καλά να πονέσης λίγο, για να ωφεληθής και λίγο; Κάνε ένα κομποσχοίνι στον Άγιο Αντίπα , που βοηθάει στον πονόδοντο, και θα σου περάση ο πόνος.
-Έκανα, Γέροντα, και δεν πέρασε.
-Φαίνεται κάτι θα φταίη. Αν του πης: «από τώρα θα είμαι πιο προσεκτική σε όλα», αμέσως ο Άγιος θα βοηθήση. Ο Άγιος Αντίπας είναι μεγάλος Άγιος! Πόσο ευαρέστησε τον Θεό! «Αντίπας ο μάρτυς μου ο πιστός11», λέει στην Αποκάλυψη.

Ο Ερντογάν “λάδωσε” για να πάρει διδακτορικό! Σκάνδαλο που έχει και αυτοκτονία καθηγητή!

Της ΛΙΑΝΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ
Ένα σκάνδαλο διαφθοράς που εκδικάζεται στις ΗΠΑ αποκαλύπτει  μια δωροδοκία  του κ. Ερντογάν για την εξαγορά διδακτορικού τίτλου.  Η Δικαιοσύνη ερευνά την υπόθεση διαφθοράς ύψους ενός εκατ. $ στο Πανεπιστήμιο St. John’s.  Η κοσμήτορας της σχολής  Cecilia Chang  που κατηγορήθηκε για το αδίκημα αυτοκτόνησε πριν εμφανιστεί στο Δικαστήριο το 2012 ενώ ο πρύτανης της Σχολής παραιτήθηκε μόλις έγινε γνωστή η ανάμειξη της  συνεργάτιδας του στην υπόθεση.

ΕΧΟΥΝ «ΤΡΕΛΑΝΕΙ» ΤΟΝ ΒΟΣΠΟΡΟ ΟΙ ΡΩΣΟΙ!

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Νέο «θερμό» επεισόδιο με ρωσικό πολεμικό πλοίο που διέρχονταν από τον Βόσπορο, έχει κυριολεκτικά τρελάνει τους Τούρκους που όπως φαίνεται έχουν σπάσει τα νευρά τους από την ρωσική πυκνή πολεμική συγκοινωνία, στην «μύτη» της ίδιας της Κωνσταντινούπολης.

Ἅγιος Παΐσιος: «Οἱ Ὀρθόδοξοι ποὺ ἔχουν ἐλαφρότητα, συγκαλοῦν Συνέδρια, γίνεται ντόρος καὶ νομίζουν ὅτι ἔτσι προβάλλουν τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὸ νὰ γίνουν ταραμοσαλάτα μὲ τοὺς κακοδόξους»!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», ἔκδοση Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης 2015 

Ὁ Πατὴρ Παΐσιος δὲν συμφωνοῦσε νὰ σπουδάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι στὴν Δύση, διότι ἔβλεπε τὸν κίνδυνο νὰ μεταφέρουν ἀπὸ ἐκεῖ «πνευματικὰ μικρόβια» καὶ νὰ μολύνουν τὴν ἀμώμητη Ὀρθόδοξη πίστη μας. «Τί θὰ πάτε νὰ πάρετε ἀπὸ ἐκεῖ; ἔλεγε. Αὐτοὶ δὲν ἔχουν τίποτε, τὰ ἔχουν γκρεμίσει ὄλα». 
Καὶ σὲ ἕναν Ὀρθόδοξο Γάλλο ἱερομόναχο ποὺ τὸν ρώτησε σὲ τί διαφέρουν οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους, εἶπε χαρακτηριστικά: «Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι σὰν αὐτὸ τὸ Καλύβι ποὺ βλέπεις, φτιαγμένο ἀπὸ πέτρες, λάσπη καὶ ζωνάρια. Οἱ Καθολικοὶ ἀφαίρεσαν τὴν λάσπη, οἱ Προτεστάντες ἀφαίρεσαν τὰ ζωνάρια. Μποροῦν τώρα νὰ...σταθοῦν οἱ πέτρες μόνες τους;».

Το Ισλάμ δεν είναι συμβατό με τα εθνικά Συντάγματα στην Ευρώπη

Το γερμανικό Ριζοσπαστικό Κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» (Alternative für Deutschland, AFD) σε επίσημη ανακοίνωση του ανέφερε ότι το Ισλάμ δεν είναι συμβατό  με το γερμανικό αλλά ούτε με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά συντάγματα.
Οι νόμοι που διέπουν την θρησκεία αυτή απομονώνουν και περιθωριοποιούν τους μουσουλμάνους από τα εθνικά κράτη της Ευρώπης. Πρόκειται για μία αλήθεια η οποία «αποκρύφθηκε» επιμελώς από ΜΜΕ, φορείς και κυβερνήσεις, αναφέρει σχετικό δημοσίευμα.

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Στους επόμενους μήνες η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ πέφτει σε άλλα χέρια και μετά σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο Ρώσος εδώ και  τώρα ψάχνει  την αφορμή να καταλάβει τα Στενά και να κόψει τους αγωγούς της Δύσης προς την Ευρώπη.
Μετά την Συρία η Ελλάδα και η Τουρκία είναι περιζήτητες προς διάλυση; Τελικά ο ενεργειακός αγωγός  που θέλουν να έρχεται από το Ριζοσπαστικό ισλαμικό  Κατάρ για να ¨ζεστάνουν ¨την κρύα προτεσταντική και καθολική  Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη  δίχως να εξαρτώνται πλέον αυτές  από την Ορθόδοξη Ρωσία… φαίνεται  εκτός από ενέργεια  προαποφασίστηκε να μεταφέρει ανθρώπινο αίμα φυσικά πόνο  προσφυγιά και δάκρυα.

''Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ''

Τελεσίγραφο από Νταβούτογλου:"Δώστε μας βίζα χωρίς περιορισμούς, αλλιώς ακυρώνουμε τη συμφωνία για το προσφυγικό"

Τελεσίγραφο στις Βρυξέλλες δίνει η Άγκυρα με τον Αχμέτ Νταβούτογλου να προειδοποιεί πως η τουρκική κυβέρνηση θα ακυρώσει τις συμφωνίες με την Ε.Ε. για το προσφυγικό εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χορηγήσει χωρίς περιορισμούς βίζα μέχρι τον Ιούνιο.
Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, προτού αναχωρήσει για το Στρασβούργο, ο Τούρκος πρωθυπουργός τόνισε σήμερα ότι το θέμα της βίζας θα πρέπει να έχει διευθετηθεί μέχρι τον Ιούνιο.

Στις 27 Μαΐου στο Άγιος Όρος ο Πατριάρχης Κύριλλος, στις 28 Μαΐου ο Πούτιν

Θ.Π.: ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ… ΑΓΙΕ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ !!!!!
Είναι πλέον οριστικό, στο τέλος του Μάη, τόσο ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όσο και ο Πατριάρχης και Πασών των Ρωσιών θα επισκεφθούν το Άγιο Όρος.
Ο λόγος της επίσκεψης στην αθωνική πολιτεία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και του Προκαθήμενου  της Ρωσικής Εκκλησίας είναι η συμπλήρωση 1000 ετών Ρώσικης παρουσίας στο Περιβόλι της Παναγίας.

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

ΕΠΙΘΕΩΡΕΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ο ΡΩΣΟΣ ΥΠΑΜ Σ.ΣΟΪΓΚΟΥ Πολεμική εικόνα στην Ευρώπη: Ξαφνικές μεγάλες συγκεντρώσεις δυνάμεων από Ρωσία - ΝΑΤΟ

του Βασίλη Καπούλα
Σε πολεμική ετοιμότητα βρίσκεται η Ρωσία από την Αρκτική μέχρι την Κασπία, την Μαύρη Θάλασσα, την Υπερδνειστερία, την Βαλτική και την Οσετία με τον Υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, να επιθεωρεί την ετοιμότητα του Βορείου Στόλου. Το ΝΑΤΟ χοντραίνει το παιχνίδι καθώς στρατιώτες του από Λετονία, Λιθουανία, Φινλανδία, ΗΠΑ, Καναδά και Γερμανία θα λάβουν μέρος σε πολεμικά παίγνια σε Λετονία και Εσθονία.

Σε ποία ΠΟΛΗ θα ¨παρελάσουν¨ τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 Triumf και δεν θα λάβουν μέρος στην παρέλαση της Νίκης που θα γίνει την 9η του Μάη στην Μόσχα;

Φώτο από pravdareport.com
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
ΓΙΑΤΙ τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 Triumf δεν θα λάβουν μέρος στην παρέλαση της Νίκης που θα γίνει  την  9η του Μάη  στην Μόσχα; Παράξενα πράγματα. Μήπως θέλουν να παρελάσουν αλλού και τα γυαλίζουν ;

“Μεγάλυνον ψυχή μου…”

«Μεγάλυνον, ψυχή μου…». Πάρα πολλοί εόρτιοι ύμνοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία αρχίζουν με τα λόγια αυτής της καταπληκτικής πρόσκλησης να «μεγαλύνει η ψυχή…», να εγκωμιάσει, να εξυμνήσει, να αποθαυμάσει.
Τα λόγια αυτά αποκαλύπτουν μια βαθιά και πανέμορφη αλήθεια για τον εορτασμό και την ανθρώπινη φύση.

Λαβρόφ προς ΗΠΑ: «Μαζέψτε» τους Τούρκους φίλους σας

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε πληροφορίες των ΜΜΕ σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα και η Ουάσινγκτον διεξάγουν μυστικές διαπραγματεύσεις εκτός του πλαισίου των συριακών συνομιλιών που πραγματοποιούνται στη Γενεύη.
«Δεν υπάρχουν μυστικές συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου.

Τουρκία: Θα ακυρώσουμε τη συμφωνία για το προσφυγικό

Η Τουρκία θα ακυρώσει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό εάν οι Βρυξέλλες δεν τηρήσουν όσα έχουν υποσχεθεί, τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Η δήλωσή του έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Ελληνοτουρκικά: Γιατί η Αθήνα δεν πρέπει να φοβάται το “τουρκικό θεριό” που είναι στριμωγμένο

Σε εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα για την κλιμάκωση που επιχειρεί με εμμονή η Τουρκία. Από το ΥΠΕΞ ανακοινώθηκε ότι  “τη Μ. Τρίτη, 26 Απριλίου και ώρα 12:00, θα συγκληθεί, στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκου Κοτζιά.

Τους κούφανε όλους μέσα στην κουφή βδομάδα. “Ο Πάπας δεν είναι εκκλησία είναι ΜΚΟ”

Φώτο από www.enikos.gr
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
¨Με τον Πάπα Φραγκίσκο συναντήθηκε η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ στις 18/01/2016.
«Νιώθω τιμή για τη συζήτησή μου με τον Πάπα Φραγκίσκο για τις παγκόσμιες προκλήσεις και τη μετανάστευση» έγραψε η Κριστίν Λαγκάρντ στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter και ανέβασε την παραπάνω φωτογραφία.¨ www.enikos.gr

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Ενός Κακού ...Μύρια Έπονται - «Πράσινο Φως» Από Το ΣτΕ Για Τμήμα Μουσουλμανικών Σπουδών Στο ΑΠΘ

Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) επεξεργάστηκε δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων του υπουργείου Παιδείας, το ένα αφορά τις Μουσουλμανικές Σπουδές στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ και το οποίο κρίθηκε νόμιμο, και το δεύτερο αφορά τη μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο κρίθηκε μη νόμιμο.

Περάσματα απ΄τον Παράδεισο. Ένα ταξίδι στο Άγιον Όρος.

Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

I.Mπασμπούγ: «Να καταδικάσουμε τον δολοφόνο του Ρώσου πιλότου για να τα βρούμε με Ρωσία» – Αντιδρούν οι στρατιωτικοί στην Άγκυρα, στο προσκήνιο πραξικόπημα;

Σφοδρές αντιδράσεις εξακολουθούν να υπάρχουν στην Τουρκία από μερίδα στρατιωτικών εναντίον της πολιτικής του Ρ.Τ.Ερντογάν στην Συρία.
Ο πρώην Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ιλκέρ Μπασμπούγ, δήλωσε πως ο δολοφόνος του Ρώσου πιλότου γνωστός Γκρίζος Λύκος που προστατεύει το καθεστώς Ερντογάν πρέπει να καταδικαστεί για το έγκλημα του.

Μετά την Λέσβο κανένα ποδάρι Παπόφιλου μέσα στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ κατά την παράδοση της στους Έλληνες.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
¨Ο Κύριος, όταν θα πρέπει, θα παρουσιάσει τους Μάρκους τους Ευγενικούς και τους Γρηγορίους Παλαμάδες, διά να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, διά να ομολογήσουν την Ορθόδοξον Πίστιν, να στερεώσουν την Παράδοσιν και να δώσουν χαράν μεγάλην εις την Μητέρα μας¨. ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ο Αγιορείτης.

Τρικυμία εν κρανίω: Για "Θάλασσα Ειρήνης" μίλησε ο Βαρθολομαίος!

Γράφει ο Κωνσταντίνος Τερζής  
Οι "προβληματικές" έως και προσβλητικές για την Ελλάδα, παρεμβάσεις του προκαθήμενου της Ορθοδοξίας, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου, είναι μία "τακτική" που δημιουργεί όχι έντονο προβληματισμό για τις προθέσεις του Πατριάρχη, αλλά, επιπλέον, και "κατηγορία" τοποθετήσεων που στέλνουν διάφορα μηνύματα στον διεθνή παράγοντα, τα οποία, στην καλύτερη εκδοχή τους, δεν "εφάπτονται" με τα ελληνικά συμφέροντα και εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα...

ΤΙ «ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ» ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΤΗΝ Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟ;;;

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Δυο μόλις μέρες μετά την «προβληματική» διέλευση από τον Βόσπορο του ρωσικού πολεμικού πλοίου Saratov, εμφανίστηκε με όλη του την μεγαλοπρέπεια το γνωστό ρωσικό πολεμικό πλοίο Minsk, αναστατώνοντας για άλλη μια φορά τους Τούρκους.

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Τα Εκπαιδευτήρια της Σμύρνης των Ελλήνων

Πριν την Καταστροφή του 1922

Ο Ελληνισμός της Μικρασίας
Οι πολυπληθέστερες πόλεις του Ελληνισμού στις αρχές του αιώνα μας μέχρι τη μεγάλη καταστροφή του Γένους, τη Μικρασιατική καταστροφή, ήταν κατά σειρά: Η Σμύρνη 400.000 Έλληνες επί συνολικού πληθυσμού 600.000, η Κων/πολη 346.000 Ελληνες επί συνολικού πληθυσμού 1.000.000 και τέλος η Αθήνα με τον Πειραιά 130.000.
Το δεδομένο αυτό καταδεικνύει ότι το επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας των Ελλήνων βρισκόταν σε περιοχές που δεν είχαν ενσωματωθεί στο μικρό τότε ελληνικό βασίλειο.

"Άγιον Όρος - Διαχρονική μαρτυρία στους αγώνες υπέρ της Πίστεως"

Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν κανόνων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, μὴ ἐγκαταλίπῃς τὸ Ἅγιον Περιβόλιόν Σου, διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ἀλλὰ προηγοῦ ἡμῶν Ἄχραντε Γερόντισσα, τῇ πανσθενεῖ Σου ῥάβδῳ, διδοῦσα ἡμῖν πνεῦμα φόβου Θεοῦ, πνεῦμα συνέσεως, πνεῦμα ἀνδρείας καὶ ῥωννύουσα ἡμᾶς εἰς ἀγῶνας στερροὺς ὑπὲρ τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως. 

Απολυτίκιον της Πορταΐτίσσης. Ήχος Α΄.
Του λίθου σφραγισθέντος.
Την θείαν Σου Εικόνα δεδεγμένοι εν θαύματι, Πυλωρόν Παρθένε και σκέπην και Προστάτιδα έχομεν, του κλήρου σοι οι τρόφιμοι αεί, και Σου ως αφομείωμα ημείς, την Αυτήν Σου προσκυνούντες από ψυχής, βοώμεν σοι Θεοτόκε ˙ δόξα τη παναγάθω Σου βουλή, δόξα τη προστασία Σου, δόξα τη προς ημάς Αγνή θεία προνοία Σου.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...