Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

"Τήν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου..."

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...